دلنوشته های یک مسلمان .•*..*•. .•*.. ای کاش اول کتاب زندگی مان می نوشتند تقدیم به صاحب الزمان(عج) .•*..*•. .•*.. مـے گویند براے شناخت دختر، مــآدرش را باید دید. مـ? دختــر فاطمــہ (س)امـ از مـــآدرمـ آموختــہ امـ نامحرمــ بود? ، بـہ چشم بینــا نیست! مادرمــ را اگر شناختـے تمــآم دخترآن پاك سرزمینمـ ـ را خواهـے شنـــآخت .•*..*•. .•*.. چشم من و فرمان شما حضرت آقا جانم سپرت روز بلا حضرت آقا الحق والانصاف برازنده تان است فرماندهی کل قوا حضرت آقا پیوسته دعا کرده ام و خواستم از حق هرگز نشوم از تو جدا حضرت آقا من باورم این است تعصب سر جایش همپایه نداری به خدا حضرت آقا از شان اباالفضلی تان است که شیطان افتاده به گرداب فنا حضرت آقا لبیک یا خامنه ای .•*..*•. .•*.. برمن، من عاشق هراسان هرگز نبوَد جدایی آسان افسوس که رفت از این ولایت آن قافله ی ولی شناسان آن چفیه به دوشان آن دین نفروشان در معرکه ها چون امواج خروشان ما پیرو راه عاشقانیم دلخسته ی صاحب الزمانیم تا روز ظهور حضرت یار جان برکف نایبش بمانیم .•*..*•. .•*.. در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم كرده قیامت به پا، شور قیام حسین كی رود از یاد ما، نام و مرام حسین قافله عاشقان، راهی كرب و بلاست مشعل راه خدا، خون شهیدان ماست در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم بسته شریعه اگر، ابن زیاد زمان گشته گلستان ما، آتش نمرودیان كشتن آلاله ها، شیوه اهریمن است این وطن اما پر از احمدی روشن است در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم زآتش و خون آمده جان منامه به لب شعله صهیون زده، در دل شام و حلب مرگ بر اهریمنان، تا به ابد ذكر ماست سوره توحید ما، درپی تبّت یداست در میدان، می مانم، تا نفس آخرم راهی راه حسین، همقدم رهبرم .•*..*•. .•*.. چقـــدر زیباســــ♥ ـــت وقتی من میتوانم از پارچه ی عزای مــ♥ــادرم تاج بندگـ♥ــی بسازم چقدر لذت دارد این غـ♥ــرورم که وجودم را پوشانده کاش میتوانستم جرعه ای ازاین زلالِ وجودم را به آن بیچاره هایی که مرا متحجر میخوانند بچشانم امــ♥ـا نه... این لذت را به جهانم نمیدهم بی خانمانی ارزانی تان باد من چـ♥ـــادری دارم که از صورت نقاش شده ی تو زیبـ♥ــاتر و از تن برهنه ی تو مستحکم تر است چــــ♥ـــادرم... مــــ♥ـــادرم.... یادگار مــــ♥ــــادرم... تاج ســــ♥ـــرم... چـ♥ـــادر من....همه ی بندگـ♥ـــی من... .•*..*•. .•*.. در روزگاریــــ كهـــ : زنــ را بـ‌ه "تنـــ" میــ شناسند غیرتــرا "بددلی" می نامند و باحجابــ را " اُملـ" می دانند ، تو همچنـان "فرشتهـ" بمانـ بانوی سرزمین من .•*..*•. .•*.. شما بـہ مـ♥ بگــو ، اُمـُـل! مـ♥ حتـے بـہ تـِراس خانـہ مان هم كـہ مـے روم حج♥ ـآب دارمـ . یــآد گرفته ام حج♥ ـآب ، فقـط براے خیابـآن نیست! تـِـرآس همـ نامحـرم دارد... .•*..*•. .•*.. مـ♥ ن دخترم از نسل حـوا با ظرافت ها و زیبایـ♥ ے ها امــآ زیبایـے های مـن رازهایـے هستند مح♥ر رمانه! خالقـمــ سفارش کرده جز برای محــــ♥ــــ ارمـ فاششان نکنم .•*..*•. .•*.. بــے خود برایم دلیل و مدرك نیــــــاور! مــ? یكـــ دخترمــ مـے دانمـ كـ‌ه صـلاح مــ? در "حجــاب" استـــ بــــرای مـ? دلیلـے بزرگـــ تر از "سخن خدایــمـ" نیستـــ مـن حجـــــاب مـے كنم چون خــدای مــن اینگونـ‌ه مـے خواهـد مهمـ اینهـ کهـ خدآ منو اینجوری دوستــ دآرهـ مهمــ اینهـ کهـ مهـ ♥♥♥ــــدیِ فآطمه { حجـــ♥ ـــــآبمــ } رو دوستـــ دآرهـ . مُهمــــ دلِ آقآمِهــ افتخآرِ مـَن ایـن اَستـــ . . . مـَن یکــ چــــ♥ ـــــآدرے امـ و ایـن سیآهـ ـیِ تمآمـ قَد رآ بآ هیچـ ـ چیـــــــز عوض نمیکنمـ . و السلامــ .... ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` http://dabestanbandegi.mihanblog.com 2020-09-22T00:59:22+01:00 text/html 2018-02-01T16:35:10+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا دهــــــه ی فاطمیه http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/348 <div align="center"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16570/16569030-74789342a481fe7dd61f0574c5f6413b-l.jpg" alt="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/16570/16569030-74789342a481fe7dd61f0574c5f6413b-l.jpg" height="473" width="473"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ایـنـجـا ایـران است:</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دهــــــه ی فاطمیه است <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بـو کـن :</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بـوی بـغـض</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بـوی پـیـراهـن مـشـکـی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بـوی فــریــاد یـافاطمه <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کـم کـم شـمارش روز هـا بـه اتـمـام مـیـرسـد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دیـگر نـزدیــک است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">خبر از یک زن بیمار شود <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میمیرم...<br><br>مادری دست به دیوار شود <br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">میمیرم...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با زمین خوردن تو...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بال و پرم میریزد...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چادرت را نتکان...</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عرش بهم میریزد...<br><br>" اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها.. "<br></font></div><br> text/html 2018-01-30T07:37:59+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا ◥براے فاطمے بودنت چہ میڪنے◣؟!؟ http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/350 <h1 class="photo_one_title" align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/14472395-4284-l.jpg" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/14472395-4284-l.jpg" width="416" height="626"></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">❁من فقط یڪ پارچہ ام ... <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;❁گل ،گلــــــے ... <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">❁خال،خالــــــے.. <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">❁راہ راہ.. <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">❁براق یا …سادہ... <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">✥از هر نوعے ڪہ باشم فقط جسمــــــــت را مے پوشانم...</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">✥ تو، براے نگــــــاهت هم چادر ✥خریدہ اے؟</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;✥صدایـــــت چہ؟ <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">✥صدایت چادریست؟</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;♡دلــــــــــــــــ ــها♡</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">، دلها گاهے اوقات پوشیہ مے خواهند <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">، براے او چہ میڪنے؟ <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">⇜من بہ تنهایے حجاب نیستم، <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">من فقط اسمم چـــــــــادر است ...</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;◥براے فاطمے بودنت چہ میڪنے◣؟!؟ </font></h1> text/html 2018-01-25T15:29:25+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا ♥ سید علی ♥ http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/346 <br><div align="center"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><font color="#3333FF"><img src="http://sajjadhoseini.persiangig.com/image/Khamenei-ph/56.png" height="621" width="401"><br><br></font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">اهل ایرانم من <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">نان و آبم موجود زندگی ام ساده</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> وطنم موطن مردان خداست <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">کار من عاشقی است <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">مقصدم پوچ و عبث نیست و من</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> دم به دم می پویم تا که هر دم</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> دری از عشق زخود بگشایم <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">اهل ایرانم من <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">رهبری دارم من</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> چهره اش چون گل بی نام ونشان <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">قامتش قامت رعنا و عیان </span><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">خنده اش شیرین تر ز هر آن شهد و عسل </span><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">سخنانش چو گهر</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> شیوه اش حیدری است <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">و من تازه قلم <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">به همین می نازم <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">رهبرم سید علی است</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA"> خط من پیروی از راه ولی است <br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#3366FF"><span style="font-size: 16pt; line-height: 107%; font-family: &quot;2 Davat&quot;;" lang="FA">و به خود می بالم</span></font></p></div> text/html 2018-01-21T16:38:28+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا فرم عاشقی من http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/342 <div align="center"><font color="#006600"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#006600"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font style="font-size: 8pt" face="tahoma" color="#000000"><b><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242)"><strong><strong><strong><font style="font-size: 18pt;" face="Arial" color="#000000"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma" color="#fb2c11"><font color="#000000"><font style="font-size: 10pt;" face="kamran" color="#ff66ff"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma" color="#ff66ff"><font color="#ff66ff"><img alt="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/13216/13215596-726e5174695294eee594e42a7330a1f8-l.jpg" src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/13216/13215596-726e5174695294eee594e42a7330a1f8-l.jpg" height="475" width="446"><br></font></font></font></font></font></font></strong></strong></strong></strong></b></font></font></b></font><font color="#003300">درست مثل لباس فرم بچه های دبستان</font></font></b></font><font color="#003300"><br><br><b><font face="Mihan-Yekan" size="4">که معلوم است از کدام مدرسه هستند <br><br></font></b><b><font face="Mihan-Yekan" size="4">هر کجا بروند لباس فرمشان مشخص میکند مدرسه شان چیست<br><br></font></b><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;">&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;"> </span><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;"></span>اکنون ای سیاه دوست داشتنی من!<br><br>چادر زیبایم!<br><br>تو لباس فرم عاشقی من هستی!<br><br>هرکجا بروم میدانند من عاشق حضرت رحمان و رحیم شده ام<br><br>من عاشق حضرت مادر (س)شده ام<br><br>در مدرسه اش اسم نوشته ام و لباس فرم عاشقی دارم<br><br>میدانی...<br><br>عاشقی را نمی شود پنهان کرد چون عاشقی لباس فرم دارد!</font></b></font> </div> text/html 2018-01-17T08:41:39+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا به هوای حرمت محتاجم http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/340 <div align="center"><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><img alt="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11508613-6651-l.jpg" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11508613-6651-l.jpg" width="424" height="449"><br><font color="#009900"><br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAnMAAAEpCAIAAAB3LzNVAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAFvQSURBVHhe7X1Py31Jda7j+wH8Cn4hh36AjOROehwc9TQOrhNBhJ71wFF6IATlIhgETUAaQhpR6DYB7URiByIZ5T7wXB4Wq/6tql17n33OWfLSnN95a1et9axn/alVtV+/9r/+99f58/UffiN/EoFEIBFIBBKBROAgAl9TZs3kehDKfDwRSAQSgUTgnRFQPs3Mmjv1RCARSAQSgUTgKAJ2m5qZ9Sia71ygpe6JQCKQCCQCRCAza2bTRCARSAQSgURgJwLNzPo/+b9EIBFIBBKBRCARmEcgM+s8ZvlEIpAIJAKJQCLQRiAza7IjEUgEEoFEIBHYiUBm1p1o5lyJQCKQCCQCiUBm1uRAIpAIJAKJQCKwE4HMrDvRzLkSgUQgEUgEEoHMrMmBRCARSAQSgURgJwKZWXeimXMlAolAIpAIJAKZWZMDiUAikAgkAonATgQys+5EM+dKBBKBRCARSAQysyYHEoFEIBFIBBKBnQjcOrP++vefUr7v/uR7n//pi8/+8Bv8d6f2OVcikAhMIpBeOQlYDn9HBG6dWb/98QeQ75vf/5ak/MXvfvmOVkqdE4HbIJBeeRtTpCD3ReAumRW7UoiCchgbU3z4+Fc/Amb4JzepSKgY8NPPfnZfIFOyRODlEEivfDmTpkIXIXCXzEo5fvDzjz759Mf8LAD+/JevkG7xcxEkuUwiEEDgj199GRj13EPSKzv2ewcCPDd9Hyr9AzIrMiVXtckS21OkVexQwVd8wD8FC3exNtc+FLEnW9z2AJ5M9LuK+5KETK+M0+0aAiAYvkDcA6/YcWQbcvZ/F4evjZhvy6zYa/IABj/f+eRDHYjKY/GlYC0zawfxa3g8a/Kp8WAVVH7IIXHZA5iSPAeXCDwRIV/GK+E78CCoczYhI656GQEYJ590c4zdEU8T+LMW/a4PX7sw35NZSUf7A0xdHl3OrMrNT8ow4KCC4+y4UM4P9FwP4HoZXmxF8HCX+52KzCt5JaLHNRu4iKteRoCpHcipXJqaHEnUXjs94izXh69dmO/JrJoFJQYKOvzXtnP52zLXuqNT7MRZ42Dv696u2aXtFD82DsbdK4SG+FExX2wAGv1miC6YMIa6+YOTbFTzGacC02AaS86IFk9ByFfySnAbZrrgDmPQVa8hwPZVHNv7ASTiCOUY1PEiHvIrQtPaq5KPCl+7MN+cWavG4Bq2k1NKrwa3BLI71FltlaTdumtcuf4psbPfDCEsdrAVVVuWSEdljf1ajs26taOU6+G1K+rtzCkxZgk5NfmuwXKl9MpdkLo+XLxWXhOgRTNuYBbmdGzvB5CF+fEIuwu8NLM2A5+aCl9HFnLP7sJ8T2ZV7LZbVcfCfmZl9QQ0MQPPa22YngpkjPL2Z8hC9Byqkm80GKcKrgJSsoVb3udyWYEM5v0vaGF/q0mGHRV2tzBDqW8QmX6zzh63cOdxh8Y+Yammn6HWU4TczqLghM/ulZY2sNTQi4OwBIf1XfUaApSrwHHka1Mnl1W2695oNYAEgXLD2AeG7Vw4mp0tHr5mZ+6P34X5nswKEJkOq9GZWNvMysGWGZSDxmBhhTELFaKOQPC4KNi3seq4g0VW32BapZVUMAAQHaTjGskElLshEkem06zTdQ9X7vCa28YUi6lQjVEXUA5U7Exe9kgEXUTrtcCKRcl8CHkq2ajLU3tllTbXNEWGrgpsSwIA7e3OSzLbkgJLqGByIdRV1e6fzvvWAkXkKVWrNoBHHrzJmGXMnfx7MismlSeUIYOy2qhdfsPsyw1NefUuHshoV53HIHaXtWfpAFz9uN/awrC8x9hfhZhcTy8XwtzOYA0Z4CAawASscvCj2+OzTYU+LFiuvK3DJaoJTOUXRKp2g4daO0JGQqoWle6Rpw7y4Xm9Ei4MK5A29joMNkNbqrEjrlpmVoad6r6ib0HxFh9KPpRRnrPZutChgUm415cwQ7Yf5Fj5uLqGC4B0hGE7c/ZKRB/hcrkFzKsyb8usYluZUSKZVQHOCiSJ6VrV/gx4g/Ahetm9b6mwKj7XSGEZiFUOkkybP4rhUnV/lb7kEow3LKycmLbsC/Fva5S+yhBgH5d1+KGcfBYZUlnzOBnwT0jrgJqFHfOrItbOjNEEk0NxxmV8U/VDV34ReQdpX2tl1hajSo24KMTWnuOCd0ie1yurRxsKDqzVjuz7j7hqK7NCvKlqyZWDZR5qRXmbXB2LdJSmkBhhe6SxbMOspTcbRY7wSq5rJGf44pyAlKGMOWIqSg8RjmfWDuanZ1YWmKWR8A3wtbUVGeMSD4BrBdwyN9tMg6m0KH2vdScN5mHAdeZRWTflGC0yQS+1RKzW/VUo+ZCILg2QbY7Z0MIOYw1LprrHWfwSDYln9RoiUyKmzNHaWyDtKUSWwg+zrJVZaRUBpSzey5TJyV0RozSppYdai5AtRjkt3HsajDvXtMue1ysdhrzXapkzpEprgOL+mqtiWheRZN/gRQrrbpBBCcB1jJgmWwfMfMqyiK7nYkif7dUA0qoLqR0dUDGn5WU6Jo9jwnUJpkI0ocaXLqwNrS+jdBAuJ5nFvCWGJerXDrIWmrOX6xYrvxfo5Ys3+MZtekoe2/ldWefeoyoLW9upUFaQDaokpkv3b/xjBi6twpPJFQ8GVxEm7rIGSzasbq/b8EQWi6q/KsnxpUZijOiIAWoMyPeY5FjisHPown0fmer7+1rRejhXr/Zsp16lsCpjfp3uuwSPtYhntcIVz22ktncu+lo7QlYZ5VxAFpGyrXg0jBezA57XK8lJ0qZ8PxIAllBc46rViEQuxfuf9AWxTmlSBaIKULo2m3PiOc3qWESU2BcROB22VwNIiaoW4gZGkQ2f9SuXzl0ZFE+uEomeq743Psxm1iHCHU3jmF+RWcsoz1XL792uxWZ0fbYc7exZ3YajvBhcdipap32t8pAWKvfi9iqBU8EV1+631fxd7YdXkYl/aeNRNTbFp6rK3OpW2Vud1SVgAkw4HBYUT+e4JexVl7Y1Sn+J1nbBEbLDqJb6l2XWF/BKi2H/dY5rXLWaWRl5ymgTibz9cMFs6u5DVHdB9ku1yuNsj7ibpfos7SPz2zEuZHXOd6og26n6CJeCxTGP2PfonlXyuV1I+b16aB2sbUwcZlY7GFUPBLBWd8qX2VdiVGFq9QdmrdVfBUt3BOOzSEVlAp7KT8vO0OFumX46NQfcQzXKcjHRmd8yqlUpg37aPQO9zmwtt3GEHBpuWDvO7kTj41/AK6lC/7K3LeJLQm531TIiVQ9TWmaKbC2otY7MNL/jkj1Ts2pq7ztk+1QAKZncCSmQLeiq8aTbKnYd1HGEy6WnML8is6pqc6256ve2aSndwAz+v8W5M7NhZq02Ybhu2Q8s37gAOTq1MMVzFlVrQsLz1iJvGOFLzInIbmNufxVaCDPwRoDFhBdzhIn9Oxhs3vLWnB5hr9j+QSvym71x+/iQ0BFkyt182fXF0viyTHVq2w4l4QCiCpXZDcO0VnH8s7VQPxVhTlsgDy3lCFkyyqmDCTHGch42PXKoH8+sz+uVZCzJH8TqMlctI1K8V6mYAALbPQC+d+HCtVgBhVhKipanafgeY/onLLai5RIugDj2sqaxN+/U7GU3uwwpwEdh4f/83+9HvFuvhzDWMXzhv5gc3+C3+Al2lYMIW6mqjXQgM8T8iswa9/aNI5WEXHwH5xhz3T0pLK00ExTDFY/2KbVoglPdbZiOIpSrGM6CchJhkNLe0lS1GHSD4Fp3HjbLqDvrskW2C7yy00QpXR6Dz3ZV0r7vO0oYDCnBcmGLRd5kkvsgbNP20W7wQ4xnq7zqC3C8xSPZ5GDxizMKEy5VwIr81dRF8Ieg1FpULSb2mQVmUEjb6uFhp91qByd5xmEHGfWMKk/JfIFXVuW50lUtB8q7gU48DHZ90SOvDE3Z4k0G3w3hp8+s3LBXuw1swWEAPjDu285hvGAchomn3pyVZ4TDN3+sr1ZPsIBzHN5n9PyDjHpGlWdlPtsrq/Jc6arYGQejSvlW5Wt7xyxVjo+/IcKvkFlhGHiUDfE8m5HByrxrC0Y+2z8Y79yvK08ZjxPl4hl0TRebb5tWI8g48O35ysVa7FouonWfUbskefZ5jnjlsu6XuWpZU7ZiiN7ARgJwN0iW1cwHLQI3RPhFMmufZ/aAnUfidjwhGB4uujCB8egnv3btGUTmxZw8onWfUS8GyEnqnIfhNa5qj/TKqFJ2g0+CMaclAncLxW+RWfvka70Dl5R9T2TeU+tkeyKQCGxEIDPrRjBzqkQgEUgEEoFE4P//CVXm16e8G5w2TAQSgUQgEUgEboVA7llvZY4UJhFIBBKBRODpEcjM+vQmTAUSgUQgEUgEboVAZtZbmSOFSQQSgUQgEXh6BDKzPr0JU4FEIBFIBBKBWyGQmfVW5khhEoFEIBFIBJ4egcysT2/CVCARSAQSgUTgVghkZr2VOVKYRCARSAQSgadHIDPr05swFUgEEoFEIBG4FQKZWW9ljhQmEUgEEoFE4OkRyMz69CZMBRKBRCARSARuhUBm1luZI4VJBBKBRCAReHoEMrM+vQlTgUQgEUgEEoFbIZCZ9VbmSGESgUQgEUgEnh6BSzPrp//+T1//4Tfw871Pf/DFf/7Lb/7jt/jv00OYCjw5AknLJzdgil9B4Kv//grETmiOI7CG5KWZ9YOf/zXS6rf+7q+YX/Hzyz/+43HNc4ZE4AgCScsj6OWzt0IAaQBB9cN/+BtuYG4l23MJcxDJszIrjArTomjCxhQffvTbvwWs+Cc3qbA9BvzsX//+ubBOaV8SgaTlS5r13ZT68r/+7aN//pg7FuxeEHLxzbuBsEXfLUielVlpYFj6x5//hJ+lM2oBpFv8bEHhJSdJl7jerEnLKuZJxeupuLAi8qhCbh6xLQCoR/pIxt1hQ2ZFSKJRbbLEPgBpFTZm/rcdf+5iba49AsSLPfsy4MDu6Emg0foshz0vg/wuj3gZQFjco0G6C5nz5qnG0shyaAGiEYjHMTjuerxhgGdtZzGynBvDbPQaR3stJGfdYUNmBcplZu2YZ1bEBUvf85EI/14AHKjAswD+0Nvv/79TkdfhCDnwFA2bUwGZ4gNCNkBDgpx6SoOfKLPOxlIHyKzraX9WdhanoKanP0XtEtSrRHLWHR6QWVWXxXfWQThuPizCP2DCYc8IDsjHqxP6eSJnO5WW6tTxw3KSuJLh96GiSLWmPhMzjh7XHr/4qaldimRbcz30FNlQBPldZ3FKa3SnYKOnqBeHerWQnHWHEzMrzMZSHS1B1/pfY88QlJsPCPLvScGBiZVQEcWQPJ6uODgPeR2O8MOz7OPPA2TKVRnsli88zu42pmRbGAx5OkckVcz77a5ndD3IDJve7fZyH8kpdzgrs1oRy03YlIjgrpL0s9T7C/6mR2bBObLWxmcR+LgzWDtYvYOJnxT5jUZ0U1UBQc30XLuTW2VWBUYklWrpWcW83+466Hrn8aczs14if8jqrUX7SE7Fh7MyK3erKLWAIN8X5Is3/N+UiGzm2J+hY6+923uZjfu5Zwqcy2QeLqSjmoU92YKJh/IMB5QkuQD5hzMTkZ3+WHaSSsQcIMgEasyefV3FHtWDUUOX75j7npmV2JahoErCfrvriOtx74hFW5l+6Ef2HRWQakgMdp4Vz4fz2wGWgZiBl2SnZugP7iM5FR/2ZFb6qsWUQrDrxfIEYxYyq7rbeFxe3W+mqRraC/oW+0m2Tqe0tB/0vX//UC5KW8cFHppYxRn/dNdeQ9gJI56jvTXYOCuMNJ19cIvKmEQCKK5ZHpY0c4BggEKP8/ddEnIe5UJbT9vSfGq5TmY9g1od2XSWb/VyXe4ylg6VXXY911m0IXq4KAeUjOpfrSh7mcGFOEzx0wK48dZCH8lIfJA6ezIrc57VkH9oiacjJbPjIrK6EfmQvMsqrwziXH3ZFaeMXQ62RVlp9aFsDhwigP8elOqax9lOmUqufROXvlSmpXgWtyCUhhjSsowLszmy7N9cYxeuQqghgxKkfKRKsyogFoTgUbo1EKLBsJ8MFsE6iB74sX+ybW1f1cqsEWr1raO7tfgQIaHw53G70oPdk5SxNMiQBddjYwDmUNPIpfmhUmotAAHMg/92IpXSMHRc6wZjiSoxsOgCFVvAtpAcxgc74VmZtVpcaGF6S7UpCoDgCYLJ7n2rOYwxwrUg+OWjbgO6+7EuwQ9lq2ZWNQCCbnZkmMXfzgNFInd9FchateSUiVXCgy2kjb31oF3UsAdVAlIaokNLPq4zDkWi2SsYj72nSmrRuWgm+YgCvQ2mrVCi5DrcLjAUWpRo0P51JBfQeYVVeYjtq3hNo52i40CfWkMPUlqlYJHa1+KP+aURPkidamblK6rD5DF0PeYMrUUBqCnVkaWCnsUZgrZwNbRdfYg2BzgEoG+cGEGNuFAVyYdlVpdCEApdjhF8nbqMtlegpDL8Y13VzQqjoUuiKo6GNVfQovFhirks35wvkRz9csGBo/FrN4PiknMkZeZaDKDKpnFPKPv/VowpE1usBIVmg32rBIhoXRpiuF2wCMjQkbU0Zmj9qdmmBqvYpXO5fFOlWQcQBuJh/1CbY241tAGdvehr23RxHiocVx/pU6uPreACDkqxw8NgK4ZmIJGU0oi5i6XWK/uC9V2PpaGiok0Vbmcf9CwaNFjXurg3lahaWseJEdRIC5VIDuODFXLPnlU9AcctqI1vyDy73emIyF9pHtsL4iQuvyrA2YszYm2V6zTGrG9HohjWpcAqYOkSWE5s7suGVUpw+E2rKN6ojtogdBUJj8/61XCbgsH9Vs+UiUUA9gbLEFklQNBYzreHnsPxbD0pMw3jqRVmaP2I5GtjbHXPYtSVpCXNBAjbDOIwPogPQ2EImvtBSo7swEAkRA8XBFqZFRNifDlt688gDKnVUU07PGKiOqOvFOMkoMNT3DHjG1filLFU3hQBre96XFR68Z8MUPqs30Y8yzZvgDN+KH8VOnHA7riIwJBFdgBfW4oTY0ojl1mtLsP4sD+zys2qXqR4pIU7IrpgV94aLRuS4kS5ejXqtV4Os7czOorEf+W27O7BVkQuwSEIpeLE8yR1LKodhDtotDqlUyYuCVD67Zp4klyGGHqOvbAap0F15FQ+noo71cHlCTGlsnVSSTMBUr1S1MpwTgDrVrw7ugxd/y5o1RHsWq6YjlCrhbydtu/mfWVZr1gkI7F0CGDf9cpMYye0Kq95VitSudpuqEV8QPyS8KxGFslhfNifWbXR7mBhm5nDzGoH84zBIuLo3vHVqmNwqjK0HfGQOAk0suW0JThlF7Rk/wXqzJKydfpCBOImhmrONHECROwSKfg4ppWfIqu4MceTZXwG5UVuehCG1Fmx24WSZnbPWtUxcklQoDmcp0CLXFEp/bosCFzHZUitKshbkh/VB8Lu9kArlk5VdX3Xs7ECwdP6tTtWWyuDWm0tqKbOOdTZspOJEMMacVYji+QDMitEp8c6b4EoQLA8ex9m1mrns3X7o4x34EqninF7JuJevRA/5fwcDOqwFKCOkAQpxJqzLxskKcFpXcGg5BvVIU3FeHzQMQabNvhn1cNtvw7yE4R+vT9lYk7V2rtPJTyJWhoi4jk2M8Xp0Vk0niAXRjqv7J+HlTSzgCgfk9X4Z3zb7Xa3WMjO1oIRq2MYZA52C0tHcJeMnBhlwG1ttqqhGT5uK37I2Yra1vqtjGIjuLOaXjarqjPlekyiVddjueAQ6HiW1uUJOvVCrAsai5CWd3FaZHDLTRHDmi+iEXEog1gkPmitPeesCz7fekS7ExcF4MatNxaYCSJeYVNRtdxuXdDfqODCVFXSax5l9HLme6qzYGKWPq3rErMEWDBB+QjD3KPunw9VKCvd4QF5n2bDFVsDePJ3AVB0hM6N9FZm7VDLKgVIbVk5lUIcOHYquEPwbu2yCfSgcrNFCcLoe9cwf4hnHVezM8NlGt0us9q6j9WQGiZ0DBDaclrJI34jSZHd3bYFw/irC6JAnz1WQV1JaIWM+6vjlI2YmKlUD8I06lkdJ8CC67otuLb1wVuRCyseecQV5mBIdX85RbO4PFhLcMk9Iy+lxJeojpQjlKFAfxGCYnSoVZ0Z413r8rJceBCTMqPbTSEQc9cpDobWvdJ2ajW2JNn86L808SiNbpdZgWbroBskIKHxAT+OFvESchjZr3m/pcNClJBxBe+vTqnp0MQ882NdZQ9ZGTQPEmDB/6vCQIyFqa55hBSqvqtmdzBxmsXFZhKijRTHldpB11amjy9RHVl1BEse1uV9apUzl++txkPNQY3OeLzVsgZQvLF8BiX2KqIu3fBvAzwkVlDZO2ZWiEX3k1uyqy7zlL14W0JGXLdzS+0OuxAXDqBv/0zr5uq04mDHxNW/NKJ9T58AETeOkETzVM9mEICeOsJCu1maRYCtVsb25IW2i5/dBBflsI4jMHNgTJ9a5XK0Pl+pH74pNCXtowbzpIB1D/SyR+bHPesCpdiThx3ZEelfo3uURjfNrH3z2Hs05d+SDbquS95wPL5ndgEzhkvYY5jgH8u9szpDfVupV5segGAbCX0CRJYLkkRTYXWdsUGq4ZllRIaHj1mgWURme0EJbuU6QK2XxCIzR8bAEexpaPWylb0Q66hVXeImYSGi/sExxz3roADxxyHqsBWM2R6l0VNm1j76Z7tu3PY58rYIJElua5oULBGIIKAufWTw9WNeMLNeD2KumAgkAolAInAlAuzqz/7h7sskzMx6GdS5UCKQCCQCicBbIJCZ9S3MnEomAolAIpAIXIZAZtbLoM6FEoFEIBFIBN4Cgcysb2HmVDIRSAQSgUTgMgQys14GdS6UCCQCiUAi8BYIZGZ9CzOnkolAIpAIJAKXIZCZ9TKoc6FEIBFIBBKBt0AgM+tbmDmVTAQSgUQgEbgMgcysl0GdCyUCiUAikAi8BQKZWd/CzKlkIpAIJAKJwGUIZGa9DOpcKBFIBBKBROAtEMjM+hZmTiUTgUQgEUgELkMgM+tlUOdCiUAikAgkAm+BQGbWtzBzKpkIJAKJQCJwGQKXZtZf//5Trvfdn3zv8z998dkffoP/XqZqLpQIJAKJQCKQCFyAwKWZ9dsff4D1vvn9b2nVX/zulxcomUskAolAIpAIJAKXIXBWZsWuFFNjk4qNKT58/KsfQSX8k5tUJFQM+OlnP7tMz1zoIAJVgx6cMx9PBBKBROAlETgrs3LeH/z8o08+/TE/C74//+UrpFv8vCSgr6pUx6CvqnLqlQgkAonAGgIbMisyJWexyRLbU6RV7FD/+NWX+IB/Sj7uYm2uXRN94amqqMN57LZ7OPgFBswa9AVUnlKhxYc1dk0tfXDw/SU8qOBzPQ4iYeORJ2IbrXaf1tqGzApcyszaAeuBmXVWVGpRbrs3UuGaqXh3DLTDcpFCYcqg16iwcZVZNNzSHT7cH7f7S7jR0DefikT6zicf3lzOLeKhgICyUHnLbK1J7tNae0BmVeGM7eypKFcnX4gsENhtu68X++CKkF99gkihsIDSQQmvfHwWDSdbhw93wI0hjDcbyv/dQcIrbX3ntd4qs6KAuKBVqV7pw4P2iZkVrWDuzXEl2L1d80D3ri6NMITvy7aMNjeRfd6dfRj4qziIcK6KUsegd9a9lG0WDc0w5MMDiS0h+yHsDhI+F1vOk/atMitCKJi5/dYqotl5Bjoy81mZFcHLTo3Pdoc6696K6cf7CdWl+WXZlmHG5aIXFFxHDLn32RKlvkG5OlDacjFt1zx7McFsQz7MEnu7hJiwH8IukzBfVR8aF2mmGnY2utJQhucdwM5TuR3izgG/wuud9n7PxZqelVm5W0Ukgm58jdW2p6bcm90t+3MkfFeXBsWRVstptbmJ7PM6lsM8BKHcvs/amzfCqAVm23X9AdNaFpYo9Q2Kx7VVOiLSrnlmUQ2OH/Khyq6TTBaU2Q0Luh4IfyQqQWUsBKKuCXmrp8h8/uDzkeDj9GInzBX0D3GBk3Z+FjqQYSN0QJIR1XEMiti/l4ABs4ta/Dn/Wo24J7NSSRtSOS8Nxh4axohYQffGeLooH1fsdjzAP0tmKKPz7z1p6VLUs91YKgjr5QPmcqqp6w+2nau4CegErICaNSgm0ba+WkhWQS4NtzBPy9BDs1bRGD7VH1DidtBkB+VhyYhYM8V//a20tZiCtcSo4I0VlZ54cLjossUXwCzN16oYqlGov2I1s17pAhAPQRuYt8KIfCRil2rd4DZFreP/YHywwxhwLLfxW+1WFY54bTP+P5HfSh6ksV1lT2alI9nlWTiwsV5eBo5nViKl7jx44EppDnCVS4mO3LUUNQ46qwREzylrUUI8JWNbepU1gboZDlKsrhoQM2A2/De+LZAVZHJVc+xK4UeCzRqUGNqO8bB6qBpudp6OoSNBzbJ/trbl/I4PJW5HTDbFzOpgUW6W//TfMg5GNjeOaUNgy+zVWWXZ4sJHLX18GKqj5McCRYSBWS3DO2TuGLGaWS9zAS4k36927FxeHBY9VlnMDMSYtjvQtfAZQqpoYw3BhfjN2ksocJmq2JBnGNOuyKzVzK+FqX+13QTpgYh0sHvfqg3UGrVOoq0DluBayoXVzIrlwAMHnP1zFpgc/2SLrCyU+hGQKlhjs85Scerap6r3XbbDI/xmit+SrWzn2kKVi6oALFHqG1SriO7DKq9quNl5OobuG6WPRvXZCB9K3I6YbCqzkqLuEd3DlzmClWW5IWjRtRRSS/DDsK1Slp4d8ixbnHIqrdIuw8LUxQTb2Ge5zFOkPplbduxkVjwSdKWDgGAhmqmEQj6i87ipHYWrWniSolRN6DqhLAIpZ7O3oviNAHf/jDhUmQWmxHZLU4Cv2QolIoTG0DauwkUsdknCja/6D2soJRuKhIiPyatmUMFbHhPStBrA1auiEjs7A59ymQZfKlQF8VFCokb2cR0J2IaGSMz9qM3KeJxVQvAgk5lA/LYkUzWn37pvZg1q0WDwss3/KlZVw83OQ6WqhnaLTqFRChzkQ4nblMmCpKoOI+zl3UuySOmtatmWvsKW1KUurv/mnmU+4Bjnen0aMKKR/x3yxC3eUQpYKcUOt9RuHpdcIQ93AhSsdTiNMdXavR/6I650BBCq1trbWdkUl45QFNxoZYSOsSykLlsz99t8b+/0dC6ITWkxJbZmtsl0PbOq5eVoCpnwDflR7pCqmZXQax53HF0tc8qaS0+xF2EpUoqq5Aer0L3xX/2fB+CfKh7xYTaz2nqHEcfGJvEVwzAz1uUA1Y8Ki6SULR6BHn6oTpUofFZIEgTYgjpyIf1W3sVv4gZlj0GMxwf1l4b0tYZbm6djaLf6FBplMA3yocRtymRDxDoDnONopOuytCxbqkzCWI92dK0KQ+uzyCap+jWWHEQ1QT/ZxC1eisdABARIV+WtYZePcQzuRhq4H87W2vlRDMJehker7NkuwK5GqWwrplE2dkE1ZrYQwXgwEFC7SN63MkFzkFpCQh57s1XZV8FHlgruQxxbjojNqfZkVulT0k7f2G5DpyXl/Lm8GFw2lzjGfl8+pfQTEdVq4Qjhesv9UFi+qcKZbUlR9VUOc/VdC9tWt40zS0J7T69jJnpOBCUaVCm5nHOYJ6zh1ubpGNqtvoZGqVSfDxHcHFeHKAUHlImQD7q4GZRQirtI2qFrh1TxX2n+ltZxi5czWDGCztVxOrc9LaOQFaBlHZtgznaBaldDOJTdjmDEiBtXqTp4nuUgrebm2dWXxyPcBcXemVnVKerIbYk4zKyuMQurW5d2PlNtOoGm1c5DS9QpGkUKN/kJt8IwjPajtqdRjRRT5m8dSlmnBWKtNO/WUjge8pg2EvhunsglQGu45XlahnYkWUMjaAjxIeIIrrQKJs7hMIpaxkeXWYMSSnG37nG6RiDtH38GLe4kny0pWnK2Xrzpt745m9s/OdOc7QIMoTZ2ucsTLnMEI0bEoMqpw/aAtZqD1L59wAkRo1xTMC5MfOTs3aWdmZURtlQSuQ1ELA8Yhpm16lr06vKYp9+hLWtJJ6pey9HRCyiIpzBMfXyQDN9gafy0jlLECTd/vx3h6Ms0zJcloCz+ieVsUOC9NQgGnuFX7uChLJOtt1Cw6raDHC0HO/5VDaqigQLjn5HKo9xOLc9DrSObhiAa0prlBbSO86F0hLjJhumzM0BmteDrXMOeRVVdVaGKH2jHskjfHm2xEOa0IvFkJAJF3+J2BhUEcCVbpuP7Vq1gK0sQAFKVccwu0Y9CnA3KWtXcEThmu8AFLD1cxC779nZLEE9FdiShA8hBm/Yh5cVdIqmr3fqS2UEZB4vi83CH4JydkxwRe3NmjXhCZIw2mi4hgRD2dNpO1TmpVoW+1m2PCOyKLEfW4RXZ8/7CGZGsXuerXlifVfb4+F1XDJik+3eF7o/GQTxtRc/QYGNKsNYZyjCkq84yaZSNJnayDS3O8aqPGUAX4vsQEw7oa2rDgr38UW5kg8uVw4aAEIFqROpvuLEWzVruapaljTx4Hnkiqx8cY8uL9RtMB4Wwj9sSkgHCxQgQyLqHGhpkjP2VCvZTPUrCu3IeYlfDmZVQHeOyiXcc0tZ7exbh46tMzdAx3NQ8C4a+IRqzKg/Htw5Bj5SVs3RVjEZJB98U2YbCDwfMujbGu/7h1DnZlDwuClXTXtU6/b53X4ZZQCSA67rZ5pzKEbu0YDxCpCGezqmHkEYmXB6D1dmzAcj4MOxTlgvdLrNCxFbrnI0jFlD4jNRlyQoI6NVMxvaQ9Yy8VbUZBWu9IMRHMKAq/DIJWg+6YxuHCYACXUQgTMLP5xX1HcPN6r5g6Agas2LccDxin5iPD7oKvizqAl3L/uqwczMUb9bi5Xur24ndikItXSCAvSLLymOoeN+7p2JdddNiQ6gqj2oULXvFy8K3HpyFdLsAmpB5EfJU/9JTZN07ZlbIbQMERGSnXvqU9/q4O6z+NYMjVWEEwdkx5XHF3lLaytO5b0I8KQwh6jSLZnVsjW8Zbnb+NUMP0ZgV41XH0/voU2t0xbO8o4C20/G0uuDaeq32eG1xNpnXWLTmAp37PmqwVY/S3QnxmszDp3bFh+FCwwFkL0BmWzFyH9PNedPM2tfcnp3o/hEfQVBQFXawKhyivzYAxNU9ZCf82oRDrOBOdh+DHbzqdxEIk7DM33UgV5WqY7hZ3dcMzRsZLTRmZXjV8QwKQAkKXkzXDqSzFt++SXWybSTzGpFmAVGEtAkMn21A4BhkFMUohNMttVFEx4dD6oQE+ddawZjnKTNrxEg5JhFIBNYQYI119qHammz51HkI2F7Feas80cw6U1iQOTPrAmj5SCKQCCQCr4aA7VW8mm5L+rDlXn29YjhfZtYhRDkgEUgEEoHXRyB7FRttnJl1I5g5VSKQCCQCiUAikOesyYFEIBFIBBKBRGArArln3QpnTpYIJAKJQCLw9ghkZn17CiQAiUAikAgkAlsRyMy6Fc6cLBFIBBKBRODtEcjM+vYUSAASgUQgEUgEtiKQmXUrnDlZIpAIJAKJwNsjkJn17SmQACQCiUAikAhsRSAz61Y4c7JEIBFIBBKBt0cgM+vbUyABSAQSgUQgEdiKQGbWrXDmZIlAIpAIJAJvj0Bm1renQAKQCCQCiUAisBWBzKxb4czJEoFEIBFIBN4egUsz66f//k9f/+E38PO9T3/wxX/+y2/+47f479ub4EQAvvrvr4D5iQvk1E+OQLrkkxswxb8pApdm1g9+/tdIq9/6u79ifsXPL//4jzcF5pnFQkIFsB/+w9+wiHlmVVL2cxFIlzwX35z9XRE4K7MioCOsoyLGxhQffvTbvwXC+Cc3qYj7GPCzf/37d4X9LL2//K9/++ifP2bVggoGsOObsxbLeZ8fgXTJ57dhanBHBM7KrAzuiPI//vwn/CztsaNCusXPHfF4ZpmQRwX7kTb7lckYNRYqgGxdPJZ36ZKPxf+pV78yXDwRUBsyK9ySAd0mS9TCSKuI79xF2dM+7mJtrj0VLwiA7I7W6JFkc6qE5eQsRyDz1LpoAyBFwRx4ClqjJYBe39Q568WmgZxsWZeaVkk1hcatBtvOza0EozDX2/2GIKRIswhspM3NHWQWGYzfkFkxS5lZO6JstEdEYeSYKfEic549ptzox1cEvGzF84eJtpW83WbxYtMwpiOtVhsYT2e1jo2OGDRu+uWR19t9WdR88CEIkMDnhYubO8gC5g/IrNqOXNZGeLoYvcYzZinl1P6ul8PcZlFVyGWm6VD26azW0QWcd52bBV8975HrXfI8XXLmMxA4O1zc3EEWID0xs6L7ys0TepKuE3tx0Lx4uQUzuEcW9hBAWDkVJ5fIzf3siF5xdbN4H6y2SwKIoPLFl6X5WgsWvazf1epS9Gm5He3jXvAmM1zPkAVgD4aLjuvdUH246tQhWhXPszKrDfR0WhvoZ91YSRoPImfMMmN2udn5t49fyKygPtRETj3IiSuxYqGqt7CQfmxW2C6J3t3cbq/OhLpWttaHmBKV18LXroNtR3tK8nLwo25FHAw1C1rrMv8FDFkQb0tB1nG9Kx0kor4yF8LRkdbdWZmVu1WgBkz5zhxfvOH/ptwYkcJ2OPF59l7x1HIOfb4bCvbbRis+n/rK0EJmlVtC1Kldixt8BCsHHXjZSfPqQFrjWssGJYn8NQymcC0UcbBdY+Co7ANf0O+io2G5ofClaYJoD2feMoCnEhFFtiynSY6HGk0VoSUHiyHlZc+92mE2ewODfZTZJWbDxdD1rnSQiLJuT7i8UdmTWenStlimo9IMLFgwZiGz6uQPjyu3TWUOl8h1VZgSwns7hUk1+itA21qhajMYicjM3kxeyKzst1A2LBqBiOeyrkTYEmGxOhXHT2vzoVTHV7Pwgw/W1UtSlSCrFu5sccr2ScTBnnEMqyv0ADrCwzTiiQVti92ZJ9Y4b2WWhAsNKqWrWTGGoUbb2aE7D2mJAVAt4qSlKZcRloK2lo2XLwvh4ulcrxrw1zZRezIrPcG6AVt8DNxlnoi7MeOvdEPyLouIIUEpHsRgy7T86cRlDeapJFvwKv06Iazk8VBOzbaQWfmsFIwkV/39HatF0DRDXSRJq/4YLlSSqoo2mdZaRVbAbA/pBlerASB/xnGvAtnwiJ3gL7eRWrRf4HxJJJF/yJCNYmCqfqgpk0S/X92nJbm9UL11EB66JIHF0vixfwgv2PacDRd3cD27Y45UaeQAX1a0Xa6FE5azMquimE1jYhLtWt1owx5ggEIDH2+RBt9Xr4M7ypLH2kXxvU8mWkrSCXMQUklCvkQ3628OZCT1aSOmpeQKLguNfj07XE69r6m9SxBzaEHYWyjRslZBNtAQ7ilPMLP2N2ouXHJRSw88PnQbyINhC60zlmJcDtrhM3Uckmch5vIRKjisskvTdFwyLswU51tEkt1b7zoP5QmKMRVqdLwlr+nXRn1a9sOaFOS9IatvVbWgS7pgwuaz4jObgh2Sz4aLoesx0NEpnE357NDQbkDpy+5diWGX0QUlm7xmD/53ZlYnNyKIU0xAdIIm05iCHXXjH+ordYNJGBH6SU5iYJibRNv/vhWVlSGYGNZJXe71FT5i++H95STVQjTHzGX7vbVcGYiH+SyIua0PqoURnYd/gIkRRDymtPxm6AyCurqKC2H8p1BlheSCV4kVL1kMKxX3IAUTM6kOvgxSLhhWnNZMAMMNscovPT60+1CeWc5XiWRrVk04XNoOiIsxFWpsTaYI0BEsQssho1wh2FIt7pIlRW1yta5RVW0qXPRdD/M7RyB16ZtO8QgBSl+WmeC/UrO/V7HrCm3OM/QpJ+SezKruqMsE0BbfMDDZ+NVxY3VuKajtWnASlxoFX+vmjuxnG6TcQNi+bqeXAojLqw2Mki2Ty5DaPbS4AnUgRjkVx7vrshGGKbPi8eF4ymlJE4mwQ8y5rsJ3tT6oHmlYlFqkqiawVlBQtraZm6gCcxVMnQpG3RdQMd5C0OTMrOol4sPGzGoLBUxrWdq/eVGapmN3HuEP98FxzsuCJZGY7VhOUch4Pcpp42JMhRpCzWsZkcJXcblKLXHb3S1gXAIINuHpRLajWtAlSUUsgTlFfvkIPvRbylPhouN6EMPumLGohVQeN6w8RKTSl/ENc4cOkik8jN7RkXYB/hhDfBgrFjL9nszaOr+0NrNH5R03tsECwJUprdxhVClil374Z0lYpjrau2xIHpc5UmSVnclIZoUWU5i38pYu3FNZeALQEBQRUlmUqqu4kvw4qgszuOpweAAxrIc0wM28IJtA69idZiopqmOO6rodzlsFp4i0oGBHjKlQY2/VTolRpWX1sGxqWtYcNuIvIwnTB2/AToWLuOtZGh+ndBVG1z2NQ81m9cMyq9oRHYmt8YaZ1Q5G9YEga3njQk91QxnHbmrkMn1t9WTlJ5NK95uSqjo4cjBQkiaYWacwr6YKexcDTthp9QehqK4CBZW/ERzLZBCMmMFhQVGrFo8nVI0s1WF1EhdDU3XsTs6XFI1EK1tPVxWcIlJcLzeyKgbHBENNeYMpKEzLrEPFQblIApZqwwlLgWdfvJkKF0PX6wC4Fma3OykkBMnXSuE9e1a3uxdkEAvaIi+6Ntows1Y9gdQpj1RnSY8ZrGDukK+0t9OCbTfo1SmvwAxIZTserWZ16d50RX7vdnUtLlpJIG38/zxuylVsjIhgDkmqKZPzSLVOJ9ZdsrDqS2VA3VmljGt6wRqzsd1kvymXUPTpb9H0IAWD7iAJ5NfBJxDDN/gtfoJbhEiuhVRcETgAUna69GWLMKVphi7pzFRt5gc5P0ukYA7jsFnXi4casrG/qZqiJSaEyWyBQruQOUQJkCph9FXruKSLD1iijMkRsi2HC05ub95AJHa5qR1Vo4vxyM8qPiQAHi99mXeeFd5547dqPmu1av0NASIbFYvhtswaMUxkjHjmuk9wbBYy5ZUW2SMy/93GKBzY7n95Mn2S2MvQLT8oRYKb45MUz2njCKjIKx/ReW18NjfSEYnM50EGPIInAuUB0PJy9sGFUMPHKWT/1uQWCacmOe6Sw+UuWGIowzUDVBMr08+ue7vMansa3FxqP04P53G39JRvD29YzEJzzXi7K3XKbtzZSBcLnaCOQLcdc1pz7fLzNabJVYiAMpAjJKIPfzWVY/pE0hkBe6GRW7jLZoqEGkzu+m1qXZQHz8uSrD243SVLMZbDxZpGr/TU7TIrwG0dFLFjgAH4wLevbDu+f6vttjbTJTTX8TjJb5HIWa/MQhfHnC9Z01L8XDWNrt49yjSSsyPko2Q7ad2gadzqwww0VQIOiVSeF8bviM7iNgw1mJC7Fv7ISWdvLM8KFhk/RDIySX/Mcrg4vvTUDDf05TtmVmAK77I8tldGyXX3M9sEnzLb2YOReOzBmLuIv3f18tZJELo45rZ5yAOMamS0F4vib7OUQR8arW18KadOzjrhm2xcW2Wv+Q7OJpXlRMGk1bkVNVsCRogEqHn8xtO4g1r3H++HmurhJVJav46/hjARJA9CtxwuDq47+3jcl2dnXh5/08za18cebsMDg7lhGaNXetCeH0xBF8ecMZH7GKbPyPusvICDMKqfCOz0qLVzOMnZEZIyHFklosVlY4KmqcrjMhAw52t/s8LHiTQ780nj7VvvuinTX+sawlyA5HK4OMkWrWnjvnyZYE+ZWS9DJxdaRsA2HluTIDS0rtcHd0KtVy2Xxa4+yKO1oEh7l87ZnhGBa2j5jMi8j8yZWd/H1pdqahuP/YWRsdBsVIpFAzDyNy4uVSYXSwQSgURgBoHMrDNo5dgwArbxGH4oByYCiUAi8AoIZGZ9BSumDolAIpAIJAL3QSAz631skZIkAolAIpAIvAICmVlfwYqpQyKQCCQCicB9EMjMeh9bpCSJQCKQCCQCr4BAZtZXsGLqkAgkAolAInAfBDKz3scWKUkikAgkAonAKyCQmfUVrJg6JAKJQCKQCNwHgcys97FFSpIIJAKJQCLwCghkZn0FK6YOiUAikAgkAvdBIDPrfWyRkiQCiUAikAi8AgKZWV/BiqlDIpAIJAKJwH0QyMx6H1ukJIlAIpAIJAKvgEBm1lewYuqQCCQCiUAicB8ELs2sv/79p1zvuz/53ud/+uKzP/wG/70PFilJIpAIJAKJQCJwHIFLM+u3P/4A633z+9/Sqr/43S+P65AzJAKJQCKQCCQC90HgrMyKXSmmxiYVG1N8+PhXP4LO+Cc3qUioGPDTz352HyBSkkQgEUgELAKIWohdWf3vYsVb4XlWZuW8P/j5R598+mN+lnn+/JevkG7xs8tgOU8icAYCf/zqyzOmzTkvQGCL7Ri4vvPJhxcI/A5LvBWeGzIrMiVnsckS21OkVexQQXF8wD9FHe5iba59B1Yd17GK8/FpYaO4Oc6oOk/S6wgyV1IUDoLmDQ5KrI8cEb7z7BlQ26bUSWJPTbvRdrAL0uqT7gHuZhcY8WI8z2B7nIobMisWKzNrR4KN1I/r+Rojp3COq8xpI2X+SVXnXr10EsE6oB8Z2VNxHb9rKIpVKCp/EAjiJlseuRdqiFE2pZZl2/LgNbbbIuqpk9zNLqcq25r8CNunwkgpwAMyq0qJSCifsoc2yvxwTaiakvDg4CNE6Swdn/akqjMuQARAnUTwA0LMUHfX8QMz49VGRCQ3BtEfK1rf29hyRJWAmXmzoeXwG/dh8DLXlFoAZOMjZ9tuo6inTnXQLq8RS48ElqkwcmlmRZuRaR+dLvd2zRGFh1ESfh4JqafS+qTJT8VN0ba6jTtJI067V6+poNCqFYIigdhIiuB5HB+137EE7skD7b0lpnL22ZmVL9FB97s1Hoe2i9TcnfAVt/VDRm6xy8G8Uir+EDyHTOgYaCqMXJdZbfgoy/9ZhWWV/hbk4P69hfJ9Xrrt4HZESDct/7lxFzWML7N8GE54fEBQJL2iHV8RuZw59aSDVW6IWxfvg3pF1GGznS7JD5GnNo5phYWOjiy7h9d9++FrowpnTLXFLntjaQRPsGhjK+WMkn3KWLYj9TX7j4VZLC40DGyM8MHXWG17asq92d2yP9sN0FGWzSU45BQgGozqeCGAgogEzW33W7gdFNJNC8CrFzd4GY2DIdgwPFXr1im91jBfA9/tY4YUZbdNtIyLqjz0kAOLoV5xRcBS9oGnGo9gke2E855jfFGN7ISFjo6k39Cd++ErIm3LhSPPAk9oByEtUJ1qyc25ZpeIYMtj+nhaSixEFUg1GzCnFFmL4XsyK/lqQeG8jFas6zFG+sTdW6cmeFw8izRzprDrDNai/eO66gza0EzFDqks26hbWOLMdY8Iqcf79Uop1eymdkGvI0bUckPwq5u8PkXLGjwuKhvIKlBOJTN73dgfS7wWheLyHxwpp7ChZ9a5+mGhYzuWNRaQqjr98DVEoEP14bO6huK2E/xn6/h8OO1jB/TxhMoqN10eiYh9amCJhxEn6p7Mykhh3YN/aIl1VnlbL55ZuS1QawvJu7oFtOEJy+1qLEjyuMAOX+Iw5Q9UGRFQbNPjJc5Y7riQnNZlVlDKnv/pFiuEgWD477Dwd1DM6lU6ld0mRmJx2SypOqr+NJj9bcficjbgttAN5irsCdPQ5yVXUUjlRZVCs8BG4l1rDESCU0AMpnwFINAjft7cDwsd26kk6q/VD19D9TtUx7NDcwsTto7wA5rJAYerlwPYOAzeBjgjlkbwtNVqnAlQdjawzLI9GEYuyqzVylRrE+hqjgSmYJKQtcVOlVJ0VEsaArHlDzwpDPHD7C4NAgdr5DKmEwFmTZXY1bB4XEiXWcU8m71oiOH+r+P2nCGuVzmVu087rFfYMBxuUNRXtNp1orML6xy5EO9UEkWqhOH8/AMsbpg2QFqiQyEF9CGwZCZ+yiRBcDrSuqCJSWxTna2pkmZTYaFfB/O3/fjQD19DW7Sors1Zv+eJ1VV4CQomniGZaRdKSEqwmRl59rxYGsRTyXXKI2YDy0lh5MTM6hwSaDodtHbVvW0tL+YRNfAJk1fDuqpyFsKqgo9nVktlbVOGTuUG6MFhocoHRUEioMjI3xI3i/MWIVmL2LhcNt4J7NopyIJeJc7Kf9wuW3dqGSUOfhltOxR11V4/jvcJUx6UzBJM43lvpaQ9sVJRWFJoAVhHS26nyJ+FOsO2x1uPM9MEw4KznXM9SjvcwHXCV8SmktZihc/0o2GCxBL0Ss4jG/VTDgnvCnF86ezVkv+8WMoI0EoHVh7S2B4dLqNdDZgLbI+HESuq6lR8WL/BpE6Fq5rhM/iGYNkNXydsuf2T7RdxkjK/Wh30GbaZaimU9qMzM41xexG3t2aTVYK3rmz9TiexrlLifFxIVcdWQm2ndMtGjIQM8ED8UJhgJpjVqyxQCIVa0EoYnZIlDj5ns9F2mFnJRvENzwaLJ6vacjO5hL3a0ldNo2jrKASIZoHFI7ImVFbUZtOSgAz3HBwM53IO3sqsU2HB2s7WPbwZJJMNrxa2wlef832qS4D+/TWAXF7RguSdmIZf2XMN7f/wIZhZVRi5iHo8lhKxEk+2IuQ4+KBwdEZgWWA7xIiHkf2ZVXBUkxy/tMdyw7ClKF/Sq2zJ2tNv3lntiPGoX0Uya3kvxsWpCM7LCrrE4ArM6rTB9vh2vSKyWYGH4Jftsg5FXehcBtxm5WAc6QyzKcQOc1G1T6FZYG1erObIODj9S8JOu35YsLY7KJXkD94qGFLdbkbj4MyOdFrzn8NtOmS7LJYST3dHxKoZ8Ygh2nvZPgwj+zOruhwdBtgKcZhZ7WCUDPzDqprcgS589f1sgJgl7sL4IVFEMlaIYJ42E7am2xUpnArl0Vr1aMQ9NdyaWOd5iF6tPZAzR1nUdyiKwXplkDv4BT7YR46cXksRTlh2g51qEVc9oo710+A8kbtLnCoYFqztSuvAgxZqo+EGN0h1DJst/RcgrSIfSQyXxVLiqe3gMByV8fP6gDmM4fszKzEq+QqK8/8tzjUxhpm1WiF2LqS4AMo7OCcloUi80NLwin4xXkLXP8us4hwRqRxDIXkJuSSNIrIe5Ek2cwnfYuxTzYl6UC8kM9ZYJA/EhgxVE0+BTxWmMmupdXmG1LKIFRiKUKkpj20NVvy1AVQdQrtfcXaJA0uloAIIAMTsX1hjAuNhDX7s30O2/NEMGAm/ACWGLKK+fDAYFlx44cUccgbKckV92fEdXqcqw1dpgimqt3ZaVhIXOdnHBqodwuMRjIEkOkjGQvgGj+AnUhlYqKXjxlhaxdMGakbLYQUwhfYy2xfCyCmZdUt0wCTabrpADLhbt5+DN99mJeS+hCFJBwDB/mdwrTJNRnaBdvLzhGQjZU3f43oFAdw1TIlh14TXz2M3Z6yBbBQeRqvrBZ5acSEsTM2/PHiB6ncm20mxdBle9+AC2ruWnp3H1knrN5hmV+2Mt60SBggXI5DkECZU6du7NhvFwFTqVCC5gnASbNcqrnSFmgvhb6OQdvMk2SIvYDhAtui1C+TWPHarJMsev09+ttj9+Vttw+Ub3eepA4diL4dbouGOKhIWzpO2NXOQ6pZsilc3Ids1sXSLaYJob1nr+CS3y6xQqXUKgsDBEykWffinDSULaWkIX3kiMrun7C+BvMUO1ZGTtl1CsoJhKSNarPUqt+g1tM6RAbyVCk0thYKdySPrnv0syCDz7e0275WcBONfHWGHeTj/MCwMZzhjQITqjFT3JNtlsXQL+BG0tyx0fJI7ZlZoZQMEz1ds3V362MLWKogdEjbPLXi8FHyKw6jFGSnfiXFESE1V7nhuuNeZwr8zuLzjdqS42SXV+8yjP/jOPVzQf/th4bbolUe59yHblbH0tgY6Q7CbZta+qvZQHSFy2Eo6A7jInAR37agyMv/eMfbiCQLffZx/r5qcTRc9eJT+2sqeAeCWOQF7pBW8Za0HTnJnz3qWWPpA860t/ZSZdU3V65/i9aIX3vldD2mu+EoI6OWlV1IqdUkEgEBm1qRBIpAIPAYB3kSN/AWDx8iXqyYCqwhkZl1FLp9LBBKBRCARSARqCGRmTV4kAolAIpAIJAI7EcjMuhPNnCsRSAQSgUQgEcjMmhxIBBKBRCARSAR2IpCZdSeaOVcikAgkAolAIpCZNTmQCCQCiUAikAjsRCAz6040c65EIBFIBBKBRCAza3IgEUgEEoFEIBHYiUBm1p1o5lyJQCKQCCQCiUBm1uRAIpAIJAKJQCKwE4HMrDvRzLkSgUQgEUgEEoHMrMmBRCARSAQSgURgJwKZWXeimXMlAolAIpAIJAKZWZMDiUAikAgkAonATgQuzayf/vs/ff2H38DP9z79wRf/+S+/+Y/f4r87tcm5EoFEYBMC9NBNk+U0icB7IXBpZv3g53+NtPqtv/sr5lf8/PKP//heeKe2icC9EUBC/dFv/5ZOilL43sKmdInATRE4K7NiV0rPRNmLD/BVAIB/cpOKhIoBP/vXv78bKpAz8/3djJLyXIMAvJK1L34+/Ie/gXt+9d9fXbN0rpIIvBgCZ2VW+udH//zxjz//CT8LOLgr0u09G00KKy9m5il1vvyvf5san4NfAAFuUvFfJNQkwAsY1KmQNr3YphsyKzIlE5JNltieIq1ihwqL4oNtK3EXa3PtxTp3lkNYQbV+z6xvxYac3Fjshe7OpoGmVabtReA9Z4PdLe3hs3SEYFcJbn4rj34intiW3kncu7lTn6T17LTcAW6MqBsyK3QoM2tHsbT0rNXLphwx3MgDirTRNDoOYIN9V7HimJbd+1ku9cejIQxS6RpE3Gp85D4bo6mItBfDqdnKlt7U45HBy059kgtHZL5+zCtkVlWU2/1QG2V+eI1TImwIcPrFg2r9b9lb+pSFRXaFSB0H8AOIu8VbXMSc6t4jbejIf4swLzMJPAUGslcL2RmOK3i3THY3eVpIAnnX0otjHhy57NSzLvzU/kXhpzjfx//EPStSAqseJAb3ds1JvJ+lgoOmI3CQxOWE2AEAhLXH8RQcT/Humo76LtOcVOU48aa699qNLZvDPXjD0i0iUrnRp5/yB94KVK3D2vGtfcwu2mDdgy5DG3XkQVV6hzvPfAUReF7QEF6zzqwLP7V/bd+rnJVZdfQij7U71FlLK+f1dz9H2hd9gemuqOvj/TGM1/u7R0I5iym3ldzOA0k4a5ojqi08e0Q8niYGzw77smGfAUlu9c5YXKRyo88rwbwYUSpux7eK15ZdHuIyncwqN0es2N4zm+Iz6xUGNH4IPr6wNTziNUGpMOyp/Wt7RD0rszLJgT3ILvRb28+csrRNLVMPxjmBkX2B4YSqyCLxlE0eZURJYufpxDInuRDQwep2HpyXWQHFwhaBPXBuoWy4bxFgYYkperjBSkXDSdbUH05bDoiLVG70lS+r69rxrX1MaZfHukyLJ66A3ksb2BquCse3Z9WtYg6SsA882xAebg2BvNPrYNi8jMOiX5zMJWPXpN0eUfdkVgJhUw5tyd4Ut24YsxC+dUiAx0WpSMtrNjb1BeZBlDJlP7mW218Jo12spmLROpRWeZpLH+EBIEWVQzDRasbMs+0EtRAwSf+vaMl8U39sS08JJUlYMk2QTm1BmC3KYxUVgvwzYS27kAzDUxnJNqX+kAzVAUGRqs+KXfiwtjrpZDs6j3WZkifQSzc8rPdt6WG0JtdC7p7EGsh8qrM1hIIKkpF61IrRcuo1F77Gv0oYlz2uE1GDMcEJsyez0pw2Q/B0kPVaKXS8hqLPi/3IK9Uy0+ZaLDfbgwIofYGJmk2ZrTguIkL3shvMeyL4FcO6HM+lt2ohprf4+UIwn51yUTyoHpQNLvgsPxyapqwb+mmj7FgMZabR8aCqGQWmkmmy3VTw0sxW+LLuaakmEIbpnFaekm2IT3VAXKQzkmuZWR/rMlWeiFfceQcLZcE1LOg1IV9h4oGuzrCHZmUEn72WAaksS/k+nqPcQadecOHL/KtEdc3jWhE1HhMuyqzVzZnW7vztNIQqKKmAZbeSrVIds1k6kgezpWhfYC2t+NXaaLpSwOU/F4ihqfVw7suH0RxLK0H2vd22CjBSuRmLokbB6kCJthCAQydU21w96n4sWLh0RxmIFRmv3WE1Yva3ayxEHHm0fbF21EYHZHCwlNyjkEOaHdlKDmOxGxAUia+rljWBSOVaMuV4KOXGtDKrrUevdJkqTyyvIJgtLvvVofbf/WYVaKPEpgkZMVx7g3mX5iM/2cMsR/Y5QJO5t+/UjtKzB52678KP9a8SnzWPU0BwE07FBPvszj2rK8xBFHveYDdYVd5TLFJTDCYnwEtMXmW/iiPuBbURHIa80iQdge1gstk2t+1vXSkw5DSUaqHUIo2NCJ0bVdallVYhtgupjlId01AeWysouXb8X5v4YcnPSVTikANV8RzT+kvQXiUfWNPYqGRtpzmlmpOfFcZwhzGrfj+Sut+uiUTFq72fai/RjaeBXDRnAGqx8XqXoSKOJ5a6sgs53LcjcNbfqBoaSPUrZpaD2KqCS7tiEV+2gnuLgfhe0c86tbZfosdBp76zf5XmWPO40t9tuCOSrTFVSuzJrOp4ONdCcMc3ZWHVsbQrft07dtUtnc00+lymkKFLYEApMPfQ4ig+qCytTigBbL4EPq5fjfCkv3vu5I9kKT3iZtazEFseDvfTjQAXi9Wt6m8Ky9KB7WvFgk6CFx2D16rtJp4ByIahKtP6S7S2U+UWQWRju94GYlshQWt7q65/C2ZW/QhLrc8T1bhIKlxKB8FU4ozSpBtveSWDyiP4zR1cpsoTfglpVWjSfayhW/jL4v0X5aF7eeMS8yvzCUB6nHpg+NCXhNO6fX+19aLMKgMFM2vLqe/sX53MWg040AWULhs2rRvanZjQd9U9mVWuVU1y/NJejuhY2m3ySpq6YtkWbngWoaHK7I5grV9RYNG0HFZF1iWG4LqtFx60hOsbY/zCQuw227Qh8ZQehk5o330Mauds2mFkeYjLZxVQ+kyr+lJr9TKQVZlDaV2FN6V4XP14Wt0i0oIW/UdYt93BZSIRidVDMLNCL1t2bIGu/NMcmLa1e24ViB1/jGfWoFPf2b9Ki1Slrf7VNvusa251YsIVmVXdkg7hbGk/zKx2MI95LK2dSgrH+t71V9fcgDKoXnOTtO6kAAqdV4Gv9kZxVYzh3aVyBmiHVVpJyK4yXJ2Dg6YhvJF1q5oO04YiMrdTQIahx+4S+kyrLkFhym5wNaRChmpzvkSS16rj1BqqPzvgiEidSAqghnpVH5dHPNxluImPFEM6Pxp29THnbMm+lolbrZ1WfdbxcRcPO+8gBJ36zv4V3PmUxxZlIeiAasWEKzIrM1DpkCAuKFtelxhm1urt/85BOmGVqvArxeV47MNI7uqcwHYqDMA/g41NyuOOb3kezDtEkaNHG6fwrL1DoYvypY6Qk/mS7WusaP2c21a+bez4Mdyzytb9yKXfErH+DRFHnv49kZJp/SWkuLWamnKtkEqy2QYJ73WTJICOttOXzgRT6s/mVI1fEElvE5W3xKGskMcwqUDbKZsyg/IiK7XGBxeMHusyxKfKk1axG3ktKpJ+XMRjl96CSZAhm87pMS2+Adr46ZwsEOrSNap2dB530Klv6F9lxAt6XFmgVF+XqLpkGRM6nrunG7wcGsoHtWNwHNIhULlZXLhTt1HgC6YCFFA/4vwXCGOXICndvccpGcrw16msp2a26Ud+6K654ftqkaQdTz/Hr8mTTz0cASU2Fk9Bz+LusDyNukYd1jEgcPUdm/5h/5SEs05tN8339y+GglaQ6dxRmo0Jt8ustuVCO6ljQ1CgIaKhjqC1l69uc6coddlguAGLSu6tN3rFqSq4Y3951HL6cZsAGHqqGRBXttWXk+S2eWAv6USaCnExcuQyAg9xGXfrsHWssKzU1IM2gbG1pnrxSLLf4tRP5F/CrTweUhuGqeRgTLhdZoVKrWMe2I/1GkmGf5ZXGafI+qjBdAnUhmuvXj1Q7PICFExwRB6AwOZqcN+wvBaSqJyKnXB7XZN7Ef4oYC28uLUsXj7YR+AhLsMI405SHlhsuRsAasVTJBUf+hwRtcr8Bad+Fv+q7twcsMCNm9cjMeGOmRXMsHaChjyVlO+VqfeCv3GzMfbxiAWewA33UwhfPWSCB0a8dyN0Z0ylF0vs4c2WFghpfNJG/AwobjvnQ1ymPMw7u/4b4u8SmI2KlJa87fc8tco1Tn2ef5VwRTyuc0EP3qoypbT+VEy4aWbtM8xeUAIWz9JNdUqB1k/UCmYhrGss5aWVYVC48wA4pPof0HEXo+icR5p1dwbtetkudhl7Q1A3v67XOriiig+M51lppKS7xqlP8q8SmaDH8VqZcmf1XupBmZ8yswapdvNhupN2czlTvGUEqi/PLc+WD6bLJAf6CNzH4zKzPoyrbJJEXqR7mIi5cCJwJwTSZe5kjZSlh0Bm1uRHIpAIJAKJQCKwE4HMrDvRzLkSgUQgEUgEEoHMrMmBRCARSAQSgURgJwKZWXeimXMlAolAIpAIJAKZWZMDiUAikAgkAonATgQys+5EM+dKBBKBRCARSAQysyYHEoFEIBFIBBKBnQhkZt2JZs6VCCQCiUAikAhkZk0OJAKJQCKQCCQCOxHIzLoTzZwrEUgEEoFEIBHIzJocSAQSgUQgEUgEdiKQmXUnmjlXIpAIJAKJQCKQmTU5kAgkAolAIpAI7EQgM+tONHOuRCARSAQSgUTg0sz6699/yvW++5Pvff6nLz77w2/w37RBIpAIJAKJQCLwSghcmlm//fEHWO+b3/+WVv3F7375SmimLolAIpAIJAKJwFmZFbtSTI1NKjam+PDxr34ErPFPblKRUDHgp5/9LA2QCCQCiUAikAi8GAJnZVbO+4Off/TJpz/mZwH35798hXSLnxeDMtVJBBKBROBsBP741ZdnL/GS81+M24bMikzJWWyyxPYUaRU7VOiDD/inrMVdrM21lxmyKuplq5cL3U2eg1DcUx0wEN0RnERYEh7UNB9/LAKIISjZdZZ0T+Jth+iBkTOiy20d7SG4bcisAL3MrB1LPERPyTMlaoRPB8fcTZ6qOurto6vvSig3/lbqgGmUnD+IvweNFXw8DldwwhzmEGAn7DuffLjXr5GqMS0mvyfgj42c/ZD+EEcLmukhuD0gs6rAvHh7TjPcKvTfUJ4qWdXb54dO6LkJvPAlhF1LbhuFgw65PCwO1/ISnQfVLuKHy+qJM3RpzXlSZhVnrtQlvhYCJqn1kMhZlfOxjhaE7iG4nZhZ0QpmIYNGnHu75oHx94FLd5LWzU+d48H6AnjBJURAUKvlVxggWuMiOqLwxZEoDlcwNEwN257XQc67NdJPyqzME3e+WXmBf8XJ9nBHi4t6PW5nZVYLellnzeqpJH28VzO7dNx4ayPPlocNLt7NvuB/Z6sDFfRWdEsdREaIgZx6t3xwAf5YYm8vWo6MaacKlFOJRxNv7wZvNBBy/xnl8gX+FQfhiRztIG4L1jwrs9K9EdAR3fgaqw3uU3rSRe3PEcpOLW1JhrByRqQ+W55hg2tKL7QW+yCcqg5WR3tTTOi3CjHsSC90SxN1CFc8ij1qpCuR4y4wJN4RjXhytiWz2gNCEOZIbKFGcCjpvva+PjBnzLxVt6+0l977OM/RlD6IBm/FLjDnSFxas+aezEoeWBpxXoYnbjIwRojE9VSLHI9LQxf18M8yDsok/HtPWroUdWgnTK6lh3ZtratVnLRny9NpcE3pxZBBw1kQLlOn7IK0DMd2MUUFvLM5EjTG461zWbVPMKBPhipcQ7LdaoCuRNgwEWyWRjqrSiFDMB0sZWZd8CPMqbstVsGpBk8ZfPCNUo6LihHjijYSybYK4pEzstbBMac6GmXjlUn340K6tOjE3iBuG625J7MykNmLLfxDSzy0KK9mBfUEZNyjyJkR9VzVzAH4r2WJGoZST0GwFDVCL/Y98NP3us66XKWU9lR5StVAHZsP+nqVOcm1Hy5TR+EGcA27wdRaqs0mVz1Ybl/K7N5PrmW3JkK2I2P4khu9D/9d2zNJANqXLyzZbsHCtI54tlCTk8ZroDKzLvsRUGIhZf82XLD1XQ0+RM9SZaqLLsyVnpe7fZJE+/JyE2zJxr84O0u/MxxNMsAu3FO5C4mktz0U78feSMbZa82zMmupJ1YSXiRxtbMEFsK64iLl67icHN6OUQGLJbiWLryseSAk54OYrcO8zro2s1qNTpXHicoC0O3Gqnqp7nYxlJ15gVCCf5I6rsAiK4YhQCXd7HsU1MKVa1hOZxw6oehcpMJ4B9dQ4IMDynMTaFGGdetfdkXQw3GDODtn5JfD5o2buSRemULiZgpmVvvOaxVbF1iglC0gGNM7mlaDjxZSco3rhWct5lTTxpxIhrCalpSwvUP3WjBD5QIJtzuaZHDsVRZX3lKA6sfeCG57rbkzs7r9HLKaKzRsJYKFq4QjdsKL8sHkmLxKce1mbJ62+VgDuDpFmmr48EGxp5PmO+tyklLa8+Qp5VQVbPla1QvPat9jPU3yc/LL1HEFVsRPKHZ5EhEJHK0X4GxGV8zqTOjgiiy9PMaem8DQChPVHg+/ZOhXNi3rFfuN5qfinZIiQjz3IgTntEFfOMAWiAkuwpYGKv3IaRcE1nY4hwVcNfjYhVjLVvWqyqMNCQOguvGRyFlOqNQOcEAJRWMZiCRhHD7I1b2OVupSvt5TLftcXJrCba8192RWdRtcM4HthXKr1NnZ8Feax7ZoGAXK/FruMPSUbSMQ5ZaoQ8eTM3caJp11nY21HzpJnuo773JUW9O09FLmsNcTRD6B4MA/SR3R1NZqWGvYP+y3jvF4dQNXRjSaj2IAEOCgMR0+lHANabY8oOxl8RtwUhKq5Gfg5gBmVv3KcoPWxK+gLPcExLyTcoLEU+LXQU9rTspQBhY33hEPyFPg8tlq1AZPEKZctBlmVkxl+c9+mziJD0I1aFa7Y6bt+N+pDNEa7Nzf3vrGIwevI+11NAeXPbeGmaoe14+9wV7aRmvuyazlJt3Oq3gU4YdzhrKb4RpWmJNj7PfVthhXj4haCm+/6UTSzrrS3Ul7kjyuQNHq9iakU7PUS7GpBESDr1HHRZy+gcrftjZYrPnclRwl7/KqTge9Zc4EY64bxvNUux9lZLGlRp9a1rgdQ5ck6WfWBeJhCQlQotHKji7tHfcjq2n8Dqrlv4rUkgwRK5en+JzH1jqdDAFK8F0MrlU1k7jtLB4nQJ/nuxzNwqVLTP1Kuh97g5l1ozX3ZFY1Dzu42yjQ0ZMz2MFgDP/uqyYvo0xZXZbdAxGuWpnGg3XfSVrr6inXnY5A15etKk8rHtnqz01bzlMlq4P6GnWAknWwjhZVrFpHZSSVLSnc/QD3YCv2DckTCaxTY4hGeRuf5ybUSLF1KB4HRMIrPNddXHBiLxBP4pUH25icv3Xn/WXaqPrRQiXEhkTcFpb/+uwAj5w9KSvDCiybiLPtGEGqTuR0lNCE9iitev1F0kYI0OfSLkcT/tKif6GB4zuxN5hZd1lTvCVcX7OoxbnFkWSDwx36AJHymGSYWas+1roPEmlP2R1tVdRh9MEM8UoWgJQ76VYteYY81XgEAcpb7B29ykQC33MglOCfoU7JxvIUnyrbsgmqQd9OoCzTgONweUJmo16LM5KhhGvWrVrjy5rA9skhGKO5swXThuoSfNCxIjcEeqdIuRbfV+uYVgyNEw8zWPFcCpHiBNNd8LZ9bFuzWvNxq2dfiGzZiy4Ahx0eLpTmcPxXRqTM+GenxVWNnP17153IWVKimuDdqyl68Yn4OwJ0ouLZjkZwZFB5MdNn/9WvMvYGM+txa4ohFrpDmXVXyFCAcAwDoK13GMo/yCJhVMn2+bpL+Mi6HWk3ikGswP7qOzbVW9nl6uXfkCvHXKPORmTsVGR/9Sad24uXArBG6d8VP0lsTEvJrR1BdShi493G1YGG9n/w0M512S3Es5LbZGmvTZQb2Y36xqc6wv+yBp26ReyErFLCHR7H9do7ctnR+KDdFylBtCQ8EvOPWLNqjg171l2WsB3I6qtmAM6WlupvkJT2V/YWw0I1OqVRZ92OtFNLTA22+wy+PKAaqjyotgWBPqsP48rDh6gzpXt8sNpfrtRQIlEPym18Be/FFZuriKutndlbM3G4IiPXiNeZWZen3P6pqntEwoNjdvHfNYTglcPdbV9y4tOhxKOqQIgdd7RqfrKtIyYI22A/EvN3WbM0ze32rBCxdV0F+LJYBqzMFvZgABhxn8HC1uaSfuugz1e+I891+blM0v11W9KueXhEHs7s2oPq71H+6jzAswqsFfVR6qzB1X+qWsZZUmlzVuVV2Ss+Q8jqnBISmawaWSJneydJ2yfewqI8Zdd2HOXOsOkierd8dkEMPrKR/5yq9T7hrISWEvZZbTAeSIm4ozmtWy1MDTsY8zdas1oT3GjPSvlgCeufPAWR6KXrstyrns8frG1tJdjqafTXbUk76zkcH5FHM1sYIUZ54YXgSK/yWKX1jpMdeaTWnlJnDbH+U51bx9KrenHJnfydIVtnTne5zFWTj5XN+a8j3jVAiVfMx0e6rK1YLxc4wv+NaFQpoXQLHM7u2x13tHIGq1T1ctnBmL83OFv577hnHbLNnvq4vyEJS4hMkdp2uBaPl1gj82it6kiddTvSDlcvBwTlGc5cncfeX3DA2iJRR26tMcPVNWCXOvEVq97ruuV8g9OOBAGkNQi2MVIvS95p7Tw2hi5rtPFB8arjs2vL7XXnNRlaTw27fXuXm53N7Zd4EWnI1fKCt+pIttCPxPzzrPmUmXXWojk+EZhF4Lx24qwknfEuVCEGPercd6NSOdURBJ6UEhS7tfsv32hQ3hom5iNgHnk2M+sR9PLZl0VA7cTOtcaXVT4VSwSuRaC8A+zW5181sL0l9Lfv0Dpq4ZSZ9VoG5WpPgsB57cQnASDFTASuQ6D8yyfXrX3OSplZz8E1Z00EEoFEIBF4VwQys76r5VPvRCARSAQSgXMQyMx6Dq45ayKQCCQCicC7IpCZ9V0tn3onAolAIpAInINAZtZzcM1ZE4FEIBFIBN4Vgcys72r51DsRSAQSgUTgHAQys56Da86aCCQCiUAi8K4IZGZ9V8un3olAIpAIJALnIJCZ9Rxcc9ZEIBFIBBKBd0UgM+u7Wj71TgQSgUQgETgHgcys5+CasyYCiUAikAi8KwKZWd/V8ql3IpAIJAKJwDkIZGY9B9ecNRFIBBKBROBdEcjM+q6WT70TgUQgEUgEzkEgM+s5uOasiUAikAgkAu+KQGbWd7V86p0IJAKJQCJwDgKZWc/BNWdNBBKBRCAReFcEmpnV/iI/JwKJQCKQCCQCicACAl9beCYfSQQSgUQgEUgEEoEWAplZv57kSAQSgUQgEUgENiKQmTUzayKQCCQCiUAisBOB/wcuvcvpNKKOygAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" width="416" height="250"><br></font></font></div> text/html 2018-01-07T13:35:59+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا فرشته ها http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/339 <br><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img class="shrinkToFit" alt="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11650118-3055-l.jpg" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11650118-3055-l.jpg" width="485" height="485"></font><br></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><font face="Mihan-Nassim"><b><br><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif">دختر</b></font></font><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><b><font size="4"><font color="#CC33CC"> </font>یعنی :دغدغه واسه ست کردن ساق دست و روسری ....</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"><br><br><font size="4"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif"> </font><font size="4" color="#CC33CC">دختر</font><font size="4"><font color="#CC33CC"> </font>یعنی :عاشق چادر سر کردن روزای بارونی ...</font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></b></font><h1 class="photo_one_title"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC33CC"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif">دختر </font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000">یعنی:همدم مادر،مونس پدر،ارامبخش برادر ..</font><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif"><font color="#CC33CC">دختر</font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000">یعنی:بیادبشینه پیش داداشش بگه داداشم خسته شدیا</font><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC33CC"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif">دختر</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><font color="#CC33CC"> </font>یعنی : غذا رو بسوزونه .... دختر یعنی : بابایی ..</font><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000">.<font color="#CC33CC"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200942/ghalb2.gif">دختر</font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><font color="#CC33CC"> </font>یعنی : فرشته ..</font><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/052g5_733201/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif"></font></h1><h1 class="photo_one_title"><font face="Mihan-Nassim" color="#CC0000"><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8133200926/ghalb1.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8133200926/ghalb1.gif" width="27" height="27"></font></h1></div> text/html 2017-12-25T18:56:46+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا القدس لنا http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/336 <div align="center"><img style="margin-top: 23px;" src="http://esfahanshargh.ir/uploads/2015/07/farhangnews_133875-382010-1436256329.jpg" id="irc_mi" width="498" height="304"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhsAAAFACAIAAACa5ClDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAEP3SURBVHhe7X27ji7HrfV5EId+MSd+Bid6AQfOBTg14FRQKDgzFB39ivbOpMiKbCcbvuiK86/+1gw3p6q7ui7s67eEwcZoprqKXGRxkazqb/7n//SfEBACQkAICIEIBP4nYhLNIQSEgBAQAkLg/8QocgIhIASEgBCIQUCMEoOjZhECQkAICAExinxACAgBISAEYhAQo8TgqFmEgBAQAkJAjCIfEAJCQAgIgRgExCgxOGoWISAEhIAQEKPIB4SAEBACQiAGATFKDI6aRQgIASEgBMQo8gEhIASEgBCIQUCMEoOjZhECQkAICAExinxACAgBISAEYhAQo8TgqFmEgBAQAkJAjCIfEAJCQAgIgRgExCgxOGoWISAEngqBX/7+jx//+uW/f/+Hn776+qkULysrRpEzCAEhIAQaEPj5m2//8+kf//mrX+Prw29+C2ppePjuQ8Uod7ew9BMCQmAOgZ//9l0rGYBLUJSQS/77pz/jfwVtgoAYRS4hBBYRQMRBBEHouQpGEHi3MGdtH654LaxgUxJDpXGpnXEJqeiXDx+geystXcWX+uQUo/ThpqeeAgHkoQgiP717fwltEdoY8tCTQbDbTmYA4ts+XIgB94cv/rLduoEzm/z4ZnVaKEVg8Q2B9QhUctLqKvcYIEa5hx2lxSYIWBzZZPboSb//7HMKPLHgNsfFmBYnB7YKGNcy9GthZTXKaoXBThcUf+GStwiUGRRPXavGHXfJXRllKslDGwjXKrTHrVWYAcDCueH9lkZtutzhkyO1xE2brcW4VpQEGiQVBPpwZDyX/Ot3n+SMhR9eqEZhm64pHHkEaq54oY7ZmuDDrTw+4X6MYklBYCC4VqE9bq2lGQxbejD29qZNj+0UqZwZLgQ1Yf3K8d3DLsco3ZqWkpVvvrW6ZMq4F46jYzcjHJgUtVGx1QQU9heFoddVnlRBcmOUJupqks0PPgNo+zGKmWQ6DQu6I6ENT3/y7Y6m88Zu3z32QTbBd2AURtIdFjoWz8LqlmivRtJYRuEJVkgHz2oRhPWOyG7p2ioCOYzWOdjHvoGgdQu8H6MYz4/UKPBv//h2hTYWYvsIy40I3G2Y1gchLTweLlVTj7dOvsX4xJTlJZLBPClFuN9CMD8no2QUo1yxq25BavV6AkciuQkxCsJFH51DDC+D8cFHRV5PmCproHoEVhVv7bOtTpgM6AatdaHC+P0YZVxoqyKtTRybFpmEKKGYHFmxv0VjehyQM89QLsBzU5bS5NfugVnB7t5sjUAgo/jO5EadHAso7HyGrOLL3/IuoFGi2BeWfbmb23JpzW67mWPYlV+rePANZvYtqfLhvDnb+AEV48mmHekO0GI3UQOjENk+OPAUOhXwTjg9bNyXyHjnYPW6EaPkTaR9TiZGEI51i/HZygV4bsrCivlgo/xxOcszdEdJqo8IYqn9m3PaDa4jY4tZ0MTqkHwqsiNe5+apFb8KpNKNVaARLfpbmLLMBr9iQGfosNvD+MlqE8LTT1/swopbHCQHQhc1VQOjvNij6wgkzxQ6sn44B+exY5jYQttjyiYSPAkOtPXtflt3BGFMUlnFR7lOeZ5yAZ6bsjBbPnhnRoHLNYHms9rpbPmVP5hOhZQOuTx2y6sp56t8bxzMZOegS4eg44ziAze29mqfzYPg30CsOaklQVKpmldS/OF8+RiYZyezDtPXxyv73ghoTV5dObiBUUaOwX3GGnLaRvXGnbgSpn2GjSBcX8XvowtW2a4A341RDFUDjZGrwApWK1jLFGFrB8xfkq23t/N5ELgkLXtEqxk6hbdkfyn+Dm7G5L6iVUVYjtfiC4fqkI1oA2p+s6qUb4JVZgy2SoGBaP2lAbk7NbV/cy8aAW0jn2xgFLpsR21B0WFjO+uuSdPyvkEOwaATr2LKmLg6LGrACMJNVXyUwEfNkzPKRpbKF7KO6FJDiTEC3m4huDJgDYJpSTcjL8SzUmlpu1GX+s4Y0Vi6EDFI83yVilcwvDMnoX92dbupYa+MzIap6RNTXk9lkhy3EvxVHdkhXAoalm28kPTrZxx0p5IjoFWq3DqsgVHof1Enb3CdAq8s9Q0S9bZmFEaHGv5rxX12/AjCrVV8iMDJJLsV4JaamQAWx2P1yiOIeeZSP51pASNXflDM615NjalKjXxjOfl+aQb2fJqE4SOzExpWHTd0kwn5iWEJl/B/Z4O1fzPBnkrE4IS+HzXVPQ+OTGJa2UagtMIlwwI+1JHi8XuymtHnYC3bClqlX7UOa2CUvGRrXYwNccyTRwQ/VaFvkPQctmaUwKs+PvYtUdQIwh1VfKv5yuNbC/DV9tEbl8h6TS/x5bXJs4WlJkp4NDGSrc6osbT/KRjCBHKmXCprzky74BHR+IX/9T9p+l/2tfLG8nQvoPhZLBS1susAdbhEYbylNZP87963aodHwNNGD/hmKvUqLhckHwxje8EgfXNP5FEGEXMaKEkOzEbeQAg1NskqAkskzT1inkM5sbrJP0n1ilulD3SDFrv9bbYGRrEcpCmp8W8VWZpgrYNZrQp9g6TnsFqEDqJGgbvfe0iq7Ck5fa1zy1leE8I+37G9VFYc80+96dBPxGktwFfbR16FfHCSsVpKO2jx/PE8hy17XZ4v+xPm2bw7/IfwtJpurS9leD3sDck9XskC8n5Y+dJjoVvVpGOl/Eu2zu9qlldPSGtV1ALJFUja3MbqpNWFmgYMgha1cRYZhd1Mv4xt2vo7GOQGKypJxfiXUy1leYW+QdJzCCy0lwClUTvg9h0zS3XtCikmDEHYC7ZUxSfCQ7DVezsd+iYlxWrXYrV95CfMB1t+Z8O6LVVWFtPmmX5hLf9SiL89zFXMY5uCReVgftZZTVL/IszrW4Q189e84GK38momzMcALhBbDReu+mfSNqfwyQ9flsvyqlkbYfBUd75+XuSSAMapL82YR83hqxBPyfjVbL+uCb1A0FZRrRmwyCh20Y0X25PrvzxAmy/YHwck/tOeuSfzC8RLJTkBXeobJD0HDqbHdBTasyqwjYBfjXx+lPmKj+DMnkil/QgnHZIH4IUq3vtB7sH4yXQiGtGEaS3Ay+2jxH2TweZOpnshR6nZCfVjWGh2V66rrfZ6SUJGAkDsNd844p7CTwDydIsXYbSi9RQizEkm6bbRUu/XYtpS+2GjfGh/PBcZZZYnc7drolPWK3l2ORs7/My+Kkp6DlGFdkGRpdvlEBu/WropmPe1bQlOuBHCmHZp/y/VDa1GXB1fWYA3NS2TwXbm5IUpWCpwa9GHa15iyBcdZKNALTTVEgKDNgKpJEEJDsOXuzda8VSmXGQU7FjPH1MR93hRq75HCZ4HiLbz8w7AEhDlvoHFYj4+WGiXgyPPBgty4vGlKJZkK4abXfUZRzgRfqmKN/mZeUGwAtutskVhQEcB3pSaJYO9K2Lpfegk/3iopv08ckG8aSEN7kZgZxutvujTrcghDzaczB8i35mzPAaX1WO6k+Dmmdgn+PsE4lkQmpLBpsFbYO7fG++76GlsFHsnYgtln3bOnW3kX1oqX8y7ikWuxyisKPt6DrFWYQ1XmLMpAY+VbXY2ysNOrj/m2WHp2SWaTNk0OEojHueyt2nFGezeehmPn7/CGSpv60apoHkqEdjfRuj6WB+o+1iuUrvdhl2MUQZ7DrGwvgTohUPL2ZenYgVone2l6/X4FABk3IiSu31kWS5qkynLg/0N9VZMVsfzPQzb+fi+kk74BxHw5W9DlG/frgqjAbEI7G8jukR+1+k2ZetlGGW85xDri9ZEmq2WPt603ubPfffpwjT58OK6yZSrg+1C9oHtuyVzJDcecfBTyUZ99tVTHQjsbCM4AC/XWck75Sg3ukp3akbhR4ElPQeeLXe4Tvgjljjz5WS+75rcPQ9fdGRC+vEhkbfJlE2D/f2RkzjGiI30rBC4NAKnZhQgO8PnLX+BZ1Pb2Avws9efDmwoLWnNN7yO6uM3mbJ+sF32q3/xdlOv0ORC4JkRODujnNw2IJXkJu7q3fMDNUo+wuBASbS0EBACt0RAjHJLs84rxcsCfTdfnwgmqSoEhEAvAmKUXuQu+Fz5cyovqJBEFgJC4FwIiFHOZY+tpUGNkvw1iK1X1PxCQAg8DwJilOex9aTpgSfzzwW0tBUCT4mAGOW5zO7/ZMtzaS5thYAQ2B4BMcr2GGsFISAEhMBzICBGeQ47S0shIASEwPYIiFG2x1grCAEhIASeAwExynPYWVoKASEgBLZHQIyyPcZaQQgIASHwHAiIUZ7DztJSCAgBIbA9AmKU7THWCkJACAiB50BAjPIcdpaWQkAICIHtERCjbI+xVhACQkAIPAcCYpTnsLO0FAJCQAhsj4AYZXuMtYIQEAJC4DkQEKM8h52lpRAQAkJgewTEKNtjrBWEgBAQAs+BgBjlOewsLYWAEBAC2yMgRtkeY60gBISAEHgOBMQoz2FnaSkE7o4A/uj1j3/9El93V/TU+olRTm0eCScEhMAqAj999TX+1jX+Pim+vv/s89XxGrAdAmKU7bDVzEJACGyLALjkw29+Sy7575/+/PPfvtt2Pc2+hoAYZQ0h/V4ICIFeBFAxMNyjhkBXCkEf3//y4UPvfB+fMy4Bo6DTFTLnuFSaQYwiHxACQmATBBD0ySVWRuB/f3r3fnAxFCL/+t0nmAr/YgmbDYwFAiN1DS6hx7sREKN0Q6cHhYAQKCGA+M5TDRQQP3zxF3yNx3pMRZb6+ZtvbW18/59P/8hiCN/IKgcicDCjwMNO3vqEhJP7HtSfPXb1xC8BAoICdu8UGiIaF5z/VDoeuBVvvDS8ZaNNBG+0M3m1v87gQkcyCiIU04ozX/ijvyKGJtbahwvZdx5vFIy7mhmLJkPDIYpUlhAel3nnGQARdNFdoxx2bB/4jK8qxk1DtOmN4BLf/hqfXDN0I3Ako7AZyq9Yb+uGI3+Q4iWMAjrZggvZHPD8Mbt6oHb1U9kR60eTBdVt59GxHo18JLsxRrcjU93v2VgTA2rzxnNyCW8zH9XYONZ/jmQUO2E7c41C2ksYxZq2sVxo01rCFbsVB10NIGCfoGzCvyMpISjTW3wW4UFR93+cjZ0t8oz9dQlfMdCNkczZOX9s9zVKa7i35RYj2yRKnp3nOZJRdlY1bVs9CoLVo8LZnoxxIcJrlBZW9/jTxcCtGCXn4Dy8/4Mvg+42XS8go3e2Z90j0I1ZnUxN17Ne6DIPn9LNoDq+vOmQzTAtOwOBtTEK+6EhDXRMgpQc/nFU95k2QL5TtvriOcqHDyOdOjuGweomAL4BJvgyhJmOQYamOG5FAALcGc5gvPCWyNt+uwejwGTwB/xr3zSZ7FSDA7c59SKjhNzC4ratPKxihNkfW7vDss/SPG3l1+Gk0sYoDHAjkdQg9pElSVoLZgB2IS4CFcwG5TqD1gpZ1PSyU25zhSU/IEpNjGIpkjUHApuK46mQdYfMi7ZAeJ+dnDMlMLdXJUISr1ZFQjZI4Dan/B1uvKS4P6wqlym2uaY3VOKuJrZaBOO3vsWDeNKXenbosvpIG6MEVq+eVyvZ1fpCq1rVDGDkXb2zxHytKaavrp6z6VLl17EV88lXdVwVmAN8OR/Yc9gC4UqNoob5BOXAbDFqgwRu83BG8U5Yzm7t4k+U/3d7C8P9pqx2nsq4jVEYraIOD5A782xtas64d1+XLMfQs5FteM+K88MD7Ci+EO8gNse3VjDW98TkL/nga7+VnmEI1ERbZCg+vmMGHp7ztS/fQ+veEnzQ30cIrHtqdCxLnoA2qGbf45agUJ1Wl+hbNHlqaYO04hO7zSFkpYkTT16NA6uZKKwQ6P99NrrEOxJ9qs0+1cYoPBaLTdhNLHT8l3iFL8FZ9hfSdvNwWNloS1hHcmkzJLdpo0zCwGQ4WIxYmp/ZcQ0fj0tIcJj6hfTEKVJluCnIn4A2rukhM/jsGzlB0wFYeYO04tO9zc1dkxCx6sYAnAVWZaaSdDj24e9CgIL8PDuZ9ZwtWlIj3rKpe7cxiqkRJRO76pjWmDyfGWNoEsQyflPpdktCwh297f3tI/9RphwzG+8YxyGP8UoUIEmbaxXwwI/eW1XB0y2+9+MpRmXxyvCXsOZImtLRG1xVdnAAtPM0n99wS+ZPXiA1qMHc8ED4W+H+yOoGacVn1etmwbGSPS8daibkVqrvpvq32ep9r9WsNQFqosPH20hLaVau/qo/lOUc8ZZWBFrHtzGK9YtHeoL+dhO9EHumEJoZ0/kqExmlMnLNYsFUCO7I35ppre6x/cmfmMp+NvZ/ppzlcfd8JBrygpBNTkCgJn8yu7qXhLu3yRxQeSmZKntPkhjaYH+KUFM+mq0ZPlZ1XPXpBLTV8bEDvAXZb0zOM/y9cHp7LgA/24aX9Hx3MWFxcww/w+oGacWnY5ubjv48PPeQAvKthw0mpK04GxaS/VVj+tYAhTmJ8JLz29uvXL3GH1YYZcBbahAYGVNiFDq3n93SkKaS3M/ACG4hmG7ED+Txgd4/kiQj3GPdF71tu9Jvktn8R84lMd2vmOzzbjSMUHOSaGKUmmYxhPSU0ERCPjRwJ3sS9dPWdMOsB8JmhYWGbptiElpkZCf0PesbSgwc0wfivr7jxjmJjzmeZTNLKyLiJPm++dtszKrZIAV8Qrb5LAs2MQolrEwWATWRp7+ZByYbYXZ/lQ3dEaAwIU1QmNnj3+oPZYFbvaXPz+ufKjGKtf8QAvCVXCJiPjXV4998yxqf38/87+OABOO92+En+a2k2fMA/1HYyc1rW3FdhoeEs37Pt9Iw85vP3HY3BegNjBRWl3hSoe74VRUar1h5XSgDHucesHhtQWrJoj6aTM13ZwWmvfx874QCuXUb0HtYkCBzNt+55uSGXo3z2RVbDv6I8MNPFh3prZvxQkcOWo0AUWMMf0hi39tbeF47/NAgmvUWKI4x/oYSFKzpAi1tENueiVMlundv85dN9+79LKX5CMusfLbAMmG8l8I5TXhzBkYh/MpDxCzErrpwFbrQ7P7aIkCZAy9lacxcLZOgt6/6QzmYdHtLlOcvzVNilDwM+cAx+9uOH5onVR6v5R8w1bqo34H5s7wl5fEqdCFal64c7xsjnmByKy51VPOFoDWgSyruSnnyYT7SJb+tcVmrSzg4BOG+Vl6NtJh5qfbKL8EbGiZPK8i5B9YIaWOWNsgSPlHbPCmCk+yw7MYQfvZ2zBJ0/hyOijc93mSRmgDFCZfabvxttz+UpR30libXqhlcYhR/TE2HYHunO6aDpWF4O7pgNlEjZTLG2iZNnsHBWN1esrPHIQm0m45A5z41YXY8QFhK/yulmoqex5GGH48fJvcOKHMBJV6/RsjLU0UohZ9P6Z7TC9G8zKkF+fHgVNy8RckMygcrDeoH5whXYshhOWiVMtQMI2cvheOE0W1rTKcpr8djcPKlLN6r+YLt22ymRsJ8zKpT+UfGtzn3Neec3uZ7NCoSqaDp6oWagifbDp3278Lnr/DevIc0319lv+oOUJYSvdwzenQsfBXi34mp9IeyqIHe0udjS0+1nczHrn3gbPCAcg1+oGzXXbqeUWraICfB4eU23fKnSNVrDY0qB1sbZzUKnwSlVTE6TshX5zzPgHKroHDMWekP59F0VZInZZTKd6lW4dMAQyA/sS+Aw5yu5hh/FWELvuVKbnWepQGs5wqP1weFeh71RcYgqWyNTzewN3sQISVp3qJe4ecWLmla7w8XwupJGeVCFrqEqBa2ag7DrDURwgG+Bzt7FWoQQBLGUqelnkcNohoexXJ2eaHvVp5pvTU+g/A+7eNN/nAhlMQoFzLWSUVFFmbnBOW7SRYoefgRoo8dyY68FbRagszSwMfL9GufIeQvI9XzaEinaGt8Qoz4bJP0+cMlUBKjXMJM5xKSJ6i8zbn6YV+zI8EoI2+fJHBAnpDgO4uyVVR8x5YXf5ND17J5MN6uQhxyercpPudyzStIc7g/bAqSGGVTeG87OUnFv0NQSL2TN4EQowc7OXvCWr5vvXToSrrN3+IK5NE9QdBagwg8jz+IUQZdRY/fHwGQSnItdf3Q9fFSty/gJh49658dvL8Jj9aQL/k/gz+IUY72Na0vBISAELgLAmKUu1hSeggBISAEjkZAjHK0BbS+EBACQuAuCIhR7mJJ6SEEhIAQOBoBMcrRFtD6QkAICIG7ICBGuYslpYcQEAJC4GgExChHW0DrCwEhIATugoAY5S6WlB5CQAgIgaMREKMcbQGtLwSEgBC4CwJilLtYUnoIASEgBI5GQIxytAW0vhAQAkLgLgiIUe5iSekhBISAEDgaATHK0RbQ+kJACAiBuyAgRrmLJaWHEBACQuBoBMQoR1tA6wsBISAE7oKAGOUulpQeQkAICIGjERCjHG0BrS8EhIAQuAsCYpS7WFJ6CAEhIASORkCMcrQFtL4QEAJC4C4IiFHuYknpIQSEgBA4GgExytEW0PpCQAgIgbsgIEa5iyWlhxAQAkLgaAS2ZZRf/v6PH//6Jb6OVlPrCwEhIASEwOYIbMUoP3319b9//4d//urX+Pr+s8831+O5F/jp3fsfvvjLc2Mg7YWAEDgegXhGAZd8+M1vySX//dOff/7bd8dreVMJUAKCrQn1fz794021lFpCQAhcBoFIRjEuAaOg0/XLhw+XgeFqgv78zbegEHIJakEg/1RoG49Cd9AqEhfg8FQIXM1hJe8eCJxhX8QwCgqRf/3uE+xq/IvoZuAxiea23wPRJ1gDSBqXPGcJCAcjj1opjP9F3+8JjC8VhcAiAifZFwGMgtyQOxyJs6nrk+gzNGTAeTdgNctBwCWmDjzJs/jt9xxA4MkcHA+nR/i6gWVvbzUpuDUCJ9kXAYySIAUusTP5k7S/QCdsEO1wqIN2H9QP9B6mHpCcqE4B9LWdaG3G1mP5HfiVAm8KOHDYeolAOzZNBY48VrXDBWiCq3vwDhshDY933xeRjGJRD4EPXBKSOGNOH0P7XMfaRFtXS9iHpK4Q3aksezu+/sMP0eSxng86jU1HCKSo6aktW5Hkv02v+cExcmT6PORsT1n2cJRgNQKE7M2jFJw20S4bIVHw9vsihlEQ0awhE8UlbGswQA+GP6tRNo2hEBhx307Lo7bKS3X12lEcpG2DlKwfJWQ+D8XGV/cSvIBeqHI4f2t91i3Png8ertqqAFF7c09U/Vq7bYREwdvviwBGQZi2fHm8nvAGYBLKr8HXJCHkph0Yim2MEnhQbOp72h6JpEzNtu4B8qYGznv6QgYANNMvFXyrUa9v6TM8RfQOJMtVAQL35lGA77MREu1uvy8CGIXVyWAZseRVdNzuwLS/syYlxbgAdEH06/gNvx8stnbgV97o7Y6JttsLzHdjRqlpOo27VmGGGgH235tIqrgLorrKO2yEBOTb74sARqGNKzvmiIaVIzfdMNtNHh7m7JoD+1TJgcqgIvTvLeoVhpuRSwps0xf0NX4dBOGEj9cE9E3FPlyAWe3MXQNJhQtttxESRW6/LwIYxboTq2WKmW16Q6Xi/UeeqCOmkLRG2laxqU1hM6+2C1oDgb84N1iaJEtbj44WrLFIvfBsW40wSrJWnk4SmcAl6rXbeiR3Sp57IR5BX+yL2MQiV2dJABsZuDfrwUQEYIM91uibboREu9vviwBG8Q0KEsCSi1jfpuZ6kh31G2N1Rz0vYWxQzjVlmAu8VOZrFPaRokI/o4bNP3hStURX9fGiPJKhxOt+G0axMwnsC4KwlMn6vTA1PyvSsnr8efGdeVs5lQ7cm/XicSRURoSJVXzTjfBs+2KFUSrva/tjunJBCl+s3Al2QcuO/bvbZXZ7GLLFxk26uD8wMO9s3SpL4xNGqWxSQYzVXjOBtTPw2LzP7tKE4GDO4M033kAIkW1kEjsYMKooMIq/nsTxq5lZ5f7lopyTZ5ZlbAP35gh6Nc8evhESIW+/L0qMwrcrKkOwb3HOFuw15k/RxwWtRz6CqFcpxuwqtv1iqweuxYhsRQm3YuDFXAKL2JEgXOgBsiZbvW/mE15+32GjwiM2J+Tx5WnhuJ5nJ7Nz5u0Oy2Nixd5zNst1oAu+N91nA3rSnDGvXhKY41cTC3ucuQtdd5WtpyZkxN5cRds3GCZ6aPm4nZNshETHe++LEqOwtq1vE1nU8MnOqsfsMCAJnTUrMnyX75jxMwqTSJeHOdsSfTfW/IR2pFSmRsapVTXz3sXqI00DPJEnJpilQ6ZvSw1Dg9FkyH/SJN7Og3OytOowR2M2oNOsQMlepCWqS5zR+gGaxlg1jLIPelYMJf5D9oXA5bPVk2yEWUZJoiUVvMG+KDFK3rkuu5F5pGXTszG0tQ1qBQo/x6me4UzaJLtf3Qw+GVw6FrJwllCI35ZYKNn8HbdpbX72jn2fZEkRemcNUPDgyRyPYtSa+Kv4VA6wKMAPovbvZs7uHAybNtXCOVzeLkigrpRqu2Fl/8RuSvqKdridizSrmgUdHlAzqhYM9+IGLWctlj5XYju+N1dDCnTkKr53nRDMUkvgJBthllEg2y33RYlRmkqNqTf1aLYwx7QgnpyaMGqUAytCm7mIRWTMyZy6qew1W07pzKMJUHNa4BloKWVOfNpCIVcx+TmVbYaOqG2MYqmox2R2Q1pxsHo7DlPx1XQ8khxT8efdR6DmDDYDP4jag5MIz6ytEGIs3nFMZdTbjkI4M8+K8Q1VnvVtliNJMWHnWAVG8RZMXG46RX/9jIaCG9QY0bsBHd5mTlxoi71ZaSAIyeixtPXyec6wERKpbr8vSoziz4QRGWFOxmX7wubBF37lu+R0QZ9KT5/L8u49nvKRmn8t2KYC0Pyyqabc5PXtbh+UGbvxKz7Lp5J5Pv7vu/f87VLcLGxFuxEwO8YXrRyJn0BNBk0rzujT+KHNNgnzQGNVeEL05jPbv/qaF3LK1Jgw4kt/4NVwtBom8TNPqL7922gflXLwrsoM1QC1vfSK73lC4NdaqkJeMsqFnJoNEE/JZNbAI6vK0JYMswYpdZw98LOGlX/WXIjlC0DzyFg0nDz8kaQn9rLAuoSAd1EeUPvNiwnn3eC1RkwEiN+b5Z37+lvuKR9hptS+7iPpjtwIiXZPsy9KjGK3v2fzgjxjSlKwpsdrlggZU+OLyUKrgSZPnSw0hMg8O0nhxDW/QVQQA3t19s+jbSE5dvgSnQBkrrjUKeVvkwqgzKyrhgsZkAT6WQfjmGQ5Fm3gEh/6bcxSk2fKzx6cbU8tVe1LhxCzlsVsSUu50GXawjdW52RN1mSy026ERNk77YuV28MwCTuY+TkSEytWEkthGo8nZxhMWgveg2ntuJs5qY1nHrfqebMDOO1qF4j+6mujPBDM+rSpyQ1vY7DbZ4/g6rXAhEl5Rw5Y3VpYGlLll4/x+Ivh3r0vNLWs71Evaj6Sr+OxSFoV2EIYnnqpLB/5qYXs/LLsUk2wulbgAPNP1uKFqreQzTAp8dUGTJPYbiqCnWvVqFDYvx/dYGH/5gJstDfLDvaycyv8ZwmQM2yEPP++674IeMOxxrMvOoZ+ECV87GxRUhXmWT3YiJWhnFPPvsYEouo+6QkUftWyHDD7+ghUMOao4d1AsTVVJQI7b4REqmvtCzHKolMxSa85ya/xy5M0/WtE5ZhDBMbmSZotLwcMb8946rXYZ+RsU8sv7UtYVmw8HnhzSNbypsU+emmVozZCTipX2RdilPldYx3Y7hf1/bw2W+Cns2y925k4971Ds7Vsp5qfPdJy5pFcIs/b6DXHe1Fa8xp3iGNHiXTmebQRmqwjRpmBC1vODj/Gt7o/HmztgzfZMnCw5dSVJ0+BS19rKjtyW7Us3MAfp7MJhp+MO1gTYt4bZ7twTbPdfrA2QquJxSiPDs/jAgKv1cZ+CJj/872H33OtcQ7/HqIKlAJiYAJzFVj2DMc5Nfb15+2ybwExbYQad8rHiFFeMCGp+Ns1q1nnEuJkJl729/2N0+b7oD0K7K+lKYGdte+sZfnmEMbj3743cPt2b/dTJnD3DLd8UBth3KxilHEM0xn48QG+1kEyuHNzo1Ur7CUv8NSNafn0jtblrjueV1HtRJ1v/jJvsB925yLXheU2kmsjDJpSjDIIoB5/dgTyN37UTXp2n3hi/cUoT2x8qR6BAI/c+UY36rzZ92Yi1tEcQuACCIhRLmAkiXh+BPh5kSfvbZ4fRkl4dQTEKFe3oOQ/BQJ2CnXa+xengElC3B0BMcrdLSz9tkfAf07GhV5i3R4YrfB0CIhRns7kUngLBPiqo65cb4Gt5rwQAmKUCxlLogoBISAETo2AGOXU5pFwQkAICIELISBGuZCxJKoQEAJC4NQIiFFObR4JJwSEgBC4EAJilAsZS6IKASEgBE6NgBjl1OaRcEJACAiBCyEgRrmQsSSqEBACQuDUCIhRTm0eCScEhIAQuBACYpQLGUuiCgEhIAROjYAY5dTmkXBCQAgIgQshIEa5kLEkqhAQAkLg1AiIUU5tHgknBISAELgQAmKUCxlLogoBISAETo2AGOXU5pFwQkAICIELISBGuZCxJKoQEAJC4NQIiFFObR4JJwSEgBC4EAJilAsZS6IKASEgBE6NwB6M8svf//HjX7/E16mRkHBCQAgIASEwhsC2jII/lfrv3/8Bfy0VX99/9vmYqHpaCAgBISAETo3AVowCLvnwm9+SS/77pz///LfvTg2DhBMCQkAICIFhBOIZxbgEjIJO1y8fPgwLqQmEgBAQAkLgAghEMgoKkX/97hMUJfgXvGLa4xwFLS+0v/DNBSCRiEJACAgBIdCFQBijoBYBl4A2fv7mW5ME3//n0z+y94VvuiS8z0NgXHHqfcwpTYSAEMgQCGOUZGZwiZ3JX6v9haD/wxd/CQ/9oBMy63mOlLZgOMw5ZRXbH5vBQPssNBI0+hC+LoaHG+VwAUa85R7PxjMK9wOjJ7jEt78uARmLqvCbaWer1WAX9idjuZOmD0cv9xxc98BCP717f1qn6kb4KhgC/MkErr9NyZGQHWWUwwU4SvHzrBvJKGh8IZRcl0toFcqPr24jYadNVc4DDRAJ7yZYjRIbwfuEZIvSLNU3yexT4+hVCsOFDgxeZTlHEL4KhrzMiX8NisONcrgAld5742FhjIJAadeFGU8vihovFyAF7pPfmMPiwlQHPNAARDu0gyrFZgYd3oUbRK9SeCP+0zIKJOxG+CoYmofbZqfkBxrlcAHqHfiuI8MYhdVJeBdlf9ypSPeusDiSM8r+uqzk0RswHJtR3ejVQ3SJbLQvh7gKhnl3brXpBO5h0N+oGb4qQL2DaWQfAmGMQkepbKCjF1Q5sk+rkacQDaEIXLN7En5SAMoRvI4z3Zk+fbnGEBZSr4yjVwk7C+IRM1UuFDKsCeGrYMjw7e9wrgZ0w2EjUlkVIMSaq5Og780PncK/Zz7qW1WkY0AYo7xJyYvvnZhXnTPa4pbaRqFq0+ysw/Z8hPrmHYy+CXlaOxLowcQ1vUHGjpGF+hTseKoV4atgmDMft3YhWYRlN00FVgWoMR/0gl+BKf2LEDUPcox1KewU4Kk+0jCMUZJuT8EYDKwvLbLz5e+2/+t9qGakx+cMh/MmMzehXc8b9P5B9BhMa/pmF2KUVoSvgmHOKDXVFUp2KBhSuHM5RhL6c40Aq7vVJ1h2s2b1KRtgW2n/vrddjNqh7bwESBWjVF6rNwMTykKr1F+CqjfVPiPtls7gcgjNxIEpm90exk8Go3a9YIhlqw1rZlIWygez/kH0LK1bbcGFxI56JJdGboHwVTA0nzFwdjOKncdY1I5iFH9JrzLxTcIjZoBX8F1v7PoOTup2S8+FRx0rrDMKEur6IOj7pOX6twk1+O5qZGyasDyYhsEY+IoxAYJdPfNbsmBTmXfim30+PoBV0Wob13uhSTsCpk0CAXw9WoMediNTvFWxLX0ZEXXw2e0QvgSGeS01yyi+Op8IOOIVItuVWBHfm2uNU1rSokxqoNxhOH7P6ORlSAIj1PeRp69rN7gp1hmFItY3aiyI0Bjd13AZXGAqu487qGr945Q8Kbnsh6vz0MmAg1kXjySBe3WS8QHcdavzJORX80gNHyduQPVrDkhWBeYAi1OV47cYth3CPv9IPOc8GOYbMw/o+WV6qkMawE5ZVQcDklzEaqP82XFGoU0RfJhJ29cSZzCHDmniVbroamC07kh37K2UZHbYOqOwEVEPmZG81Suzis32Uv2pLHHxrDuiZ9Oz5kakNP9XXmoSbTrllD64Y+qkemuSp28wtahJBSbY0dp+bCFrSfct6rmTnzztP0NhNXyUF51s8ZrhDh42dGvnH9wOYfPAk2NotRRhyY2Cn2DL8O6Tb/wmNOlfk0xMg18lnVjOM5uAj3uFpT68REDmK+yLFx9oOQ+GG9eEEY9Da2C0s5wQP2+aZJ1RCFkl3SGCMHlkY8fCaNJMNLbwsvJB8x57I5eDxyNdJS6WAVnwMqUqA3SyW3wQ3O4iWa6d5bmrcRxcYqyZtF/58/p8wqxvj/CTpyFMIWoUTDO90vH62aPePcZjR6U/FIZthPCpMGQ8XXKAJUaZdTn+Lddkd7xEcPfxsm9iQvZBL/itnfzlpjGvWPX5JbMm4vE4JFEzzypqDksQB3xa2bqnmgKjFVjjTt46wzqj+KsLQAQ+MdWq7gs+hy/8yjfNaVF/gDZ9xte793jwzZ30R/KCn/v8xdcEZuBCp5Lj+QqI6c/UGNPagzwUwQ/9wTjTc8YsHqmRDllh8B6hycALhfbF8uXj/z4Oe4yQPkr+0JodT862dGiWKzKimsf5Y5PhVX5aDfL4w/Ap9Xv7IY/8Lf88waru9pYrszAs+uakfSFqlF2WWuBfuzHF8TxB3S3PmBUyGOGHn5wKQwamPJuccqx37+nMyW+NZbkX6PlQygeHqfCq+8MW1oPy+NtULF8wua9XcgHot+luTTbv438hWLIdbBcv5UO+u8trGkls5B/yyHkUg1c3VH1gZLjzgHfncK0UkoxfZxS7Qj6bXOSUnoT+psfz2fiT8r0FH/FNPX88wB/mP8EPYdQlH6rRt2/M0nbKFRlRLb8PU5AWG2P2z6P1KZg8xc3T56nJVL5dgF8N3kzrE8me2hPhQzBkSZGfpXsqhUW8PxdaW8z3mzDn3kwesb+35KO5jSkIUO/M/IhbT4RLFwqWDorytTAnJkyOZ+pF8iONoiwwdh/6NpmjZvA6ozAfZBs0P25lmjC1Sr/6eilQWu5voDCH9RhhZtjGjltZ0NQogDHm3/4RqxUM9PwnNj/WTRxxhGboOnlugp9PcWH5k95zRQJUe9Tas3fkXwz37n2hALeSv8n1WR3y6LXGiCyVZkd6uySJxRTs3Aff1iy0xRh2M8IRPgOGVCoHLdfXDGG39Xx2302HnKRQ0JDzvPPkAjS5bvLXAmscphAeacSpr+PbJy1ZbGVgTPZp0omp0SJqTBWjRC2mea6IANOI7SRnGrHEDZYHbCfA4TOPI7wRhozFS/jwfNFyry1gpAD2Wat+CcRQY/HKxGULCTVngoAYRS5RQoBFet+heiWy5Tu4g6/7Vcpw4LAQhDfCkAG9EK9hHTaTN3rFymp0vg1mpzK+hVDfzDjQys+ztBjleWzdo+ns6WvPRMvPrCTCQXeaY2UOnC0E4Y0wLJQIdoXvpTHVcn22Hr3yqQP4pvKEv35FjRxEQIwyCOCdH7cMsfsuZg06DElLLy0xG229v1+z7hnGRCG8EYb+BJ5XqvAFW/jz1KbL5R2YswzyK/LdYXFJB5g7PCJG2QHk6y3hX0ucjfWBKtnZ+3T98XH5Mr9vGrjcSaaKRXgjDMuX2Xgh6iR4SoyTICBGOYkhjheD798kGejsoWisrOX7l7wdxyIJ/146M90O4e0wBKnkLpG8AhLrD5rt0giIUS5tvmDhkzeqpt7CNv3xRG6+fJrcuGdnw2JlVIMoGLLG6bZD+HkwbIRcw3dFQIyyK9xarBWB2fc8Wid58vHC8MkdYE/1xSh7oq21mhGwVj5fiUXvfp+yqVnQEz8gDE9snLuJJka5m0WljxAQAkLgKATEKEchr3WFgBAQAndDQIxyN4tKHyEgBITAUQiIUY5CXusKASEgBO6GgBjlbhaVPkJACAiBoxAQoxyFvNYVAkJACNwNATHK3SwqfYSAEBACRyEgRjkKea0rBISAELgbAmKUu1lU+ggBISAEjkJAjHIU8lpXCAgBIXA3BMQod7Oo9BECQkAIHIWAGOUo5LWuEBACQuBuCIhR7mZR6SMEhIAQOAoBMcpRyGtdISAEhMDdEBCj3M2i0kcICAEhcBQCYpSjkNe6QkAICIG7ISBGuZtFpY8QEAJC4CgExChHIa91hYAQEAJ3Q0CMcjeLSh8hIASEwFEIiFGOQl7rCgEhIATuhoAY5W4WlT5CQAgIgaMQiGSUX/7+j3///g8//+27o5Q557qHwAIrYN1zApJIdQg+WyNzIaXCRQ2fcGtj2fwjko88u5uCOywUySigk3/+6tc/fPGXHeS+0BL7w/LTV1/DEP/63SeXIJX98dnBeS6k1H//9Gd4y0/v3kfBciHdE5VHoLiu1lF25zyRjAK/FKPk5tkZll8+fOCK+Prwm9/GussWs+2MzxYqHG70EaXC8Q+fcES7pmdHJB95tknIkw+OZBQkxWKU3N77w8IaBV/n7EAiHf7xr18aUPvjs8OevJBS4aHwQronntAExTO4ccdOiWQU1X2zBjgEFvS7Tkonr2yHDgPhOgSfjq3S9MiFlGoKozUgXEj3bkaxpO3eblxj7mSMGKUDtLZHjt1gbA2fp14hGl6kY/Fps2X16AsphdYozAGBq5VbGXgh3RNN6qF4EjfucIlIRmHw+v6zzzvkuPEjlbDgRgPc9D+f/vHnb76NQgNTWfjGNzhiiZq5ex7IwN1oalbi073iIQ9eSCmaI5BRLqR74hv1UDyJG3fsnUhGQUyMdc0afdDbYWbB202oRmueWhqD2aDFyBUpgkBhuEolLD70g1dCoj/3tuVT/vRiBKXYZyvxiV1069l2VqpmFyDVm21w1YfRStB21j2R6igojtW60jQ7DLs2o/h7TYieMOogHzAEGxk0GQDC8EzSvuoZxStihFQmFYi6Sp/kWhwhcs7APLQJmfLgjq0IZAIruUBdbKoOpbrFqNwF3jN9IyFc1PAJ65E5EIoDtc7xOXCDXJtRmHYhtoZk9DCMUUJHOo/CwnJAfG/v5dS4WtKeSqqc3GN4MLj6DoEPIvy+fnMuLcp5Jj4LeoOhBp9EmBf1x+rREShWn+1QanXOpQGVuwAiWZniu45WVXcLkDy4p+7J0gdCcaDWi/HhiA0yxCh8TdQy5f0xfenIv31LH+wCPljN32f3D0rmmnSezTE/g9UB+Q2rGljIRpAckHoaWNKC41dDgI8gg4xiyCQsRe4EI9ZfLRt3m/BGzSqSrQNqjN4659L4pl2ArWE5ASe0a0uV8rCOtztO+VN76p6svicU425cCXjHsAM3yBCjWMDiwYMl2h0Q+EcwT2XNYbk8wxnEsISrj1EqNxi6SUkHiSF+thVTAwsVgRbsAjNMF/pvHF9z3jPNCTwfRNXXzaNpMAlE4h18q8byGqjmncpxt2FYrFlr0BW7H68xevfkyYOtu8DO1cyy9dmGL6aXGo976n4gFONuHOUA+TwHbpAhRrHwzbaseVJ9urqERVIBlLMzqyoswJUPDCj2Uji2VuzSoixHEsayE4v8qRpYktAM+cvbMgkiBdeEmhCVQSS5hsefV5K3XwJzWqqbSF5zvBHiNvVBcLt9W5i5xuhRgvmbrMn3s0tYHdzBKHYZHfgjsZidf0/dEwH2hCLEjaN8IJ/nqA0yxChQgwcPlvxapEO0QuSdmiGPr+l/v/p69X+9vyJm4WvpEfa1/Hgujcherk5IGLM1O34FmZmAF4p661B5K9oBDMsXxG4fW8uwQBe7rpYE6KU0PNnYL32nV7R5QwFiJNMmTM/f8oKc4VwwFsCBXqYpvoHkNXVS7u59bkOjQ0Ly2TkvGpiyg3uhZuNU7gLYfepOP/YjjegrPO6IyvrVdlk5YO2gexJS9ociPPrVWLwcSM+wQUYZJUmlC/2QvEMS+xPm9aucz2CUnyonBxiFk3kG4mQhPI6NChn8dS8bUwkL6dBH7aXT7/xeWQHMl9CfvYzSjX8l1DUpPMdU4pMIXFnIrrrERgP6lOo2Ch+cNY1l035yj149PSfiLUF3iO6JbFtD4bsyI248aPHC44dskFFGAZQ+W7EXf/pgYr48uwGWJoTvNmXKrItne1NJUj99du/cK4GUpJCb503MVVj63qQB36BY8ZW+5Yb4IY89Ck2t2QtmBcOB8LBcDW3XxOgRtyFH1qxy4JhVo/ftkdmnyrsgMTR8I0FvyrHq7gXZMX65RtlT9wSQ3aCga424caADJFMduEFGGYWp/ZnPSJOYUt4JGAyNPn5yyVzRY1E7D9bYuhbfoyLvpjGRFdWmS8xOfjm32R+ik6+4uo9OLn+IeHLjHMZRRmEAXTqjCzFb7CTcCeVwb4nYbIJvfAMe5QEGe9P+0CLqXY1Y3ZPZDtwP7Ir0uY11/CrT6k0xfM7JWfSc/BxrB9OMuPF24h27QYYYxWJryN62j8vd9HNzGffx72zbCooYMSwplZy4JPXm9LrlRf54IrOBwh2EjZx+0G1mX9PbSFRNmyNgAevJP8Fv0I23c61jN0gnoyBo+js/4+hYmB5/oaQsjIebL37z7lBylrh6YcyfnyMuAw385CpcAogO+UziELexD25Sjjy+71pnAPi28S/k7a1qlseHuHGsSH62YzdIG6PwWqoPvlOyH/GJtvk94On0O2LmtNWTffrWdYuMPqfkXVJqvUOBArbO3WZqPL79pIMmXfixRVu4R5MYzzCYn0CRW/D8NyNirbOFG8dK6Gc7cIO0MQovF1lfKPADtYz2QVeFtwVDbMBNklyRerkisgGHhcg8OAkMx6DgLzcvXWYbXCt/HAWfz0IC3SZcVE042+ZK9ktIl/tyUMuNa0zWxig1M159DD8K5epazIT115c3WZ1MPbqb0uf9bCeNhMBVEBCjvLGUfeDjIS8HXcVpJKcQEAJCYBYBMcobWPwN4FtWKtoGQkAICIHtEBCjvMHW3vW9xAsl27mFZhYCQkAIdCAgRukATY8IASEgBITADAJiFLmFEBACQkAIxCAgRonBUbMIASEgBISAGEU+IASEgBAQAjEIiFFicNQsQkAICAEhIEaRDwgBISAEhEAMAmKUGBw1ixAQAkJACIhR5ANCQAgIASEQg4AYJQZHzSIEhIAQEAJiFPmAEBACQkAIxCAgRonBUbMIASEgBISAGEU+IASEgBAQAjEIiFFicNQsQkAICAEhIEaRDwgBISAEhEAMAmKUGBw1ixAQAkJACIhR5ANCQAgIASEQg4AYJQZHzSIEhIAQEAJiFPmAEBACQkAIxCAgRonBUbMIASEgBISAGEU+IAQ2R+Dnv333y9//sfkyp1wAiv/7938AAqeU7lxC3QArMcq5XErS3A+BXz58+Oevfv2fT/94P9VqNAKdQP0fvvhLzeAnH3MDrMQoT+7DUn9zBH7865cIqQgWm690ygWguxil0jI3wEqMUmlrDRMCnQggPR9nFHSNmMCy3Pn5m287pdn9sX/97hMxyhLqP717j4TDfnsDrOIZ5WytQMhzqh7u2fCBNzNaFVDCrxAWEcXwL3o4rUHphCq3qjAynoyCYNE9CfAnl3z4zW//+6c/4+tCJxM36OR0G6784E9ffU2zwqAceQOs4hnlVKDYVvSJwEb+UTntqfDxfvz9Z5/PqmAY0vsRGVtJ5YQqVxorZBjyUELXPRuKEjx+Hh9uUuRU1ie7tzpwk771g63ohEjM506FVb0ifmQ8o5yqFcgqkl8naRScCh+6gkE060NgGhvwgmTjvZ0Tqty3W/qeguONMAoP9vEFZkoEwMynqr9n8UECDuGX8pUlSBH6EV7D+3so8s4TCmBZUoiFpj6s+txyo6fiGeVUrUDsN8pznvzuVPjQqyiSld65q3F7s9mCUn3VF+/XHV5VuTDAiry+C8RGSEYqmBABmsGxxhwjwrc+yyLAd/n6jpF8EgNeiaoqBpMbIE/YqWA4+H1Ytdpo0/HxjHKDwm1TxE+IDzOjqPudt+wOD7rEYJVsUSwpFje6kYzw3VHQ4ynfErAuX0eUtLLM9K3ptdKNgVVezJn5uPsKyVPB0F4qzAC9pmPF0NeMOrBKBO6z3aB7b9v1Ok/EBLjYcsjmePLcWncHouynqsSHkm8kQzLtuB/nCvr+WKXK+yh7yCpLbatKYSzxtwhLr658vHUYc4LWBJyHPUxN8L0lKB3e5csyTyoFRRKIlkiFLdy+m9x8FlwSVTDNNgO6xeNsfbZr9ZDC+Pga5TytQH/wRb/sy03KcGPOptBfgw/H0Le2c1/Tixu4vM2YftZEmVt2hwe3XDenWtuW/oBIXUjAB4VMEvmCP/Dun1/Obh/kPNfBKCQnOBIqAF+WLbmfVQ++JTWLhhXQHVi9nHm8JXIsjY66F4ybtzLU8BqkPd6BVaIIheyjzA5M8kfiGWUclBDFMInFZXPKmoDYtLp5fP1TNfhY96Cm2K9femnk6tGx7cNpn7eX+TUqj2tx5hn6mi1JPN0htyCGfCUT0XkJUvwqiVnkgNle2ap35atYgctzC1Y8+OHSDWz6J8T2nbdZ4U2YDjApFWQga8I6VhhZYPHVVU3n0K69cFt1YJWouWq7rbfJiRgFdoJhgEiNJSpxwWx8hSLJIyofXx1mLlXvoJXhFa7WcSDZh6GleEv6WkOD+3YVlmRApcr10x7eLK4XlSOTwFH5OBMLK7U7qhNspXrP9FIxes7KyXIkSc5erglkt9F8lKxv0/m6hAiUQy0hoqY+yYOvJkdNDLiT/HOilu3iex7J9/agz2JrTrksgLDPYWrWY7XEx5U+Fj7sFIySlPZMBDpy4VV04EZRZQrLVXP9JRY0j7GcLjy8UutBDC2CACKrkBAm2Nyw7IyNl1Wct2aUw5vFfQjQsRHUmDbxC7rgK/lfWMG8yzo5rVcnSGMFRuG6JgyzLv6k0DmxlpQHwfsMzyz9jjD/mZR9976sO1ZfuomwVDZxfrYEfduH8+AnPEVP2uC8kViwgslJZPKex3QL4O3VR0pi8tf4CaGz8qsJq0TCVdvVyDM4JoBRxluBPgW2GN2RC89iwbb+tFVeXzyugazcDMWcdBr4Ab+ZldYSope06OF8GzHKIIaUMD95wg/zY9JVAMddoiZbPLBZvCQeIunsoZpvGyYJeP3/NtXuTNVnhZk9987FWCIwOnyCAJbDWrCIv+5lY2adc1VxxmtMa3MuFRbJHTMrQWaXWKKrVXn8AJZNS/WBjVzdKb4u4eA+rBLhW5OPGjkrxwQwyngrMH+Hbsqt2vv1pjPIw8pGhnVAbKusQrPaDCUr0OPpoPlBnFXf/pg9d6CCME0ti0EMzSN5IRJf5tkQI8nOVgEcd4nyEoc3i2fFY8oym1tUBnEfF6Y7RY9O/ZKD1UA02zyZzRv80iyklubnyML2zK1jlzUqo3brqx7+NRF/e9i2pyVM5KTZzVIjGzbFdFqzHJqS1GF1p3AAl+b3rVglYpdtVynPyLAARolqBXpHH+FYGtUSWG5I/EtHr/l4pdVmaJ4TTbn820sgs7mGZ5Ryq9SIsMm6fRgaYrZV/KkjBWB97YEtCBblEoUl/CZsgmi7wS9dprlw01Qfh0hIT5hnvrcpQtNNRQt/s3dG4CHmgU0VVYjKp5qk3j+ZehbuQZxKr1VhAhgFawy2AhGA8hiNsM4uc02jkwck+NfHcfwkT8dqzlHoDYVmqC+cPf1QWn8UkWQQPiVhIjbbVvZz1rTdsWgPhg/QjGjxPSYBgF47NsTZRyaYlQGo0iV+/N//h69yY/2EzeLZfUWVl7ZcfYhZ3bQ1A1aX82Won9CuSy3tFHNOHrPR4e0dfq7bce5do9RVxtTnXtCIIavjeDJHY9V2OwAYwyhW1FPi7lYgItds+l9TkBbGGK9URsNZGigYY6mIxr5K+GYQnxocNsLQlq7sRka5REHlkUJ2i61FUWdPwptCTIhsFKZQKPD937zo9M48+3hypzkxEJt1ISpcdBIL6zXRxuJDTaa7Csiq7VZnGB8QwyhWC1Og1lYgkh3viCMxkbfFrZtZ/kiGJfg6mqHW5+EGs0vrExr4OP1Hy8iWW8WH5UsyZ5lOAjGcXYjzN11q9Gnyqso1ZGljDm8Wz3oOxctP1Oztv6jLJjXb3ursPL77luZEgW8JwM4kChcfYE1/YE6Hx0+enEtgF3/lsowGfutfO6ux6eqYGtutTjI4IIZRbtYKNExXWweD6J/k8ekiw+tlVvtmMDrc1SUKJrPS/OVu4aNb6KNG36shfU7ii2PEejZXkxu0S3f0+brPntL26XiGp/iuG28nr762NTtyKiXjPlDncNvFMArbSiGtwDN4CWXYv1NxHt3HJQnsDifCnKFZPIuPHb/n9RY2yM4B2r89nsuTv0gxbvGnnYGk4o9sCy0s/MoTz6afEnaIRQIYJbYVeAgK+aJNzdCTyHweMTZ1iTM0i5egBqkkh4jTa3cVn/+/he3gw8l9DbYun/zYfAuoNachMMQoW7QCz2Cb+mboGaQ9lQw7uMQZmsWnwlzCCIHzINDDKHnTELnPzkV9LIJNzdDYpW8w2w7d4bzxpUb/DTxHKtwPgR5G4aVYe2vhHq3Apmbo/fxgUKPbd4cH8dHjQuBJEOhhlCeBRmoKASEgBIRAEwJilCa4NFgICAEhIAQWERCjyDmEgBAQAkIgBgExSgyOmkUICAEhIATEKPIBISAEhIAQiEFAjBKDo2YRAkJACAgBMYp8QAgIASEgBGIQEKPE4KhZhIAQEAJCQIwiHxACQkAICIEYBMQoMThqFiEgBISAEBCjyAeEgBAQAkIgBgExSgyOmkUICAEhIATEKPIBISAEhIAQiEFAjBKDo2YRAkJACAgBMYp8QAgIASEgBGIQEKPE4KhZhIAQEAJCQIwiHxACQkAICIEYBMQoMThqFiEgBISAEBCjyAeEgBAQAkIgBgExSgyOmkUICAEhIATEKPIBISAEhIAQiEFAjBKDo2YRAkJACAgBMYp8QAgIASEgBGIQEKPE4KhZhIAQEAJCQIwiHxACQkAICIEYBMQoMThqFiEgBISAEBCjyAeEgBAQAkIgBgExSgyOmkUICAEhIATEKPIBISAEhIAQiEFAjBKDo2YRAkJACAiB/w+0tgGYEhqY4AAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" width="428" height="254"><br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAi8AAADNCAIAAAD/pQezAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAADHrSURBVHhe7X2xsjW9cZz8UH4NvgdTxsoZKVagVFUKFThioMQJAyUsZmQkRyoHZrFkiRZJuegutdkcAljsYBfYs7un/zr11/3uxQIzPYNpzADY8xd/8H9GwAgYASNgBD6NwF98WgCPbwSMgBEwAkbgD2YjO4ERMAJGwAh8HgGz0edtYAmMgBEwAkbAbGQfMAJG4EsR+Id//Pdf/NPvf/bL3/3lX//L//xf//GlKNxGbbPRbUxhQYzALRH4H//8HwjZtxTtiFDkHiiFH/7Lf/3nv/n7f8P/8TnSl5+ZioDZaCqc7swIvAUB5ApIHX7wo18hUv/wx79+i1p/oEagIv7AD/jpNQo+VxGz0XNtZ8mNwBIEkDcoY0CkRtRG7F4y0ic6FQPpByjoMt0nTFGOaTa6gxUswzQEsJzHZ1p3X9YRKnLIEhSmwUlvqtHRmP/tv/8fKgjtvsy8d1f3tWyE9R0+d4ff8k1FQCv6FYHm3R6F5CDyEEK204WpvnlRZ4/20g+w0a//9//F6hWu/3c/+c2QibBMw4oms/LFRHIteAjbFzTmprQ+f/W3/zpRKUzyt3oU5qNYHDUr8BB+Q+gOT9WJyK/riuy7rv/re3563LuUjUAnsR7905//dshg9B7Mlt2ntMorWkIAzTT87NXfLpIPagDLYrNdbDQ3M6ZHIVg/CJCMqFzhUbU4H09O1czQn20jxT8rxtzRt+Le3FHW9XYRG8HR4wmWA0Vb0n6SjRSSInAkQgSsuEk7N2ats9Noz0gUMknkaLc3bw9CQsLN87tzRW161NwhPtIbMkh84iGF81P1I4qMDqrdIy1PR3u4Yfune+lyNiqcG5yEKHnAA7SWyZzFrNcIGLQ+S8PfTI9cH3dTlpXwQaA5APXH5b+hAE9fdWYgnTVVM2N9vI3Y6E3HNJ7upQvZCGYuTvSfOSeq3OgYG8n5Ck5CqvSyeA11oo4ZuD4eGqYIoFuN6A0Z0lwmfvo87yM8d6pOsebqTsxGqxE+0H+KjRDghlYQLJgoJmImDz2+pQY7zIRXuVrsSukRUgcsA9nby6iI+sbDUWdWAAf86VOPKB2kh9C4WGrM2hqUP1+gIHwSDozPBVn7oql6AUonh3glGzXj3kmgrnw8xUacis250SzTazN5Fg8RkZNsdCWs9VhkdJIfQuQUeu5oRL8cPbX4WYjOjF7sSsaV0Jlu9eyV2wzI6iQ/9FrqKoum6hTMz3fSmXRmo/PwTu8hxUacG/URuLgZozV4PKUzN/M4wEZzBTiDPqc9/i98VtyJOSPho5+NuZHObU4sw14ZvOoNTmi0wpPXTVX5kvK80QO0U7yxM+lUHblesHWYXLlm2jXQATX32UguWyy0i/0JVb3UnpNqYqWI69/MKdsrY8euVdAgnmuPscaElEFPbeBLzMWFYQwlyDhhd/ob/h/vzQyN0mx8pUc1j9tMZFYpuG6qaohYsS8OkZ83Sr+H/qST7pkbI3NFXYfJlV66i8kBNffZSKxTb9hofRHreMW1j2ZStasJGtSbVfmdZLlas8qBdbSKIRPJsqPU1sS4ZvQM2jdvUx87zifKU1TT1dqldTOIqtM6NSdNJ6RZU7WDcFw6UKO5p0sOT7oPstE6TPpxb8pEyHdyQM19NsLwKsrXoiCyg5DrKVqcqD4wh0mt8cEOG2EOx22tjlUig7J0lsf3TEsuW7ivTi6cUiKAabaOdRSYnBH+zLNQU5sTUHzUExAxC7eOW0SXLWy3PGo6yFy4MGmOG0g6l3HGFs1nz0/VITbiLLjggAak6ky6W7HRLEw6XipfwmyCxWed7plr+hQbSZOhmQCHi4FjtPCtF79r0A4b8U9y8S2rFKUJzvBaqfi2+dHoOQTRycbaLGn2U2BycqwDjxcOoMV+PiOEz8iFEMJAbDoGwprtqFMd0IKPbHnUdJCJEvVSWSIWPaYsYgocTk7VLVQlf/OMyWW2a4q3tQERG6+IA0sxaXrpVraNCbWOlo6pmWKjw+XIWArIL2MBn0pb8Sn9siB2wa2draZVBBBfUrDFbUXypNBwOJCte7BjlxoTiaHQs3SJ2rlunDmjT2llo9H3SmTeHZlpI9DkUZFKOyAfM3rskJvAIietPOpsXgY9UwQ7NlX7atIHmOfVxep8WQI4zH3rYFxebHnjojiwFJNm3CPyW4dOmZbxO3Anrg+OqZliIxXN86vaGPvyRYbIQ3wq7vNvBV/ZQI6lqRvJjI+rTfFPCqxwEI03GgqPRaIDTyni1xLWmLD/+uxJPmfHswgKmVPjCj1oz/4hjyBNnt2IiezQV+xIx467ZtpEizQLO1sgHzAlH2nm7sJQ5o79FwbNM30tZIfwjmnExUTM8/hWVmXJmTyPWk+fg33brYsDSzFpxj2ALJwxI7b2sOM+5YE4X3jIMTVTbNSvse6+Ei15J0tQQhN4Azcb4uxSP7UTU/l43I7gxtCpaIiBpFHh5VqMQwC1PzPDi4gGV0Bv+NQxnac2iuUJj5CxE75rIDaQFs34XmOCTmIsqCHSQM3Jz4LtLpfI3QufVtzMxCBIUu+a7A5N+bWq7Ry/zLQpJlgTrvzJmkxAr9cKihGYDs15FIt4bHwmlCSnakYXtNGCErOJctKCAn83PSIgmWO0WyJhjjQnneZOU4Z1cWA1JluTusCndht52pRwd0zNP2Mjxrt6saxFWW05LSI6WR7b7Hqeok+RVKpnTZU6Kil7E+iEo+anuATQwo1PFcWl+ELo5PTbalZvxWPoIihT/RhKitDAGRL3sWLwqvGvMYF4xDZybWGXLYPKfSk2F1lk1vjazfhq2ohGXJTtFgSacNFwmd1vKV6DLJFim2T4rj2KOPD3GQ9hNWyr6BRrZYWXxn8Wj2t7NZN67qa2yanaVLbuvNZCx+6beV7d7ZnEqD/pYhpaOOTEOHA9Jk0vjcDGU0VoDAlhlPjZnZ61mWap+WdsxICICcP5ydV6kdkVr53vzAE8zgsibLO7sN2agXowLpaLwwX0rRhYtbqRwHX/ygBijb4pRibWdKgoElvsn7EVoyvWcy9Ha0k2hq9ohsS9gTht6j2DGhMxDR6MZXFJ3qyn6RCg+KCpDlSgPDqIzDcwFf6T2T6ssyKBlpwq6qGz35BpE20qrYspkFlpsR8uL7ZSQ/oAL+VQTSBPADV0sVhUOSGWuLeWfZ37nqNTtXb1unOVN+oJxY2KDItT8QMniTrUDtBYc5ZgijBz48BHMKnjHo0FDIt8CC0za7vd0DdRzT9jo86KLP5pK7aijapDdVe7+xPwD3EbjwL35cFYaB+FaW4yMVh0upL92DL+k0/1eZQJSifqxSiGxvGtAYw+Sdhjs1pI/RXDbWGyBSlTnFqMAl7isytwp02GiqKQFEyy5TcPlDV2ijyZNnEq1pO5Dmf9qduJvxImSbcKMU3naYpRLAs4fZqP707Vuv/YObrddRKOu3s2gc1qNjo56Zpan4wDH8ckrnioIGdibQtoeoDgt3x7oun/jI22fAi/73DDrudxubfLsXWDurjZ34KLs6hTgu9Ef225a+mklf6W/FzwblV7dOMhRpn6uM4BQpLD9bk2YrJ11rMYfdegaA+92HPn7FzsFqZMxjiauOAtpulDLpR5z2mmjQbteFRGNdb0tlY2qvgNLVe3DNoEKhYnt/zt8FTtdM58Dh+4SlxxFpugTZnl5Ggc1yKzJt3W3DkQB2r5L8aEAvTjHlf5Q/Not/FENf+MjZjvy0JwTUgvIomvMFDSwI13lePk5VzSwmlOKq+9E57GYcpZLOTpqfWiEgIX6x2er2f9EH8qcoihZamMxPxmy2bapykaQIs4OnCGtJF96Tc6vMswAQQiVcBYkBkf/FBQSAeTrToY5EE/MmhMtor+C5sWpTw+yP0kCDwUXoESYWkuX8hJqmL1XUvrp850yrSJj0OXuB6ihyfdpl+mi6dL2C0P3e7GAgAl08vb+yungoqmT1VRyPnYV3i1fGnKpGPJrljyck7twp5sUBwa4q5hxqyd/rcw0SN13MOgDH2FM2dWURlNZ6mZOlOXEeg723BdsHXoWUW5fInpMhhHA3EMYbWQZLgpzs2BmjU9EhX+L+E7RdTM+YJMm1kWIVVsRaKt2sOQ52RsSnhnKVX0M73zIswRvWdNumswGTWoyjMnqTEuys/71RvYiGuBuYuapHW5sNoq0xUhhptSkPNY3bIQCaFfnjR0kZP9cEp3srpmoOHUqhePiBrJk2m7wJJyAFTRcqtIu0VIjP51P7HbTJtdgZMNCF1n8sOggLFI2TM7bRKAVdOOyqNGT6p2zKOSncvu2mT64KRLyqxmiwCvMRkSrNi6HlrxNAeapebj2Sgentnd4xmyWaZxf8GLHhBNmrXp0fpVIYz8idzGSDdEcnTofrCOg8bcaGigDIw1Q9Q0ucVGTRZU+aUz07TuHp2NsWCY144AJsfSblweau0hdfJFuuLu2YG8UrHl0s5rD+nw+qJJdwCWyzAZkq3Y6cn72NYos9R8PBsVu+jnkR2ya54GeOVWIfUMG3VOrybVV9IWl97wUT7Oc66FhMV+1RBKQ41FEvVTOhKinaqmvrG8s1U8jG4zVGAU+KNLH7rKbjIaDxljiCR02l/spF+CJekkyaHZbGnnhSQfmXRDaFyPyah4igDJ5VGn/4mmfzwbASaF+P5R7FGDZdpzYiQzDCUxyfZbAvTvUuyKHQ9iiXIkW1xXRkIqdu93RzncQJIcIOziHklzP4+HPpTqjfpMcQYkL6RS5M6I8UgCJEzSZGTfLQITqrt0eMBwSzuv5fnIpBuF5WJMRsXjovP8ptFcNd/ARkAW6/r86aYDltt6RBlDv75/LMp05FTYRWjTNcNMZIyLaJFi5/i+AmJss6jUQ3010NBGFDddYjmxzl0AGlaCMckbzW/i0me05FVwRtQORikEg5AZaxZ+BZHqpwqGPr8Wjm65tPO7Tbpk3PgIJknZJjZboeZL2GgiykNdFRlDDDGwVnwdDgMlwl8mygzJkGwcS0AURkyzlWwVq3jF0yGeSIoXm1G83Q18ILl1X0Q0A27buj51gIooJNeDo48D5OY9xMig/Ll+rYbAiel18WBNYMWdgXwSnzHZ0s77Atx20n0Qk4zJZrVZp6bZ6JSNmtcPt15GcH32pu3K4oZWvYhm/QrNeDwPPzTLXPEg3yngug8zau+yEfuAtDyKpo2Z+sGiTb7zuTrGxLQmIbJFpniiC3NSWfftYKAt9kXnJ2/SLO08D/WtJt1NMMmjd6zlNWqajY5Z509PFcclm1EG8TG5B3BWmup53oGPbHQ9KY4qRWmX1gNHRZrYHvlNfCUByINXlScmzTwvI1rCDxMLdEs7T+J8t0l3B0yS0J1ptlpNs9EZ6/z/Z7HkZIiJhSPeqF9d1Jog/f264EmBt7LR/fB+pESedI80W1dos9H7bPp4jbhBlazUPV5bK2AEjMB/ImA2siPcDgGy0YprMbdT1QIZASPwRwTMRvaF2yFANjq55X47rSyQETACrtTZB56FAE5eTNzSf5bultYIfC0Czo2+1vRW3AgYASNwIwTMRjcyhkUxAkbACHwtAmajrzW9FTcCRsAI3AgBs9GNjGFRjIARMAJfi4DZ6GtNb8WNgBEwAjdCwGx0I2NYFCNgBIzA1yJgNvpa01txI2AEjMCNEDAb3cgYFsUIGAEj8LUImI2+1vRW3AgYASNwIwTMRjcyhkUxAkbACHwtAmajrzW9FTcCRsAI3AgBs9GNjGFRjIARMAJfi4DZ6GtNb8UfgwBeZ44vb73/l/Y+BlALeksEzEa3NIuFMgL/iQBeZ47vFOfX2+PbhI2KEXgxAmajFxvXqj0YgV/80+/5jez6+Fs2HmxOi55AwGyUAMlNrkIAIRipAKLwVQNePU5GQeRDBQ+hRodfXi2rxzMC1yJgNroWb4/WQoD7Ij/40a+YB4CQXoZTUkE0+7uf/CbmQ94repknWJ0OAmYju8cnEYj7IozC4KQ35QF5BZE2iY9JyW/C4ZNO5rGPIoDi8JX14a9gozymaInV6FHb+bkBBOowjV36n/78twNdXNsUiQsIIz/mkILwOqVEwOHKEJDX6DUtYUdY8zXqLFIEDnzx2Zn3sxEmdh5TLk7tqYv8m93W9ShskwwF+qXiNTuHzD/88a+TVcRRBX/2y9+JilCxvF67rxqRZxRhzbemnnChKV6EVRHd8jL3uI6NuLS8ftFHTEEzu5hiYU70bx4ZdxW5c4MYeR9UjyIV6aR1Z71yQEGeWbh/fEQCx7wN6kNmfB63btMcf+tM132A89aRw18WT65jIx0TAjFgxl6mYR5TSWg2WmEdRC5NFWar1y9NjumlxKh/yOKwguwWbHRnQGIcFzfjh2cRUnFI5M6AH/BVBK54BObk2dQ350YRJvx8nrqT1spjqpZmoyS2Q80EL5Yjj0OY2QA5Yyv+HlYwTo177pxxC6H5edw+q2j1ZVTEGricEMY6WYrMR86hONBpfF1uVLvyNQurPKZq+bgJNssb1vWjVRvSo2etpiMmnd3vMwrGMiCmyT0JKeZGqiI89Cw+wvT7qEiOqoLqyemskzUn+8k/fhEbba2tLiAk5ea7oKil2WgXq90GADPW4rCtyuXIlUXaXSHzDUA2XGni/807QGcUVOKlFds9UQII0J1xHBI+cZrAfMrLP7KN3XQ5HuXlKm3WGYS8b2+1fC0bMdBjJcUTbhOLm7ugC9PdJblaQtrdbt2gg4BCs+gnnmB+XBTTdhdCMPOYehV1XsHi+MOuu77DA6EmoMPngoxQwQcG1dLzgnH7lpJUcCpJdSzphC66JlEsBykD11LJvDAfOWe54kW5EemHQhcbiavXy8J0d69CMfSDr6e8cnLO8qGiH6hQLDjwm+Is02W7hud1LCSXatj9ioQxRcG4VnscZx+DOkYDQLqOGzpbXx/MROvJIgcbdYDoPHH3KHIP11WF6+7mRruR85jp66euYCPBRFrm6hJeqAl88uxHH4s8G6n0/0E2umxyznKgZj8xNGsyxAN19z9CJr2Kc0qdYDFFQQ2HabLURjfpPMZNYrtopVIcjJQdL9gs6EMd3UYv4zggVXyRR1wOxjRriOrkiq9io+Z8ZhV+YmkSTtyssKkAsovpHdjossm5OhixFF5gXsRrzI1k0WC1tLu1FE51SEui3SqkTFFw4qRYgRugmLhcqx1+3UpF+3MwopbFJw+eDSG89ToPVGVYYeO9afx8QKqYG8kPC1YTY2XuX76Tjeq9IlI0INMiesiodWMBVxPSFqb1uZqYNZ+U5/DjV07Ow0KeebCO1+eLM1hwaJrtrjnOCJ959ryC8sPMcBe30VyeMq40ba7rn7VzBmR2KQRqZmjgMLas87PwyCMnBYYxMdiVdpeNps+75ZW6LSqKueT5okTcQy5Q3sKUcb9Ym0uqww5x5sE3Tc4ODnW8PvMik3pf5+NR7IyCcFc+fqx8DX9mZF9U78rXvTMTgTu1TDRr0M6HhYwMaJMhkmZXOmnJINM3GR11dDcoqUK+Wf6Of5+NVsy7tWwUa7XwNnApGbu4YHF+FzFyXhHahGkcRVuaRS41xEYYtPgeGhYx8EsoW2Q5GR2nT87VsSk/B4qWhQN0al/9IWTHuLg+w22HNTqpYPEeBwByIMkrtsQn1tOknU76TAGZc4SrBwoPO8aV5fm8ecug8cg+xj2AVWQX+XPHfxgrDph1lk+yH+1c7PJi3O8vZFg079aykXy39iqWUOUT5xEXyoVjiY0i+ltbRPmrspmcT9yW9PW5k3NdbILurG6Terf2fmCRrZhVnGZW5XbLDba6kr0wPURISbR3ea4OHHQbLSw4erOfUQULej52x2DKadW+cTVx6p0zzugiMaWfKA7i59hAdof5dAkEjbXunpIexTtGlCQSiXKyvj9Qu1h3IWvCw5MVfip7mMV5ODve4aPAh2HfZSN0Tplrb1w079ay0cXf17LFJU1Mm43zbKSsCBOGcTnWHvUz71I0a0d1hJ07OafEpnpNVGvaLIVr9dTUXX8tSL15OmCrq3iriVvfQ6ltP/qwt0hIEpW/VFxu1t+HFGRcY0pNFY5FYU63WM0furYCmXeNGyNvYVnOiFgDKI5jsPMIaT1lNFlk3PPr1NqUOtaLznenPKhLkz0udNgJv46Lhusvg6TsUHqEzgFF9O2iyjIKuyyYZ6Nigq+bdwvZqBCaxhiyhByRFb/dSvqWB3PoAlOtXqO751/cAFtiOEYinoSRt0FOdB4TnXpGNSPs3Ml5MjbVMnfSwcKzYeWtL3JFJ/qaV87eotti+dzsiru1TfrnL0+GsCgSV8RxONo3mjvG5VEF4zSJo4yqIJkVHIdYLWncKK22pqL/892vynWIEicLf9ZTaFMXbEXGs9hIemEsjAhRY3Udf6UpayKJMEZPwyN1WZUN+nlPsTTHuFsbnHA5UCBCShMfiXoA9rh1kgnFomoWtzLz7syu7So2qvck5Yuj0wztOUt3t17owTVpyaixYMi1bbEIPXC4VkdFObRWyjRkc3HajLBzJ+fJ2FTbCE6m6QSUqGY9W5qHo7id1uRaDlSHQrTfuj8Ru2JiWvScSQj6JWLlPR3CK/50QMFO5wdOXm3JnJluu8bdoo08PkXLLeMWzXYXoExSO8fDmiXTWuy6GFVsCe9qunultLk6JxHy0wEZncdTAzybtytSv0GGNuLyKIrXmXfH0np66RI22sId6BzblsSDnfkJh4Mzdc74FjWrGDiKyEX0+xl3nN5xrVGoFvmYsXWroJf3rczkpHhnYlMzfsmmcd5G9WvX70+YYv53yJjWb04thiEoGwunu9Mss7jZWpZGMWYpWC/dMlWUwkzKtgugMmw0ZFwgM5ecMC8gPEtSsGPc/0uash9VMtIWfBYLkkyFa3jRrQwHFbZ2TyP+/YS+OYMwTZTEbC3xD9BScmOy2HvWQJ15hzYZl2u2WcJGFBpeBZ25cZKpq27pwEXBFnx12OW+YsEZWwYrvJDukjQVhugcl9x6o4wk6az9D09OaX0mNjUNEaVlNYbN6qoFZyk3tOMqgTQPxFThrAcqzlsWXUUjYojdUNVUhBNsN/koAgcPa8QcggJwY1mCsZ6cVxDPMuNnaYvrlbz7FQrC5WIop1SZ0JA3LrWm0eNTxKeoV8MHdKqTq3vAVRSsMvWiLRWOmVKGIz4wWS2DonBc6QteqLC1GZxBGxan2xT5NBMOIIm/kv+K3uq5dgB2Cp+Rk21i7QdwqdDaCdf5zouW89mIqfGZfK0QkUy2VaaDizTrRcVSBf8skpWmP3GRmFnmQEgVAbaWZk3ZtoK1fn/YlrNiUy1Anezu1iVmaTG9H+qyOyG1ypkuwDUd5uV/rnGXmnLWxfxrzP2OUeazEReVE9mIZLO7hgI3RL7JbB6cNGGxM4S1jITkqvBk/xMfz8emetCt+sAFCE9EQF3RarvudAaxFWKP9slIvVtzfrRxV5syn1yOWsftmwisYqNkiSBjFfpEcsNJ++GHyx0ZkZjAUjDWi1QZw/RWvSIpc3LEM82SsSmTFakqdR/thpCh/Ek22o3mQ0Nf1jh6Y2fQ6fu7lynIgZaacuus3cU6ftVwC9loVnJAn8vEBUzC/nsvwBzczzhvY6aAzA86m/m7Ue+8JLs9JGNTsx+CX28BTsx9O/IjIsSjpVM8ihr1K3Uy6BPzP23V7JLuZ42767e7DdaZUhuEqxe1uzrOaiCXxpziShpTeEoknCUh+pnPRipx7B7ITqqhbc/OYry439D0IdljihlIexKpWfFoDrQiwnaQzMemupPmIXg2i7weS5RJm2aaqXAfjzacJyTldltdxdN9d1hMZLBSm+JIbufZzxp3SKmtxotMGReXs4LYFH3PdNI8sB6PI53pfNaz89lIK/HdjeKkDsVBnRhEMFa8KU3v3FrOFPY4Gdfq3Syek4E8TNGah08WRdgtJPOxqdkDH28eP6P6PI9E2OemEZ0bP53LJRmPim4Qj18iBhVbj5l0PDPiNW3igTpapO/hHzTuLEBWmDJS0e7By1mKrO5n64QtnORWdDufjYAsJ0P+ckzfGE0om5cN4T0dcGP6cl62ZM06qrYuwtYAjsamDhtB0+KvF2x9bxU/z3NebYXmTdspCfTSKKOVTT0XMBF2F1tbF70vMO4sWKabsriV8bjMuANsfCeF9gvvtvW7hI04PSYuLTuvLSErIHZkkKW3TQk0HLd4F4hiaFOYdREWXngyNjX9WH0W03IrYM1dZ/F2Be8V4nPmIk6h3e5VsFlp/ayw2+mHV79FSOCh+r7dDY07C5kzpoSD0alg7uJiXCzCzxL14/3E6jrn1MdFKgRYwkb5t73l4QCUmGZxGcu3G8CTPgJrM/+LpYPmKn5dhCWSh2NT0xBae9Yv4NI5fp0cyawG8uZe3RKqwUDxphp8Cb+BFnfb2l0ExWuMe8aUvLFb30Ofu65aZMFj3cLD4er3dPIlbDTrjYd5uC/YVC+E0WpU2xhF6nO+ppRXf13L/lbcunHd8wUI2LgCmSdx+LkA+U8NoVQyU8u9XsglbKRl12VZy+pN9dowKrvHuh9zfxYDr7flihEJ7MSi6woh3ecxBGzcY7g99Cm97khnEe+WIS1hI6l9jbYf2XeNZyuw0IhLqllXmu7g9MT2NYeL7gDpfWSwce9ji2skiYdsb1iNXMJGQJb0ew3E12yqd9IjnaRAifKydPAabLdOXl0zukdZioCNuxTee3bOr1675y7vQja6slr1qU31LSLU90fwTb3aZLrt/uHWzFHR9Zo0954T+K1S2bhvtexD9VrIRg86JnvGeJ2Xfak+y8uhT0ybrt8CPGMLPzuEgI07BJcbr0ZgFRutlvtW/fP0efyiMPIQbzPcsD47hN6VRdchwdz4PAI27nkM3cMsBMxGs5B8bT8OWK817bX7uy+G0apNQcBsNAXGN3cy8SVPb4bpmbrZuM+02zulNhu9064TtfrU2y4mquCuthCwce0b90HAbHQfW1gSI2AEjMD3ImA2+l7bW3MjYASMwH0QMBvdxxaWxAgYASPwvQiYjb7X9tbcCBgBI3AfBMxG97GFJTECRsAIfC8CZqPvtb01NwJGwAjcBwGz0X1sYUmMgBEwAt+LgNnoe21vzY2AETAC90HAbHQfW1gSI/AeBPCO4Hd/j+p7THUbTcxGtzGFBTECz0cA30KJNwjjG1Xe9A3IzzfLMzQwGz3DTpbSCNwcASRD8eu+QEhPf3v9zQF/n3hmo/fZ1BoZgUsRQEVO3yfJr/Jyje5SA7xlMLPRWyx5rR5YCH/Jtylei2s52s1xRl0u8hBcAr85j9jNtT6voHtoImA2smMcQYAbA3f7enIsyadEwyOIrHnmnjhDV5hedTkICR6SM/DLJ/lVk8dQua3Wx9TxU0kEzEZJoNzsTwj89Oe/5Vfw3aogg9hHqSDeO6z1WZyRoPAkQr3m0FeYgzYi2vh93Do6ZojPav0Oz3moFmajhxruk2LjO9fPsxG2uLGCnqWGQhgFe0cVcQrOHYRBM+APkg1yyri2IBXpU5xHgGD4xF8CfyY0+oCWjhl3tdbHpPJTFyBgNroA5LcNoa2Cw7mRgh1Cz5RyHyJjDIXo/wWgn8e5DwLyHmY/ynVEIaDzJLUUPAROwiLjjE1Xa/0Cx3irCmajt1p2oV6KF8dSEISqGOnQ2xRZwUBcnh/myCliTOzkJM59SWJJrUk8qnxuZTnAOeZDkHboSDcFqKt5S7WeaB13NR0Bs9F0SN/foeJUho1YDipAiQexhkLY+8ENGg7hPIrMFhtFc8BwTRPDppINjAJrjq4A4uNFwXap1qMouf2VCJiNrkT7JWOpjJM5NMXgUpfO2Emmh2OoaScpQ5nHhlj91BDOTWHizlDdgP2jUodNI+7WJM8dsMR3jIcgRpEcFwclzmu92i7ufxECZqNFwL65WyxmFYx29fzIOTeE11h9mnhcYlfffoM+PRTPDuFcj4uxtDN0ZiOn6DkeqDvcbTwlUaxUTmp90kB+/IMImI0+CP7HhkY1BklJLJclF8WUWPFod8tHLdflQE0Q6zLU4bg50Uij9JDHuSmkDqeRmGed7JBU7PZwoRVoIA2qpTqp9UR7uauLETAbXQz4h4erT+LmsxyJno8Xqsns8tZcXBR/tc1+h/RolB7yOO9SMoY+hjDYQmKTeMSpyj6HljK7YpzUerd/N7gtAmaj25pmsmAIIjEZQiiJB6KGNldi3X9XSo1St0Q9LbNgZ+lmdyA1UBUoRtIkHWoHhZsiGHriyx1ixpahhyGcm/hw86x5gzWDZ3GLC/3oKdXTyEmjpxg6o5/XOqOa29wQAbPRDY0yXyTMcLECYgqijO48kpZGC1laF+/KqpV13ZLs2CckxqZM7K5Tt7h1lOGzYrdJjwOxWbQ0Sg95nHcN0WwAeIFtcy1SVOQoSexER+r5p1EX6gi8WutjWPmp1QiYjVYjfIv+lRWNFqwQcZpskY8XOiJVLJ8V+vtbSlyDD9WCiiNbeVGZuxTvFIiURlrS+wsuMG1e+IwwwDy+UA6P6Dh18bgwpMPIf+pmOl83lF6zn/PeldHabZ6CgNnoKZY6Lmdc5A5964xCUr1TvRWeain1loSik+T2AAcaLQRhLDyIDxb+eVHBeaI99LB1Iyfy0+E9/KQ588JnOiT3oE/mMbHaVhQkuYZQebP4Z5EhEZBYx8sIM8W7MgO5zVMQMBs9xVLH5Sw2zxE4ku8Q07YBOKwYPh8lxTr12pmd1J3HsRjphip1haidSJrBNN7TLEp/yb2ozChswy9oiAyXxzkzivKYQpE6+1SCyC8UZ/utxFrpb0YGtZniXUMjuvHNETAb3dxAp8SrTy4oDGWOD8SXvxVJQF3hYTpS7/lrAV6vndV/R0kJDAYd3ZlAGJWcdSQFw/WLhAiXMXxzfyV+RuVpqglDCDQG6Ei9W5W0Y27RYaOC72u66uwMseg6mhsNedcxff3UsxAwGz3LXmPS1lmRokwykqqHIlrVy2G2REjSOeDi+wXqBTgX3f0oVpTLEJ23qnZ8CzUCenGViioXNKmFeb0jFTmMz4JlM+Q9Zps/tuYQ6F8nTWLKNZp2RG6r5SnezA2T4TdKv+KCo2ajms4hMC+uMZFKJtxRqrx3HcPWTz0LAbPRs+w1IG3cLuImyoGzDCruF/W0uvzVXE3Xv6yX5/0otnUkgSQRldoSoPkWtUhyUA1tmocXms8O2GCvafHq8bogNlRmJMX2T3zUpb/ijXOd/ImYb+F84Ch83rv2gPTf34CA2egNVmzqwIBb7NZg/o+eCGgWi+q3zG0dRcPvm2eFFdR2o1jxdddJ2sO6u3Msu0kDsWc8PgpU0wropKNgcWuHmWJMW/Nv81Nk7zt0nWxtnWtP4oxmxXfuDc2opHcN9enGD0XAbPRQw+2LzUVuc6VMTtKVo37YFZfEIRlGY/0KQQ38p5U1IhQCukaPF1FV/hr6Ihz0j/YYos5jMCiPzyHUYsRkVa34Ch8yQZ/D9kH/8xYcogNvZAIgVu+N1ThvycDEaPcNTE1rblkH4uklUkXOxKwUCp7k7KR3jSLv9k9EwGz0RKulZGbQb94C6XzNWt115qxBSqD7NSJEi+RisrK7t9+5HTwkGPvZPXHO6N8/xzg07snGL/auk8h84eNmo9canZRTn0Le/Zq1AhFuFUw/zfxx3BkH18VlpjW7141Hzyls4UZm3c1UyEb3seZbvevj7v1EAcxGT7RaSuat2zyZr1nTAIqVu1E1JdOdGpGtz9xk6mtD/HfpYVZyQDbaNRNTqN2C3jWGerF3XQPgy0YxG73MoH9Sp7PoTn7NWueu/tNREzhD7xwa0jqZrJCNzicrOnSwtW0WD4Mkt9aG9B1t/GLvGoXC7YmA2ei1nqArNQdCD/Y8Ygp14CrJnWHtvAVgotidfTuNom9nOJ+sxLtleisuBuKtoGjN82OdROnd3nUSnG9+3Gz0WuvrtNLuznaEAJECi9Z4XPvw9xHcEFm+slppxG5d64wKu8kKVgk6qHZgxVDIVh+jb16i+uzCAvgX37B14P3xZ4ziZ++MgNnoztY5K1tmeY4xEMi2bgu9hooQ7os3zp0vjvXNU9CebhExWYl/nbV3VZ9ZFyPyvMZS9t1Co+9d52n47CTx87dBwGx0G1MsEIQck3zVP+ICWsbL9skHFwg+p0vslGyxLNRMvhvpsCj1BdtmskK+z1//6suDfsBtUWsMinxoKD8+rHLnQb5vKV5aKr7bYsWg7vNZCJiNnmWvMWlJLbOW3mNj36Y1X5enAH1lirD7nRTk+6HrX7fB1YIYgckImI0mA3qr7lgO+nI2+qxFimSFr41AlqBkZfT612fV8ehGYB0CZqN12H6+Z24kPL3g9nkcV0owdP1rpSDu2wh8GAGz0YcNsHR4stG6KzVLhf+ezpPXv74HEGv6nQiYjd5sd4a51dv1b0bQuhkBI3AVAmajq5D+xDg4VOYTtJ8A3mMaASMwjIDZaBgyP2AEjIARMALTETAbTYfUHRoBI2AEjMAwAmajYcj8gBEwAkbACExHwGw0HVJ3aASMgBEwAsMImI2GIfMDRsAIGAEjMB0Bs9F0SN2hETACRsAIDCNgNhqGzA8YASNgBIzAdATMRtMhdYdGwAgYASMwjIDZaBgyP2AEjIARMALTETAbTYfUHRoBI2AEjMAwAmajYcj8gBEwAkbACExHwGw0HVJ3aASMgBEwAsMImI2GIfMDRsAIGAEjMB0Bs9F0SN2hETACRsAIDCNgNhqGzA8YASNgBIzAdATMRtMhdYfPRuBnv/zdX/71v0z5ikJ8uZS/Bv7Z3mDpL0TAbHQh2B7qCQj84Ee/whfm/uKffn9eWHY1hdjOC+MejMDNETAb3dxAFm8aAmAFcAM+f/P3/7ZFNkiM2KZugN+IV/Azvle3L9lPf/7bra6mqeSOjMCLEDAbvciYVqWLACiE9MAPynE1o6Cwxr+CS2JnIDD88oc//jWKb/wZn/gt76Cxf/jHf4+P/NXf/qvZyC5pBPIImI3yWLnlsxEo2KjJOsqN4n4PaCbSWPyZhIT/85dgIOVPYDuz0bM9xtJfi4DZ6Fq8PdpHEeBGTvH5u5/8RkKJsSIbKWEqHkSqBO5RAVApF3sTG/kgw0dt7sEfg4DZ6DGmsqDnEUAS0yQkFN/YeZON8HulR+hBG0J1GgRCQnbFrkBy5Cez0XnDuYdvQMBs9A1Wto5/QgAUAmpB4gIGQnKjdIcbRWKjmDBl4GP+FJ9SRjXaVWY4tzEC70PAbPQ+m1qjLAJgJh1JAJfgUIPYCHSV7WWjndKp8131JYEWYD58ipMXJ+X340bgYgTMRhcD7uE+hgBqaM14LUICbUxko4ld9SFTSRCEijqkOeljHuaBzyFgNjqHn59+CALIe+pj2ZQduYVKdrsJDfaNdHRbW0RNDC5jIx2XUNUxHu17iH0sphH4g9nITvAkBFhMOyCxEqDmLo6OaCuyI8moR9H5BcZ9cFhsA9niDaR41u6AwPlHajbS1ah8J25pBD6OgNno4yawAFkEEN9BEk2e2O1CRLK1ixPrXSSbos/mdaXYhqwQCUnJyq54mQZQob6xK85rnhX0S4kywLrNTRAwG93EEBZjHwEySvHKg/3H/thCOUTzEZXymhSioM/R6670eMy9zrARTiXEgpuyt0J9lhZ5Qj2eyGhmb1QcXUXKzAPolkZgKQJmo6XwuvOZCHDD5lilDnIoPdqSqSh5xYF4XFt5VfFPdNjcJerzXwea+Eo9NAPVaWdLV6P4OIdgDsSnkCTF67rFoQb13N/0mmk292UEcgiYjXI4udUNEDh5mZRv/emcty6KdTGOqw6GrELEU6QpJIZYSDzMRnGDqijBFZtVxAQUBcai/KQr9VC01++PFTxv4AUW4bUImI1ea9r3KabC12h6hPZimq27qCqFKfrHLERDxx+KXRm9407Ia9BRW9RlwzhufNlrLRgSIwqm84FxdAmJB50ejdrF7ZciYDZaCq87n4lAfHUCqALBdGuXHvSDvyIu1+fNmlsm8ZA3etZTSo/qoF9vXzFnirmIKmYHUIivamXxTUSCiiU7jBW8QkKI0WQjPKUT6urngHh+xAhMR8BsNB1Sd7gKgc7bS8Ef+DTPlSlM46/NbEBZEVsixMeBIgUWER8dkrcKmpT+9fbSEDRFoS8eGefZwmbGVvyyppx4DG9IHjc2AksRMBsthdedT0Zgi5A6cRkxHU9tnSIrrhCxOtcvlPU5IJbR6pfXDcFRH7uoj6FTGJ78xgf5EOhHRLX1leqHS4hD8ruxERhCwGw0BJcb3wIBVeGKQhxyFCZJoAHE5f72EmK3alY6D63SX5EwsfCFRzA0QjmGKHIm/AYNisoha2WHj1PruEQEHappaPzQ+R7bjqmaPd/CtBbiixEwG32x8b9Vdb5mNKY4TS75ODzMjVYcfqsPXHxcWQtgBMxG9oGvQ4CvF+Lnzm8rYA604hXgzClX9Px1zmSF5yFgNpqHpXv6NAKgltHD358WeXN8vVhBh/eo3Xn6VF54+K0WtwXNgj0aAbPRo81n4f+EgE5pI46fD9mfRTYe7+axCGnHrz8/LF7d8+Gu/KARmIuA2Wgunu7tYwjEIwkI2fFs28dkGh+4+AJA3cAtDlwcOBmx1fO4jH7CCCxBwGy0BFZ3ej0C8ZDbQ3dEcGwh3iKKaVB8I+rorVV++fpWz9dbyiMagSYCZiM7xnsQ4DWak7WsK+HA2TaSRP3OiDq94xG7pHbYYdq6Hpvs4UocPJYRAAJmI7uBEfgwAnyNXiQkvWvupGQo6BWvR8I/T/bpx43AIgTMRouAdbdGwAgYASMwgIDZaAAsNzUCRsAIGIFFCJiNFgHrbo2AETACRmAAAbPRAFhuagSMgBEwAosQMBstAtbdGgEjYASMwAACZqMBsNzUCBgBI2AEFiFgNloErLs1AkbACBiBAQTMRgNguakRMAJGwAgsQsBstAhYd2sEjIARMAIDCJiNBsByUyNgBIyAEViEgNloEbDu1ggYASNgBAYQMBsNgOWmRsAIGAEjsAgBs9EiYN2tETACRsAIDCDw/wAVO0iIvkYXwQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" width="364" height="133"><br><br></div> text/html 2017-12-22T12:51:29+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا وای مادرم http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/315 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEBkAGQAAD/2wBDAAYEBQYFBAYGBQYHBwYIChAKCgkJChQODwwQFxQYGBcUFhYaHSUfGhsjHBYWICwgIyYnKSopGR8tMC0oMCUoKSj/2wBDAQcHBwoIChMKChMoGhYaKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCj/wAARCAFkAhcDAREAAhEBAxEB/8QAHQAAAgIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAEEBQIDBgcICf/EAEYQAAIBAwIEAwYDBAgEBgMBAQECAwAEEQUhBhIxQRNRYQcUIjJxgZGhsRUjQlIIJDRzwdHh8BYzYrJDU3KCkvElosIXY//EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAA5EQEBAAICAQIDBgYBAwMEAwAAAQIRAyExEkEEUfATImFxgZEyobHB0eHxBRRCI2KiM1JygkOS0v/aAAwDAQACEQMRAD8A+ebxP63Oev7xv1Nc3zrWnlAwKmzY5RQ2OShscpFXybPl2/xomyKnHWi7GOxoDG/pVCwe/SmzYIOPKobhgGqACpsGDmrs2eKg1TypCuWOfIedWRvDC51WTXDync4XyFa09ePHMWsUbZDqO1AwaoyGTUGQ2zQLNAZoCqGB50Dxt1oDB86DIbdTQGSDsc1AEZ7UQjGKBcrDoQaDFhnrsaKYYrgHr+tBKtXz8J6HpUrz82O5uJJG9ZeYAVV2CBtmpDZFd6ps1HptS+Cnj8KkQsZqrsFfKibLGRRdgg0IAPOhRj8KAx0oDHmKgZFBjVBtmgMUCxvRUv8AZt2YLeVIi4n5uQJu23XI7bb/AEFF0xawu1BJtphh/DOV6NnGPx2qGm6bSL6O4lhW3eVoiAzRfGu4yMEelU01nS77lLe53HKM5PhnbGc/ofwoarE6deBSTazYCeITynZfOoF7jcG3E4hdouTnLgEhRkjf8DVG620m5uLiSJBGGRFkYs2wDYx+o+neosKTSruNUdoTyPH4iuN1IxnGR3oarQbO4W6jtpIXSaQgKjDBOTgUNJKaLfvdvbRwF2WTwyynKZxkfF03G4oaRobG4nj54IXkGSCFUkjABOfxFBGxVNp12P61cY7yN+pqOV8tWKGzqB4oyX0ptTI6U8BY6mqFTSnj7U2bHlRD6VIEd6ofQVNdgq9DVdTrBHk7segpJtvj47nVLJI0jlnOSa6PfjjMZqEBRT7VNDIdPWgzGOXpv55oDOaBH60Bn1oAuB5UCMooEZCelUGWxuPxoGDIegoGFl9BQMLJ5j8agR8UdqoPFYHdSKDJZs9aDLINRCI2wRkUCVih67edDW1pCfEiDd6zXh5J6ctM8dOtSMGAOTHLvnrVCAzmpTYxg0BjNA8b1QsVADBOKAI2xTZsNvtSLOmOMdKuwYPWobhgbUBy702bHLjtSG2BG9F2CD1qgPSgsP2xeeEYuZPDKcirybKOQpt9iajXqbYtevIh8AhDZDc3JvkEEHr2IFU9TBtbvXi5JGRvhKlim5HKy7/ZyPwqHqZNr1604lJj5wf5PVj/AP235U7PUwu9Zubq2NvIkKxEAEImOhB8/MUN1ouL+aa1FsRGsKkFVVcYwWIH/wC5qpttj1OSC994hjTmCIo58nBUAAgjBHT/AAOam1lZjWrwKwzEeZQpynXAI/8A6NE9Rya7fNcJMrIhQEKqr8I+bBwe45jijXqYnW7wyW7uY3eFg4JT5iF5fi89tqHqrSuozLZyWsaRJC4IKqp78ue//QPzonqQgM1U2mXZ/rc/9436moxZ21ZGKABqVNGCO9PJowR2NNoRxmp2uqMgdxWtB470ibLG9FMGiDqaAx5CgPrUGMkixxl26LTS443K6ijuJmmlLt9h5V0k0+jhhMJqNdVo6DIUBmoMubagxL+lUYlj5UD5CepoGEFBmEA60GSjy2oMgB9/WoMjVADg0CNRCMijYtVCMy/WgxaWNuqDf0orDlU7o2D5GgaSFThqg2bEZH4UErT3AkMZOx3H1qZPP8Rj93awIrLx7PH40TZYFU2MdBUBy1Nmz5e1U2WN6hsFaq7LFAuXHSi7PG1TSbGKbC9RRRinQOlJAiKW6CxkeVIpFaG2OKqjH41Q8VDZYxviobPl3q7NlinkMjzqQY4qqD6VPzABmqbGMUABtQSbsf1uf+8b9TRL5axt9KlQE4FNoi+KxuI1CeJlgOTOObfp96t8XvT0YYSvRLrTr9LCI/8ACPD0GW+GKS9Pi9OrEyjb6nv0r4WHPx3O/wDr538fT1+n3XpuE+SvaG9Qn/8AC8IQY2/eXcbfrMa7evC//wAnJf0v/wDlJj+EYyXV9ApKS8FRsP4I1gY/iQR+dWY8eV7nJf8A+3+i4/kqtbiv4ZojqdlBatKnPG0MSokqn+JSvwsPUV7PhsuPLG/ZZW667ttn79vJy42XuK7FemOOxigdAYqhZNTyKzVZfjWMHYbn61vF7Ph8evUr609BigdAZoHny60Bg9/woAb7DAHnQZqAKB1Ax12qjNcbk0DFTYdAFgBvQajLn5QTVAVZj8W3oKB+EoHSgYA8qANRGBUHqPvSKwdRjAOfSqErFDg5oJMbbBk2I3qJZuaXEbB0DDvvXPw+ZljcbZWXWjIp2FVUxtUQ+1XQXlWYFirtRShHegP0qgouy+1TQKoZG9Biam1IVaH1oFiptSxirU2POilvv0op/pUQvrRR19BQI9KvgKgDtQGaAPWgk3f9rnH/AP0b/uNSJWv86qERttUIg3KgGtx6OOrK00/9nXNveXUUV3pbYWWWMcycrDDAZAIZcntsRXkz5ftcbhjdZ+0/Lx+l/o79xqbRzFrj6bNKqMjFfF5chhjIYDuCMEfWtz4jfD9rjPr/AEzZd6ov9ObS9eFmye/cpQhUDL4oZQQBj4u9OPmnNxfaT7vn5df2a1qvR9enFseELm8SKz0N4zB+zp4syWynZyc7ttuGIGNtq+J8Nj6/t8MPvcnn1S9W+35fjF5J4t8OCurd7edo3GMdDnIZexBGxBHcV97DOZz1R87Kem6aqqCr47CNN7CY8qlidgMmm1nd05+ZzJIznqTmur6eM9M0woooCgYyaDLZRQLJbr0oMhtUGXbrQNTkjOw9KoyO59BQZAZqAzQYvJynA3NUYhCxy5z6UGwLioHnFVBUCorAkAVQBGYZOAPKoM1AXIFA/CVxvmiNXK0DAndTRVtp7hoSo7HP0FZseL4mdypO9R5wQTUQdKKYqIKqEabUUCNFFAVQdamwYoFQOgRoE1VS70UfnUCFUGM1AAUXYA3q+xsVEKkUiKtXYxgVIEaoPzoMd/pRUq6/tc/9436mozWuiDbG1URLlMnNWO2GWllp2la7xQUjsobi/FlCI1yRyxIMkKCcDucDqa8vLz/D/B952Y+q/vfm9E9WbZdpJdaNBdnxI73TmFnc9VYJv4THuMYZD9FqcdmHLcPOOfc/P3/tf3Mrdb+SqFldSSc6xyKA6q0r5VUZj8JZj0z5mvReTCTW/wBPy/BMZa7jju0VOHdEOrTI/FCLyzlW5meDcoXYbMQMDIJzk18n/p2dvNyfZT/0vb8/fU9vyXlusZvy5OKWQ26ROxKISVB7Z64r6/pkty93jzuzzVcxmhob5qeBB1WXkhEY6v1+laxj0fD4bvq+Sorb2lQFBkBQPON6BZycmgyWgYxjegB8X0oHzeVQZA96ofNtnNQLPN6CqBQAaDPmHagB0oHRA58jUVizdlGT5VQBMbnc0GRwDvRAGIOVXp57VAi7Hq4HoBQGxUhgzep2oqRpreHPykgqQcGpl4cOebwWvesdvAPOnYMUBj0oFVC74qKeaIXaqoqBUDH1p5BQHWgKA+tJQqKRFUAG1AdagVVRuagOgqhVNKOlSoR6VpR0NQLGcmrtSxioH1NNjfd7Xc/9436mhWnr9KqBjgbUJ5aYGglu0ju52t4DnmlVOfl222+uKmdymO8Ju/s9GGD0LR7jV9K0VbXQdPkvNOS7F0lzK3ukhYY2kBO6E4xvuNieor4XNhwc3L6+fL05a1r+Kfp+L1TqdMuKdHlTVLnWrIWH7J1SDwruJ7yOMRzEZZebOCwYBwRncVPhPiJeOcGe/Xhdy6t69r+WujKe7kU4dv5YUibWNIETEHkfVY+XP0zX0r8Zxy7nHlv/APGsTH8XVa9bCy9n+l6Zdul5fRXDGC5iBMMcZzlBKcA/Qf4V4PheT1/G58uP3cbO5fNvz15/VOXHeGnHXFtJbNGJeQF0DgK4bA9cdDt0NfZxzmcvp9nhyljVWqyOvWkqDNNmlLqT8103kvw1vHw9/BNYIladhQOgeaBdaAFBkDQB3O9BkOlQFBlmgxzzfSgM70BzZO1UZD/eKgZoHnzqgZi2w69zQC+QGT3x3oA8x74HpUDAAB3NUG2OgqBj/eKoRNQONuVww7HNNM2bml6DkAjcEZyKxXy7NXR+YqQHSrAZqIGG1BhTwoqKVUOgO9IDPlQFTYKoKQLvUgdaNFUUgKbBimwqKQpbop1NBVQHrTQDQI5IpVGMUoVVTyDU8I3Xf9rnx/5jfqapfLTn60ARnOaextDuEUb1ZXfC1s91ktoizTwI0ke8fPzMynfBABA7HBxXP1zO6kvTt4dH7Pkvme7VxB/w6QP2j75kW4X9fE/l5d814f8AqV4/u2b+0/8AHXn/AI+e+m8N/otNfktNI4etdQ4K8KKwnlaCa7dc3YkGTylm+VcdOXFef4bHPn5suP43vKTcn/jr+9/NcrqbxU3Der6ppqvf3ccmo6Lcv7veRSP4iv6Nk/C3dScZr1fE/D8PLfssL6c53jfH/M+bMysm74RtWt7a11K4jsJfGs+bmgfuUIBXPqAcH1Fen4fPPPjl5JrL3/N4uWSZdI3rXXw5nRkvWiudmbnlc+ZJrpH1MZqSMcVVKgdAUCoGKDLoMmgQ6UDzQBOOlAE9qBE0GSgEEsSMDbHc0ABQZc32oDP4UCOT9KgeR07UBzY6UD56oOfFQPm7UAG7VQ8Y77etEAbcY3+gqKubJua1jPpWL5fO5prOt+dqbcipsGd6kB3qhZoA+dSBUUDpRBVUYxU9wzVCx3qAqhVFB60qDO9FFAdaIRppSppTztSoRp4UU2F9aAP0qBGqpY79qKWaeRuvP7XP/eN/3Gqta80ZA6VBCuTvvmtR3415Y2uh6XdXq68bq8AjU2iWvwLKGAYOXPy7EbYO+fKvFycnxHNjjeDU+e/bXtp6JJPKbfX2uato3vFla28Oh2uBHYQqrogyRzFTks2c5J33zjG9cePj+H4eX055W8l/8r1f9T+X6tbtnSTZW08mmcSWFw0RuLO0We2to4wigMVMjhQPn5MAk7gE1jPPGcnFyY+Mrq38t6m/lv8ARO+4keyPR7y91S6E1u50W4t2huS6kJJn5QPNgdwR0rn/ANZ+Iw4+PH0378u5858/0OOW+fDmbqD3a7ngDcwikZA3ngkZ/KvrcefrwmXzjwZ9WxrretsHmp5GuduW3kPcKasawm8pHP10fSKgKB0BQFAwO9AMaBUDoFmgKDZHGX+XJby86DO3R5XMccbuzbAIuTntQdBpfBOv6hhk064SPu7xNj9Kzc5Gpjav7P2bTMCt5dJFOMfu2kRT9etc7y6XUdTpnsoiEQ94tnnYr1LEffrXO8123MIux7MNMlTkj02KUjqI23B9SDmsfb5NfZK+59lFrzFYtPkiJ6Zl5t6Xns8uuPw8y8Oe1L2UTRhhCzoR5jP071J8XJe3X/sdzpx2tcF6ppg5iglTGcx7/lXbD4jDJxz+Dzxm45mRHicrIrKw6gjBFeiXfceSyy6rHNEMMe1BkCP4jQZCQAjGaC605i1quQRuaxk+f8R/GkEVHEjU8BU2rIfWiF9aAqqVSh42qgHWgKkQqKKQFAqbCxRQRTsHSgdXegsVAsU2pVQxQKpAu9FGdjVNAnFDQpsLNFbbz+1z7f8AiN+poVpp4DztvUkERgjzosrmOMn4nC8xA88d6tt1uR6ONeXUnDz2tpBNealcG3UoskVokZKk55TzOehJwcd68WM+JmWWUxxm/nbf6R23ik22laW+jvqsFjxBNYRScskqzwqFYY3wATtkb1jLn5py/Y5ZYTK+2q1qa2gxajottcrc29prK3CtzCT9oKrA+fMI811vDz54+jLLHX/43/LO55d7pfEWoa3w5qkuiSzWtzYxc0rXkzTu0ZBP7t9lU7H+H718fl+D4vh+fCc8lmV61NTf4zzf3auVuN9LzwxSrHHJJHIqSDKOykB/UE9a/QzKXeMvh87KWeWNXfzZG9Bovji0k+mK1PLpxfxxRnrW30CoCgKAoHQPNAj1oFQPrQbIomlcLGrO3pU2a26XTuDr6W394uHihBI5YmBd3z6DYfc1jLkkdJxWuq0rQLS3hUTaZDfSH+Vccv1IrhlzPVh8NcvZf6doTy/CNPtY+uB5+mM/ma5/bx3nwV+bqLLg26uIAJJHt4MZPxnkU+ijrT7Wz2L8Pjj5u3WaRo7wRCGCSeVFGOeU5z57f4Vxy5GsPhZfMdBa6CqrzM7lj1wAK53N6JwYya0nw2XIhQsQoHbYmsXkvsv2GF8xuS3iWMfCPhPcb1na2enxES9sYZg3Ogx+FZ2bsctqegW8zlkHxDOc7709R9pry8z4z4OtdUilJjEVygPLIowQfI+Yr08PPcb5c+Tgx5Zq+XiGqafPpt00FwuGHQ9jX1MM5nNx8bk47x5emoVbczoM1we1BdacP6quCeprFeD4j+NKNZm3AA0ATVkAN6BY3oCgRFRRTQKoKdg7VAUoO1ULaopUgKAq+QicVNKedqIXWqpedTYKqnU/JGPkaKZ6dKEYmikN6bDxVGy73vJ/7xv1NFrXtRDxtQQ5wFaq64bqw1GwtYtMtLpLlInni5hbu3O7EHBb4RhQSDgNg15+Lmzyzyws3q+fb+fn9Onb067bNO4nurHQf2VCsXhi6F0sn8QIGCp7EH/PzrPJ8Fhyc321+WmvVZNIMQtJnkaaK7AwxVIFBAJzy7noBt511y9c1qz9f5pI7Lgu2v8AWtB1DRtTS4h06GEzwXbhkWBx/CScBlPkemNq+X8dnx/D82PPxauVurPO58/wv4ukm5qqjUdbbU9L0m1eFlaxhMXiNMzl9/I7Af7zXu4PhfseTPOX+K71rTx82fqknyVua9NcBVEXUc+6P9v1qx24P44pa29woCgKAoCgKAoHQXPD+g3WrzL4aYhzgsT19B5msZ5zHy68fFlyXUer6RwNDZWsYhiC3OMyu55sjyHlXj5OavocXwjo7LhopyPdys46+GDhfvXDLltezj+Fxwu3R2GnxMPCEKRqNgAMZHnXn9W69cxk7X0cVvbQhUQDfACityOeUtWlvZPLyPJHhFwOUtn8a1ba5zj91tFEsaABVA9NqxW5jcW9GO+cYxWVKQ53NNIx5gAck4PnS4sWIszKVxnasmldcDDA/n51K5ZSOc1i0SV1IH7wgj/7qb0m9R5xxJw1Z393Il7H8DDl8RRun/UPocGvb8Py+np5/iMJnHhurafPpeoT2d0vLLC5RvXHf6V9SXc2+Sh1Q1ODQX+nqVtUDd9655dvnc93nW8kCo5DmFU0M0UZp5NFnehoE1AmbHU0iyErZ6Gl6NHzedWJouYUXTEyjIFF9LIEGiU8ioMedcbmrpdUFlxnIoaIMDQ0dRDoMe+aqgedFBNQLIFU0QkU996p6afWs2IKe6ltVUA/hQo6U0jZd/2uf+8b9TRqtVEMnaghTZ5wdjg9CNqrvh0t4+JdUs08O2FpagdRHZRKT9Ty5ry34Lh5O8t3/wDa/wCXb11Ih4p1CZD73rGoRvyEBYo0ALfw77YGcZ26Vzy+B48b9zjn67a9awEHHJNy0d5fsbUoG8O6zzc4yvJg4fI8s1w9X/T+pcZ3v2+XnfyX7zOyupuNNMmtLqaVtdtUMsLFzy3aDqrLnHOOxA370zwx/wCn8kzxn/p3q/8Atvzn4JfvzXuqNRtY7c2725Zra4iWWMt1HZlPqGBH4V7uHkue5l5l1f7fvHi5MfTUUV1chVEXU/7I31FWeXbg/jUtbe4UBQFAUBQFAUHS8L8M3OryqwQCLOMnz+lcuTP0x34eL13t67pmiwaJbJFCGDsOUNjJ26n0rwZ53Lt9rg4ZjNR0VowWHlU5Jrz3vt68cNLFZC1uuMY/XzrO+mpJtcWMYeNTHgHGOvarJ0ePKbArxyBt+dGzhhnFXejqraxDRu7jJLnOeb8vSnqZ1IscO4z8NXbNrE+KR8HJt61m7Z3phyysh55MY7KKapRyKh+In/3GppGlvmypFYvkyxRZgXJB2FHHNT3pw4AAJ6Va4eK5XVo8TSNvt1xW8LqnJ4eN+2W2Lata36KpSeLlZkGxI8/Wvr8F3i+Pn5ec12ZZxLzyKoGSTiiW6m3RKoUADYCudfMt3dnRAKApRraRV61GpjaaOG6VdFxsYTShBSLjjtuOj6rLplrqXucyafdXItIbhhhJJfJfPHfFNx1npx3Pk2cR2sWjcS6ppkUhkjs7h7cO3VuU4J/EGk7jOOOWWEt8q+Wb4dqsi44drTWNJt9O4b0bUU1izubzUPEaSxhPM9sqnClyNgT/AC9ak7rWP3srNOq0/hHTdJ4Ki4k4gh1HUU1GzdLWK0iKJb3TMRDzyH5shWOFB6YPUVLlbdOV5LcrjOpPf/nr51wEc/KOVuo2Na06ZYb8M1eSeVIYEeSaRgiIiksxOwAHc0SYa7rsbjg+w4btnm441VYNQ5C0Wi2LCW5LY2EzfLCM4znLelZ3fZLlcprCfX1+v4OEZ2wMnFbdZIvuKF0C21K2h4XvLu8tRbR+PNcJyc02Pj5V6hc+dZm/dzmOVm8kHmBGc1I5aYGVQarUwoEgNTRcbGWR2NVCdwO9QkRp5eYhUySTgAd61I7YYe9eq3/s30bSOAoNQ13UptM19rP3tYJZ4v3vMCUXwSRIu+EzvknOMCsequV5Mt6k/wCPr608xgJZQTWvC5zV6ZYogqAO/akAOlVK2Xn9sn7fvG/U0arXkHrkUQsbUEOXLShVGWJwKvjt6MI7V7TU4HsrgQaMbmJVD+/XkMsrELjLEkALjGBuRt1r5E5OLKZY7y1flLJ+n4/N6NWKubRfFkeXm0GAMxYq2pgqvoAG6fjXonxOpr71/wD1/wBJ6RFZXcESwjifTIYY3EixLfOyowOQQACNjS8uGV9X2OVt9/TDV+bbwhazw8eaUbW6truRpy7PbOWHLvzZ2GNiaz8byY5fCZ+rGzr3/kYyzJhxJOra3qEFs4ayS6leIDcDJ+LB8iR+Vdvg8LOLDLKfe1NvLzXvSs716fzcBk96CNqW9o31Fanl14P41LW3uFAUBQFAUBQXXDOkzalepyqREhyz1jLLTWGO69v4WsIbW3hC/BGgz9Tgkn8vzry8l2+jw/di6v1B5OZh07f72rzZvo8V3Omq1BSTDGuNu3qx8LUf8vpgdjWVnla6TKD8OQBjYChlF0gMuWHbtmr5TqdJlu+AOtKu02OUKhUg4/Ss7c8vmEmGcjP3FX1Ri9MfG3JIyM4q7a8zbTLzSysRnA6CpWPDJYgMn4tj51j0rfHaLeSYIAxzEbfWrrTzcnSsuwMxhvmHU1lx25rViOaUNsDtW8fLOTx72q28iaRYXCZCxzPGcf8AUoIH5Gvq/D18zk/ieXyMXcscZPkMCvU5pWlpzXan+UE1MvDjz3WFXnfpXN88u9VSNBhM3KhOaRrGbrouCeE7biHQuJdS1O+eyjsLNpLQhciaYFfhJ6Y+IDzywqZZadM+Scd1PPlYe1/gnUODNcaSWyS10mWQW1kQ4zMI4k5pMddyck+easntTDH/AMcvKt4I4ctb62uuI+J2kg4W05gJSpw95L1W3i82Pc/wjJpb7Rq30/dx8/X1+Hn8968VDifiiHU+JdQisNG0nE1ppkIPKqocpBCgGATgAscbZJJqWamoZYXHH04zdvW/r6972jcK8dWWi3Wp6lf8OadrOsXd0LmOe9ctHBuzEBB1JJG5PbGKtxay4bdTfU+v1/VC4Z4P13i2ea4s7PwbBC0tzfzL4Vrbr1Zix2AG+AN+wq7khc8cJqd6+u3W8PcB6TrTcQQcF3U/E91a6QZk57XwMzPIiAIhOSVXnOfPGOlZ3azbyXKS+PPXnrz/AFWi2Os8J3Gmax7SOIoC+kqk1hoDXHvE0jopEaGNfhiA2yx6Y70/CRiyWejjn1/afnr8lHwRwhHYwW3GvGd5Z2GlwyC8t7Cc5n1LlbOI4+vIW25jt9qW9ajeeU16MO/b6/vfCH7LL1rTifUOK72CzFhYhpp5rmMusTyMeVY0BHNK3xBRkAbselXLxJE5JrHHjnlt4z4Sv7zT9Q45ktdM0PSb5lubPTjcDxnR3KKFTr2LZOAd8Ul10YZyawn1+XvqKfgng9uJmmur/UrPRNDt2CT6jethAx6Ig6u5G+B0G5q3LTdz9F17uh4+fhPhnhdeGuGbyx129mmSe51WO3wyBc/CshJ65HwrsAOpJ2zJbd1jHDPLP1ZXr8tOT03hfXdR0S41iDT5l0eBHeS+kUrCOUbjm7knAA7kgVdyLlccb8/r9nZ8J6fwZwxwrc6jx+v7R1XVLLxdN0yFX5oVOeSV3BAUsQCOuAOm9PPgu8tzHfX9fx/x2rNf4d0+Thz2fwcO2t1/xDqsUvvUc3wmU+JhHwdgnzYbuq5qbSXvK3xP89a+vLp7n+j1xwjR+5yaReROobxI7vlH/wCw3+orXfydJjb36f203j2BX+mxe88Z8VaFodmN2JlMj/YHlBNEt9PV1Pzv9ogT8VcE8CBovZ5p761rgGP25qiApEfOGI7Z8iR+NTW2bjcvP1+n+d15jqF1e6vqM+oarcy3d7OxeSaZuZmP1q+C5TGagUYGKy50ZzVTRn6VBiasU+3+lBsuz/W5/wC8b9TVWtO1SoVFQZwQ1aj0YVdulidQs7ySOJLDUIysqqB+4f5XwO2Dhx6HFeOXk9GWEv3sfH4zzP38X8Xa+UKztms9fW1ubcTyJIYTFyc4ZugwO++MV1zzmfD68bqa2zPKTrEMNrxO8U8M+mohUPHCqs8bcozygNg5Pr3rnwZZZ8EuNmX5+/f5f2W+VxfWl5a8Mftiw1K5SzmmNu0ckKwyuPPK/MNuma83HycefxH2HJhPVJvzufz8NZS+ncaeI7Oxsrq1TTWVontkdgJxKQxG+SBgfQV3+D5eTkxyvJ53fbTyc2Ml6VPevX24H2oNN2nPbyAbnFXbfFdZSqOtvoFQFAUBQFBO0fTptUvUt4Ad92bHyjualulk3dPZ9A0SHTtPSG3AwMc7sfmOxrz5WvXx4LhmSwYk5ZU+E5PUGuVemS+Icd1zyksBggHrnFebN9HimosYm5viAwRvXJ6Z4WdswlQd9u/enhLdJdpGY3BB6dBWN/JbelvZ3nI7KRhSdxWnPz2mxXAcnlG+c7U1tYtIJww+E5qWNWMo3Aco67ncHHakc8sdzpH8TlvjCergOP0qxMJdaar+5W1nPO3KCMnNXRJ81TJxBDDBO7SKIVAIbIIxgGtTG1nLKeFPLxNazAtFIPEI2Ub471Zx3bx8uckYQ62tzA7o0KxxnlMkkqpkeYDHceta+w3XlvNJ5Q9Skiuiz2NxHNy/NjPxbfwj/eav2Ppc/t99OH9p9skvAUkhcK0dwpHkeu33BP3Fen4by83NNZPC69rmudHi5IjIRu+w+lYyrxfE57vpTzWLXmI1dDE7daqxEuHLnkQFm8gM1Y7YTXdWenDirUNHOgabBqs+nPN45tIIXKtJ/McDfp3p9109XHve+/z/ALPT/wD/AD/iC8sLPXvbTrtzpmg2Mfhww3M3iXcy9fCiTsT5nep48JbMf4Zrf11L/qRwPH/FbcVXNta6faLpnDunKYtO06M/DEvdmP8AFI3UtSTSY6w/P6+rfcez7jWfgua6X9k6bqlpdY8WK7hDHbpysQSPp0q2basmV9X9e3eD23aXbrz2Hs54ejuR8skkaEA/QID+dNJ6J8p+ziuOPaRxPxtEtvq14sOmocpYWieFAvl8I+b75pokmP1/ZzWia5qvDd815oWo3NhdMhjaWB+UlT1B9KvlvUz8uv4V4agsNJPG/HSO+mFybGxlYiXVp+vffwgd2fv0HWs2+0Yyz39zD6+ve/p58U0OpwcY8dJfcdanJa2UzEzzQxk+FGo+GONQCFA2UDoKvidNX7mOsPr6+unovs54a0Ljj2Y6lw5a6xHp2pQ6s17E1xgGRAnKnOudxgnp0P1qe/flmW73lZL/AC8d/wA2h+AOEODrkScY8XWGrXkKc0enWhZo1AP/AIhzzEZP/LXBbzAyalt9nPk5M9a453fl/e9f5/GOC414ifibUU8CNrfTLbK20GAOvzSMBtzttnGwACjYCmM9MOLCcOOvdzMsXIQSMjy863vbvjnt3FzqPE/FXBGrXd1rUFrw/pbwrHpni+GjE7KkUY68o339T1rPU1HOenjsw838/wCev6qW/wCJZNS4f0iyu7SOS/0lglre7EmDORFIpGGAbcHyJBzV121cNW99X6+vrWbcW6pcSapdXmLnV79BAdQkJ8SCHGGjjA+FQRgbDYbDGTU9MZvHjufKeyDZ6xrdpbrBaavqMEA6Rx3Lqo+wNXUW+j5REn8e6l8S7mlnk/mlcufxNPB65j/DNMo41XtU/FzuVrcB5VKyVAiCKqgZxvQBPlUCJNPzGd3/AGuff/xG/U1Vvlq6VQZqCLc1p2wS7c6RLZRwyLc296xw1wzhol+qgZwdvp6158vt8c7lNXH5e/7/AFv8Hfq9N2orMI7a+lRWuLZlgnDfEGKjMbHHUMoxnvy+tY4rju8c8Xuf3n6X+q35pd9aXWvXMurPdacskzBmjgLcyfVFUkfWscfJh8NjOGY3U+f+bdFlvbvr/h6bVNEtL3VYRearFEIuU3RW3ffaZzt/DucYJr4vH8Xjw8uXHxX04W78d/lP1dLNztw3Etvplpq8kOiyeJbKq5IbmXn/AIgp7ivufB58ufFMuaav9nh5pPV91VZr1acmYNGT69aCiuovCnZe3UfSty7j6GGXqxlaarYoCgKB0Hp/sz0jlsjcAjx7jZcjoo/3+Vcs727ceL097eOC0hMWMMSDkbkBj1+ymuT1Y/JX3vJJGH7FAckd964ZeHq48d1BiK48/WuFfQx6ifBNyJynoazpuZLW0uYkIVpI0Ynq7gD86TG1zz5JI3y6oIt1KYG4UfEW+/8AhWvs9OU5Z71CueKraDLXDMp6bDIrc4rXG88nuw0/jaLnwF5gf4QckireLTd+Jws8ukteIPelHuis+dvl+X69gazeHS4/E42dt6cSRRxtJIcupCEKc5Oelc7hY78ee6uZZzLe2Eq7AhlYeWRkfmK5e7rOrXLcYattKqP++hyCmeowf9K7cc93DlzknTznWeIxbQ+EpZy6ZCHGx2wfsB+nlXqxxjwZ8lrk01K+vXMcMM0iA9FJ39Dj/wC66fdxjyZTLKrnT7TXrhuRT7rGxzsoX6f7NYyzkZ9GPna60zTtQsbiMz/vnfO5m5232wQennt6GuWWVrFmrvTPjW+sNT4d1LQIrmN73xkeNicDmVt+bO4/Dv8AWuvBvC7sceTOWx5f/wAC61HpX7SuLdEtAfixICwHqBXf/uMPV6Z5OTjyx4/tJ3GCqFUKBgDatvkW7u6DUQ/rQYuMjFFl0ej6pqXD+rR6jpE5t7uMEBuUMCD1BB2Iqu8uOU1Xcj228crCUhu7SJiMeIlqvN+e35Vf1b9Vn/lf5f4cVrmsaxxJfe+a9qFzf3HQNO5blHko6AegoxcpPCOqBRis1xt2TIpq2rMkSUASKuQgJALHoPWq7Y+NvU9H9jn7QhSduNeG47RgG8RJS2B9Dj86m0xy33dfv/pbGx9lPs7Xx7i9k441+PeO2TC2iN2L4yCPu30p5W7y6l3/ACn+b+jzXjHijVuNdbbU9blDMF5IYIxyxW8Y6Ii9gPzp4TcxnSla3BHSm2ZyNJtsNkbEVd/NucrNLUDtTaXlb1QLtWPLnbspEDCtRcbpGFsOam3S8jeIgBim2PVafKMVE2dXYM1As1Q81NJojvVUA1OwZqhUBQZ3e15P/eN+po1Wvck5qoXn5VPColwSTgdT5Vp2wi7/AGFqzWLB9KtrdH5T40zLEwx5czbZ77b14v8AuuH19Z269pu/0jvq6ZWGm3lqtxFcmze3uIvCZPf4dsbqw+LYhsH8R3qcnNx52ZY73Lv+G/r7e6dxC/YUocc97pUeN8texnH4E11/7rH2xyv/AOtJi6m81PRH0bR9M1G9mvGtI38RrbmMZYkcoJOCwAz08q+fx8HxE5eTm48Zj6tefLWVmtVzl7BEjeNZsXspWbwifmXB+Vh2IBH1619Liztnpz/inn/M/B488dXcRjXZzMHYigy5qiaQdTj5kWQDcbH6VrF6ODLV9KsrT1CgKB4oGoywHTNB7bwXexJ7qiNGBDEsalR1xsSPXFcb5enDqOtNyixlSSzxqSvfYn/MmsWOmNQZgQGRt8DYjv5/rXlze/gm+0SGI8rr+Brl48PfJthJzqRg9q10zfu1U3c9zPcpDCP3o351O/1GK6YddvHzZy9bWepprGnWVqE1KynNzGeaBLlyYjnHK67Anv3G9dbqTcea8e1JcWepXE7OZIjgYKlc8o7dutWZz5MfYZJS6QltFFNeQrI0g5lCH4OpGSvnt6VLll5S8V9vZNm1S5SIpJcykFSPDKkqgyO2dzt9gfWs+SY3G9IWgXNzca5DJc3kc0Kn4ABy7jYZHnisZeHs+Gy3lqvYbTU7ceEkzoucYJx9683p93vv4OG9rECG3Go2c/K4YI/KdmHr9K6cV708fLuzbltMh02ysFlv7VZLqX4zLL8RX0A6D6kE117253Wu0uDV4wVWJEEIbBVVyMepO2a3Zb05304zekyHiPw51hSfT5TzkCNsg/TKnH3rnlx1mcsvUS9GnF9JJOkC8yP2OeU46Z8tx+FZvU1XHOXOuP4xtBb8Q38xtWQXconUBgQFP+u+K9WOduPT5vNhjLJlRHfQ22ixmUzywBmgkXxGQMCuVzjrj4sfbttXOS+vdj0TPjx4fTMtxx0wQSv4WTHn4eY5OO2en6CvVO52+Nnrd14YdSMbUZDjDEA5360CPSgRGe1AcoHahsUAaBUVpmhD1dt456R/cxnoPwq7dftq2x24XtU2xeS1ICgdqjlvYpFI0DpPIxq7AdhRWvxBnFGvTWQIIqWJou+ap4HekBRSJoDPlUAasBvUoDQLODVUZp5RneHN3P8A3jfqarfu1dqjJN0qrEKQr4g588ud8dcU79nowX7jRzZxtHoGrOpbCztc/OcdNkx+FeKXn9Vl5cfy1/t26EcFq4Jg4V1CQdQTPKdvsgpc85/FzSfpP8n6M5bOVV5v+EJo182a4P8AjUx5Jevt5/8AFL+SmuTFK2YrdbcjYqrMR/8AtkivZhLJ3d/X4OOWTKFnSMpk8hIYjtnz/Otam9uWV22dRRgUDzgb0GMiiRCp6Hai4303alkUo5VhgitvdLubjGipOnWkl9ew20PzyNjPl5mpll6Zut4YXPKYz3ey8O8EcOrbBLq2a7l/ieRypJ9ACBXz8/icrX3OP4Lhxx1Zut2peyrRb3P7OuJbOXHQvzJn6Hf861h8Tl7scnwHFl/D05O+4B1rRb+3iSRpATmOaFiAcdj5Gu+PNMvDw8vwl4pvymRXvEtq6wrdW8nOo5Fu4uUlTt8wq2zxXGW2/dS7jiHXrGJJNT4eLx53mtpOYMPtmuOfHjlesns4ufk453htlZcdaYztHPFdW7heb4kDDGM9jmuf/bZe3b04/wDUeL/y3EleJtNvYZWs5leRTyqrKQxYjY48vWpeLKeTL4ziynVOYSWVrGIZGUAfE46se5P+VWMa13UWbV/C+GIIZGGSz9FPqaswtavNJGo608KyePcSuHTlCQLkDpk5Pf6V0nHa82XPMbutJ1CK6wVub+Bo1wHbBAHTtUuFjGPLM+on6NJd3ANlCVnySwyfhB8/Q9K5Xzt6Zx7mzk0y5iPv7yQpIxZimcb7nb703tcsJhHo0egW+saZptxcP7rJHbIs4idisz935ScDORt6Vzyzk6keqfD8nJO6i8Q8KY0eV7a5eRoiJhDKmQwHXAPQ4z2rnhyTbhyfDXCb9VrlDw3cak7zWhMkKkL+8YEBurbDsK9Uq44TK91uuOGLaS2aGabMuzLIPkB+n3pjyemnN8LMp5QrXhW1tSTIfGcgheVcAfSmXLa82Pwsw7rsuHbGLTrAxqnKW3xnJzXnyy32zhPT05r2h2Hg3dldK3MtzbqTvuGX4SPy/Ovbw3eL4nxc1y1zWtKsfCd07druID8Gq3+KM4zfFl+jkcgjIOa6vEMUBt3oDG21NDW7hQcmjUx2jSXO4C7k7YHU1ZPm7Y8XzSp4J7K8mtbyMx3ELckkZO6t5H1pPHTn1ZuHUrDXI4XqaRrHHbBJlY7VdNXCxtqMDoKsIQIz1oujqdI0zSBKreGO1mnDevNw7Jr50u5TRUCn3t15Y2DMVHKT824I2p03ZjvSuU5GaWOdjRK7O6xxqWdiFVVGSSegpI644zzVvob6fBw5xEl/oV7faoQkVvcrkRWJ5viZsfxHGBnal/NrLuzVkn5/W1VCSQQcgjtTTnlPk2Y2pWSqA61NKRIrWjssgmhoZz0oaPNQLpTYVFBHlVgzu/7ZPj/zG/U1Wq052qJoz0q6VCdmSZXVirKchh1HrV1uad8HS6ne67DKAdcugrAMiS3BilCkZBKZ2yPWvn8XF8PlP/pz9Jufu65WxVX99qUczxyarcT8pxzpcuyn6HNenj4eKzcwk/SMeu7WttYw2vC661qdxeSTTymK1hinKdOrMxz5H8vOvNlyZZ/Ef9vxySSbtsdNdbq51NbW74b0/X4JPHnt5RFcSSRAuynYCQZwzLkb98g15eG58fPl8NlNSzc76/T8L8jKSz1Oc1s2zapO1gV92blZOU+agn887V9L4f1/Zycnl5OTXq6Qu9dtOZ96ug/KogAxQVl9h5jjtWpXr4usUStOzrvZrarc69IGOCsLY89yBXD4i6xe74DH1cv6O3uuH7ppUbx8KT82SCDXhl9n1M+OxbSnV9Etorq7kNxbZ5TNHuyj1Hep14jWPq8VbjWDdWAjldZFkXMUin4W/wAjVkuNY5LMse0q10uDWLSFJULR7sxG/KBhjv2r2TuPk2aunN6kl5oFuoy01pzb56qSM7fYivNyR7/hsvSwt73SdUQRyRQTMRgrKgJ/OsTce6ZYcnVi0k0DTf2Heva2MEUgjZvgQDBAz2+lY9eVynbHJw8cxusYsbnS4ptGjuAgMZjBP3Hb1reN7053Vx1XMw8OWZIZ0V+bc83nW/XduePFj5sXNvoMEiLFJbCWJQcKw6bEZGPr+QrWPJfZvLg47PDZDwukMbKIUAO+Tua5557ax48MP4YnWGnJBaSFLWJFkPhiQDByCCfrt+tN9Ok86cprNlf+8yTSIqwygRxk7/McDHlgZNXHkx1r3ePk4s8uSfJ3+mTvGEjGSoAA37V57O328JqadYkaSxcpJIxtzDeljx5Y3bjLHR/2Zq14I5pArkNEM4x3/wB58q39peo8uHH6Mr+Im8NZWjuEVhndmXB37bVd2u2ts43sUfKBBt2x/lXO2uWeN123KhkYlFIGNjtvU05/Z3W3NcYSG4s9PiKc7RySKg65yQQB3717eG/dfB+Mx1y6cd7TVhsdCsNKh5hec7Xd2G6DooUeoyS3lnHY12w1lfUzZ6MPT7uAsZOYFWPStvFy46u4lVXEU2EelKIE8ie8J4wcxBhzhCAxXO+PXFak+T1YY3XXl6nP7QNP0vhXTbnh/gLRtMvGMlvaalK3jyoU5eaQAjdxzD4jnBzgVnXemPTvK4X29+/+Prp5ijs7vLNIzyOSzsxyWJ3JJ86pn8oyeZVHXNIzMLVlwpwprXGWoG20WzeWNN57ljyQwL3Z3OygCrvTr1xz8fr+Tu/anf8AAkWijTuHrKO51GFlht9Tt7NoI3RGwx5+ciXA+EnlGTvkdKxJXLDHLet9Tz/xv+0eZRyjl3Na0XHtpZ3nmSG3RpJXIVEQZLE9AB3p4dMcNTddRxvwfecFvo9vqdzC+oXlqbme2jYMbY85UIxHfAz9cjtSVnfq2oCRy5NI56R4reXUdQtrK2HNNcSrCg82YgD9avjt6MPuz1PQvaBw/wAQWfBUWqX/ABDNd6Nb6i+lW1jNKeZEiLhHKjbGVfG2QKzjqufDZdTU39fs4K4t7ixkEF7C0MxRZOR/mAYZGR223wd6vnwvWXeK/wDZNbxXntT4aiuADCL1JHyMgBQWz+VW+G8p9zv8P6utm42svZ9bXdnwXxNfaxfu0i+IIBDYqHOTLyEkzSD5QWGB1HQVmY1jDiyt34n9etfXTzArfTW76pcxTyQTTsjXTKSry45iObpzYOcVrqdRvLGT7sajOMgDrU0kwbOcqzK4KspIIIwQfpRn0/JqeXJCqCSdgBuTTTUw96v+GeGG1fWdQsdV1aw0EWEbPPLfvjlIIHIFG7Nk9s4pb8kueMkuPe/r5KnX4LWz1+9sdHvv2lZRzmKC65OTxhnAbHbNX23XTGfd9WSXxHpEvD3EWoaPcSJLPZSmGR06FgBnH0O32qS9OUvqx3UH0oyPvQKmlG4+tBneD+tz/wB436mq1WmgKCPImWquky6YyA5yWJPmTmpI1LtNsfcHsZ/e8i4w3hkFuuPhyAMYzXHk+1mc9Hj3bmp5Y2epNBaPZXUfvFg7c5iLYKN/Ojfwt+R7irnwTLL7TG6y+f8Aa/NZl7OssoYtI4N1WO6cgXrI0FvcYjkYDBO2ehHcdcV83PLLn+KwuP8A473Z3HS9Y1zupW6W14RbsWtpAJYWPUo24z6jofUGvpcOdzw3l5nV/OPHyTVRjXRzGaqjO9EJ25ULeQosm7pVs3MSar2Saa2XuKu2pV5wRqo0jiO1uHOIi3JJ9D/riscuPqx09XwnL9lyzK+HuGq3K+8RkY8Oc5XA6Eb18zT7+WUutLOyu0hhX3hedMdCNqz4rtreLjrq80+HVJ9KgzyTfvYcfwn+X/L0rpJdbeLPUvpvu7rgIStpcUMmTIGZCfNQx3P5fhXqwu50+XzTWdiTxHZpLaTDl5ow3KMDIJGQf8vtXPlj1fD5eI8l1jQlExl05uRgc8mf0Nc8b1qu/Jhq7i74S1nUSJre7tnmfkJBcdFxjpXPKavTvw25dVe6VePNpkNrI/wRDkGP996e+2dWfdqzisygJSDnXsM7/wCVS35uv2eomW8k0YHh2MhIOCxj+EbHqenY1vHvw55XXlst2ub/ACZQ0US7/DGfi9B6/XFZvbcx+US0snyOVeVQNgeuaxv2ejDDU7UzQC9vguQbWzJUdw8mN/rgbZ8zVkmLnjj6svVEyygPvA5RkdB6VJ29mPcd/bIjabEBgSIOorrf4dR5s596qDXrblHvMXxOm4U9/SuFebklxvqUVpdaRqUIeS4jwd+VmIZT5HyNO5T7XHLzLP0ZJYaRHIXWSWQ9QE5jv9qttS5Y+26zuLiIp+7iuRjbHJy5+7EfpU6rOeXJrWOP7qu2vy2rQW0FvHbRlvikyZJcEHo2ML5bAfWuuN31Hx/iOLUueXlxvtetZPFheGGLxYfgiycYXHxDfAGfz379fbhenzsrvy8jZBbSxgt+8/iA3A+9dJ2xlPVFgGBFXTx2DvU8jCd+VKulxm66X2f8N2GqaVxDq+vw3Dafa2kkVvJFnAuiuUyR36ADuTirlfZ25M7hrGf6/CVYx6Hb3K8O6RxTdNpWlaLbNLqk4XmaF55S6xAY/wCYRy7dt89KzvtJyfeys971+Ude3ss9mcre8W/tQghsm+IJJ4TOB5Z5h+la/V06/wDun7XaJcQexPhPLi41bjG9X5Ylbw4CfUgKMfjRO743/Sf5cXx37TtY4msBpNlb22h8OIfg0zT15Iz5c5G7n67elWRrDCTz/r6/GrDjjR9Ef2Y8Ja1aa/btcxWKWQ0uMBpBN4jvK7b/AAj4u464rM8s4b9dk973855UNhoWj2us8NW/FF/Pp1je2ovb24RC5WNyxjVFAO5VRue7elXd70m8r6rJ76n96seGdWveEOHtZ1Xh9pIpNWuV07TZ5YlMzRKWaRl64beNcjoTt0qXu6qZfeyky9puq+b2ccc2rhrjhTXMtvn3Vmz9xmtbjeWWOv8AV/wtdH9knH2ryBI+Hby0j6tNfYt0UdyS3+VRmSTuS/t/nUSJZOGPZ3eLDDHbcV8SwkS++xzulpZTKQUVAP8AnYO7E4HQDvU7yPvZ/hPr9/6K32ke0zV+ObuxlvrOxs7e1fxhbW0eEll2zI5O7E4xv0Fa03MJbbfN/DTTx9dDWbeDiq50+CxvNcupXSG1BWJI4gqE4PVmckk+nrWZ50xhjZlcfaf1rX7MvEstWvuIWQiz0izmlkk6DxHjaOJAf5mZxgeQJ7VcvkvNv0+iea18ZcY2etaLa6TpPDWmaLZQSLKXhBeeVhGE+OQ9ehO2M53pjjprj4/TfVbuuqSy1jV/Z1pvAWgC31vUUuW1meOxKkWcZXlCM+QHclsnrjYZ8pLu7YxymWfq1dX/ABr+g4F4W9o/CV/eT6bwNJdXk8XgJLeWglEPxAkqCeXJxjfO1W9tckxz15/a/wCG/VvZbxHJd3nEvtO1Sw4dt7qVp55J5FknlYnJEcKHc+QyKb0XKYzUn7/48/0UlzxTw9whMR7Obea7vJUDHVtXt1ae3J6LAnyqw/n3OemMbtW+SYZZ95+Pr8/r5J9n7K4X0CXX+LeL9N02VH8W8s2PjXaBviwVz/zWz8p89z1p6vkTmmvua/Dvv9v9/no9A1bh6z1e20f2dcMHWtduJwlrqutDmYFunLbj4F5f5mz0J9KWX3TLHKzef1+nj+rhNZt7601/UrfWH8TUo7mRbl/EEnNJzHmPMNjvnenslsuM9PhGowPvTwF61NqPyNXsZXn9sn/vG/U1W61UQiaKjzEg1Y6YxYm/sBDaNNZm6uFUeJk+EmBsFwvzbYJbY/rXm+y5d5SZan7/AK9+PydZpGkks5btjawXCq5ysQYHlz2GxJFdMZnjj96z80ym2+PQtVuzm3027K+ZjIH4nArGXxXDh/FnDHCrbVFjj4Rs7XUJYG1WCcrCkcgd1iPVWK5HXoM15uG2/E5Z8cvos79pv8G8v4dVTMs8axx3CyIFB5FcEYGe2fWvdjcbu4vNntga0wM0DojXcH9y3nijeH8StqvUKBEZOehqym9PX+HNUGocO6dKzc08MnJICe+Mf5fjXg5cPTbp974bmnJhN+Y7e3tjOiN8px8p6V5vD6dx66UsHDcU+tR6vO2CspRF7HAwP1NdblfTp5+TCS7vl13D954V+8QI/c/Fvt1yf1r0cd+6+R8TNZriWD3i0jUHKSRZI75zvn8vz861ZtMMvTdvPNXt1jv3jjdSR1APTHevNZp75n6purDht/DmdJATzDByPyrnlNV7OHqbVaK8d7IsfNG6sRkDoP8AGo6Zccy8uq024uCBtDKcb8wKfpWfUk485Oq6aykuzpqCMWipnJRpmznp0xVm/T0lwy9Wrr9mu6v3tEInnsEBHcscfpWdNfZ5+39HHavxZqV3ILTTplhUN8c8UfKfsxya1jjWbxbv3rawsXdEEcAwApAxWtfN6MZqLzSpX5hzpgockVnWnSdO807L2ytzkdgAK055XtA19WCZUDlxknNYuvDzZ6vVebW2iiHVJngvJrcySF+Vem5zVy1YvDOunUw2s6oEfUJ2HTYiufpeiSfJm9pHygNNI+N9yKvblnjuK/TtOC6qs4+JQCpO/wAH1xXXij8/8f10qfanpK6jp0aMOcMOUOjrnn6jGeuRnftXqwunyrPd86XCeFO6b4ViBkYr0osLR+eJaaePkmq3Z3owwkXnTFRrG6rQjXcEfhwXM8cYkEoVJCAHHRsDuPOtdV29WOXmN0t7qF1p8djcXc0lokrTiNjkGRurnuSfM5qank3jjdyIwtB3FW1Pta2Lbqp3qM3ktYXMfw7CrGuPLtNivdIj4PuNPbSDJrc10sg1B5NoogPkVR5nrmne3X73r3vr6+tvTdE9ovAt3wppFrxtwhJqmsaVbi1hljPKssa/KGYMPwIPpU1pn069v56/d57xvxJd8Xawt5LbwWVpBGILOytl5YrWIHIRR9TknuTVk0Y6wml1o/te4+0i1is7TiS5ECAInvCrLyj/ANTAnApr5Nakn3bZ+SV7VOK9b1HVBprccXfEOniCNpHi/dQeIVyyhVwGAPcipO/LnO5vKd/jv+7hYoFUbilZyztY3Mfw7VYvHk9Q4A9oHCEHBdvw37QeHJNUt7GaSW0lhALKHOSM8ykb+uD9qmnSzvet/rqqH2g8cQ8SQQaPw5o8Gg8L2r+JFYw/NLJjHiSt/E2Nh1xTWmdTHu+fr393GGAFarMzOwnvNLvI7rTbma0uY90lhcow+4p1fLdymU+865fapx8sXhrxPfqvTIKhvxxmou5rW7+9ctqV5qGr3ZutWvbm9uW6y3Epkb8TSanhmZY4/wAMRGgKsGQkMDkEdjVWZ76oMLSSNJKS8jEszMckk9STTel+01NRlEJbadJraWSKZDlXjYqyn0I3FPPk9Us1WUakEliSxOSTUYyu2ynhgdqAqKxqjK9P9cn/ALxv1NV0aM0DzRGmYgHNVvFLs7CG60+4mMzJJGrMq8ow2MbZPff/AO64Z8twzmOuq7SN8PEN/a2q29gILJQMM9vEFkf6scmsZfB8eeXq5N5fnev2X7T5NNzDrWFu511HA+ISvz7euT+taxy+H/gx1+XR95dWLtr1lNPb4g120jLtJEAvvMfQnbo48x1ry5z/ALbOY5d8eX8r/hr+KdeVACzbuzMx3yTmvoak8PJldg1WRmgeaGmq7bER9aN8c7V1aekZoDNQX3CepizuZLeZuWC5HLzfyN/Cf8KxyY+qO/ByejJ7jwVfpqNmI3Kx3EY8ORSd843r5ucuNfqPh+aZ8e6l8RXh03S41ZWZopwQAB0P6VvDWUZ58pZbEqyggeMXAKI9yARzt4ZYY8j9674Y6j4nPn6qvdFJmeaEZBUHJznGR0+u3510jk5ubTFmlbkwkQYBPiyTvjcD7nfvXC478PXjyaaJFEUuY9kX+GMZ+59fvWLi9fFmlxxQyIiXEAD4BZzkMAema55TrT145b8J9naWoOTzMv8A6jXL83pxtvhNnt7JYTIkcfPz8pDDcjHX/Ct6ml9WW9KW9jhweWKMN2HLU1C3fmqbV7Ka1jhuGQheYAtXXfTl16k2xuI0jjZCMqMVh09e6s9PuVeXlGAe+al23uV3em6jax6aIi7G4Bz02x9a3LJj+Lhljlct+yHqd3E1q5T4VGck71zu3Dlx13XEyx++xtJDJyzwnA9R5Gr0z8Nbd2NmmaoZC0cw5HTZlPnWbHtlWUcpdlwvOAclcdRSac+a9bWugrGbqXlLkgFiMbhT3+uR0rvxTW9PzfxuXq7V3HthI/D16I8hmR2VpBzbgY6dcef1rrPO3zsnyzqUitcSo0HJIjFc5IOx7g16tMFp7fMtHDmnum96PORqqDQPpU2DeiFRSIBG9J0sR3Ea9cVp0x3WtDGzbYo3ZZEoAAbVHC1rkhD023jno44glLTLLbbUYJgCCDTRGoxKT0qt+uslUAbUS2nUQsU32DGTV8KDUgNt6oKGyYZqKxI86oMYooGagKqERmmlF5teT/3jf9xqulaR1yaAFBon61Y6YpsVtDc21jLGOQ+ILaflXmIJOVYD1GR9VrheTLDLKX5bn959fN1s3G3VtMjsuJG073oxRLIq+PKB8IONyAf9+lZ4ee8nB9rrd+UPTJdOr4e0yaPi9ZP2heXBt1y0syEpMhGMKwYgjcbHrj0r5vxPPjfhtemTftPMv4zUdJO3P2Wrw6PrV/cWNoTIzSRxmR/hQFuvLgfhmvdn8Pl8RxY455ddb/5c7l6buKzOfqdzXs08tBxRBioFVEe+PwKKR14p2hVp6BUQVQ6g7Pg3Ubi4uVitrz3fVFGImf5JlH8Leorjy8cvtuPd8Lz5Y3Uvb0vQeKYFlls+JrQ+8HBwvxK2emDXjvHcbuPo48++snRaamniUyWp/q+OYcxJ5M9Rk9PoK7cdt8vL8Rre4tNNlYXEhRj4QVgHJOSSOvoB2rp4eaidIXZYkZlVAcv6+fL3NZsdMbYj+BJHNJJbO8ag4B6Y23z2z6VizXb0YZSztjFBaxjCSyyuRzySSjA27+vljzrnY9fHnl5Z2eQCcNykklsfpXGzT345zSJeXywD4SZHbYKB1PlTtr1pOk2jsRc3o+InZeyjqKul3tL1G3Gp2MtvK2A3wgjqMdD9qsMsZPDzHVo+INH5+WzW6gTpMgOCPUdq6TVeTl9ePcV+mcZ3EVwFv7bwT15lJx+Fb+zmunCfF3G/edxa8VRSQqVc4PQqdjXP0vVj8Rje9srvXpb4C1tT8TEZrF1Hj+I+JmXUddoOiOltJI0a4lxgH8vxrMx3258PxFxjHWeGsXDXFupiuI0ZnjP8S8pP5H9a6fZ7d8Pi77oWkrM6LzglGPIyNthgd/XIGelYxxdPiOXp0ljbiDUuaGYiRYiv/qGc59c9a7YTVfC+Iu1hrunte6O8kPhm4iBlQnHxbYYDfuMit+/bxV8m8dWUlpq90HiRIlcqCBnm/lIbqdsfh616cbLHP3czbOVmX8KqZzeK17VY8RdTVUVAYxUoMmmkBO29VYjzTBQRTTpjht2XAnBlpqenvxBxXdnTeH4X5eeQFBcEdQh6t5YQE/8Ap61LfaLnnljl6MJ+v17o/H/E2na7dW9pw9pyWOkWYCxkxqskxAwCQPlUDOFyTuSSSSaTHXbOPHMN5Xzfr6/u5pRVSjHbNEFA6nkLNFIsPOhoucHvTS6rL9KtQCp2EaoR60iipoBqwgqeQdRQLBz1q+wMU2rE+lAfWgxvP7Zcf3jf9xqu1aqIDsDQakU3FxHECoLsFBY8o/GplfTja64YrFraDTfFtrqR3Ew5WaPDIhAyNwd2VsZHkTXnmeXNrPGeP3/4sdfHSF7hcy2Et+EzbxuEdyw+Y9tzk12vLhjnOPfdYkvlb8N20en20OvXk7e6wzYSCEczM/r2UfWvJ8VneXK/DYTuzzfl/d0x67rXpWsxpxNcalcwuI5TISkaqxBbp8361vl+Gt4JxY3ua/kz6pvdQHBWRgyspychuo+terG9PNl5LNVk85oAigjX/wAi0jrw+UKtPQKAogoM4pHikSSNirqQwI6gios67evcDvBxPb+9SoP2lafDL5MDvnH414ufeN0+n8LftZu+Y6W0gc3Dyxjw4UPLgOVLE9/0/Gs8db58el7ZTpNeCCOVpPEccxPyqehHTAHWu7xriWNOT4yFdjyqOnU9Tjeiy6ORnVPDjUfD8LyMM4PU4Hn6981jJ34/nWPhRxSMjvysVXIAz8X8P371yyerDK3uNNzm2iEbNh8rIzfygn9Bt+dc9a6r0zLfcRLC3haViS6zGVVIdfkYAnP+/M1qSeIkzyt7dJbIJWVsFo+UDHmdvyxvV9O0vNcOojwQeJLJyFiDzYYjYHr/AIU9Lpea+7VfQoLcoqOzP8PMBn4v4R65/wBa14cuTluWWnN6zwjaasgaVPBlMfwvjILZwAfTFZlrlZHOwcFSadqkUG7syCXlGeXByMj8PzFaytsee3c6d7wZwxGEEs4dZFwyLjDEHrv6f6iuFlt7efkmq9LggSKz8VDzKq8p2AK+Zx9f1rpPwY9eula9ws96iIFRkBdwV5tsEEEd1I3+ox5V0l7amXSkuNMXxLT3NsKB0x15sEHB7g4/Gs5Y99PVjy7xu1m0QEcUpwJGXLqny5GObH4Hbyrb5/Le+m+6Ik0yWBSQ7IRlRhskZBHcGpfm82T5j9rS8zWzLJE7scyCMjGQMBgp3XIGSBtnPTv6MGHmyHDCtl8LdflBqvFfJ9qiCqAUBQaZ5OVetI3jjurnh9bHSNOTXtZ0/wDaLTSPFp9pKcQO6Y53lxuyrzKAo+Y9Tgbrd3UdLbcvRj1rzf7IGv65qnEl8LvWrt7iRRyxpgLHCvZY0GyKPICmteDrGaxQWdYl2waRJLlW+SG4t0tnuIjGtzF40JP8acxXP0yp/CnSWS717HU8ObHmGaq6MEGmzRE4FTZFjwNoJ4r4vsdHM00MUxYyywwtM6IqkkhR1O1W3TtfuY7/ANuguuCNH0Kw1Q8VcSpZaxbGeOHSYYvFnZ1C+HzkEqnNzbjPTO+RipLaxM8s51j/AF/VxMLnlGdq1TKd9NgZT0rP4M6sNmA3qpI0xmSUyGKN3WJeeQqM8q5AyfIZI/Gq6emSdk84AqaJg2OJYnCXEUkT4DBZEKnB6HB7U/JPTPZlkmp7sg1SEKBnpUgxHertRt5VBrvP7XP/AHjfqa07VrojEnIoqNIBzAZAz3Paq64rZLGwhhZTrlqxcfEggkZfQ5x1FeW8vJld/Z39466nzbIXs4NNnshqsRinZWcrZMzbdACcVmzkyznJ6O5/7jrWmOnqIFlOm6hcEMOV1NuOVx5FSxz+FXkvq19pjP3/ANE/BlIlsunyzOVtNRVwscdu+0q9yy5PLj6/amNzucxneP4+36+7OVmkJnZ2LyMzOdyzHJJ9a9Mkk1Hmu6AaqUUQ6CNffIv1pHXh8oVaegZogoCgKDqPZ5r0mh68r5Pu0y8kwHYdm+3+Ncubj9eL0fD832OW74exaXf2V3zoZFkJJflEnY9/MdRXlw47L293NzSz7tdFaRwoFuyFIizyAKABgbAeld7Hk2k6m0zIlw6csjE4B75UEZ9O1T8asR7CaaWRg0jRW8e/fJAG+fy6dax3t1mtdeU62uRJa+LAvh9Uj5h8UhJyxye47/audu49WE71UmO2WYj3gh25CmD1fAwQftt9qxPLeV9M6RJo4o5ndWxzNl8nqSfm89sdK17pjndaixttRtLGUvezhWxhUyO/X8q1Oq58lt8Rpk16yjuLgNMiKABHzEb5xhiR2GTTc3pMZlfDCPXNN8Mye9RRuxL8hbcHz+42pNN+jPfgotc01VVXuIXQOfhQ5ZB0B+tTcdJwZ5S3XaCdei/aEl1M+ImHMFfHwjcYA7bY2p6lx+EzuOvdIHH+k2jiQMxQEcvKASCCc5B7EbVne74c+X4S+mbvaJc+2Gzjt/Ds7aRpkBUMcENnbf6bfhWp+LyZfD/ilcK63Nqt+JJ4/CYLiLlyVYHfH22+2aku6no9Md1EsS2EaAhnRFVOb5m+E5/I1tjda5kCwKULBQedWG46eX5fjV9nmzu6odYlm8Wy5HKDx1bnHTZgeX6Y5h+FSfi4V87e1eVLjXNQezdZLcTIQqnPhEJynv0I5T6HY+vo4/CPPwTnJ3NbFrA3NEDTTx5zVbOnpRkUoM79qGmi4mCjAqyOmGG1vw7wjq3EfFGj6DaqiXepos0Zc7RxEE87Y6DlBbHljzqS/JvGzv0/PX6rL2lWrcPHSOFJ5YZbrRUnW5eE5XxJJmbH/wAAm3bOKY77phLlcsrNf6Z+yfgWfj3X3gmnksNGtUMt5f8AJlIgBsvMfhBPqemTVq5ax6+p+Kj4v0zTYOMbnSuEr6bV7ESrDbXDIA0znAOAOo5sgHvSXrdawusfVl9R6nx97Ltdl1d7aeSytY9C4YhnT96GM6xDDgAbjLmTc7bDzrO7Oq4+q4bxynfn9HixuB4YPpWtN/Z9u0sPZ9eTabpM2o38FjqWsXMMWnaa45p5onbBnZf4EA3GfmrPq+TN5JPE3Pr+/wDpXDhDXJdIvda0uwub3RLeeWI3KKCwVD87INwuO/TIIztV3Knqxs7/AA/JzpnDrV1pr0aXnAOl6pq+sXkWkazBoxjtJJLm7nuGhjWHYMGZd8HIGKmVnu3n6dT1Ta24y/4Jt+GLO00e/vNV4mhncXN8IjHBOGIYv8XxNj5RnHckUkrOGOe961P5fhr/AIjiA/OyJzqgYgczdFz3PpWm/Trt1fG+l8LaHa2sPD3Ecuuaj4rC5kSDw4ETlXHKTux5i2/l2FZm7WcJlle500aDwZxJxBaJe2WmzJpRYiTUbgeFbRAfMzSHYADv9utNyJvHH6+ottZbQODuHdY0jSNci17V9VSO3uZ7WErbW8KuJCEdvidiVUbADFO7VmOWeUtnU+vrr92j2L8M3vE3H2l+BpL6lYWk6z3alT4YRcthj0ycYAPU4FXL5Ncnj0zzfqtftE4ih4h1+U2+kyaf4EjoTdXUlzcnBxyu7HAA3wqjA9azjNOWOExm5fLnBsuaVmmavlCqqRNZGIq+VPPnQYXf9suP7xv1NV1rSTQYn8aKjuRzjmGRncZxmq64rmK40yS3YLpMS8gLlpL1gzY7dOvoK8lw5pf4/wD4um4j+/WIB5dGt/8A3TynH510+y5Pfkv7RNxj7/FKwji0mwBc4AAcn8S1PsrO7nf5f4Nrq70S0SWzjjd7e7ngZ3tc8xicLkAk7gHfr0rzcfxWdmVvcl8/OJnhFEN697zGOlEPNADNERr75VpHbh8oVadzoCgYxUR2/B3sw4n4rsmvdPshFYhSVuLhvDWQjsnc/Xp61dNTG1caXwJqFjqNzp81rm9WEt4bHeXcDC+fWs5Y0mN23aDbSaXqQkusTMcpyoCuGJAO56kAnsO5rFdZt6MlyghhikwniF23PcbY9elYra5spJX0yVpF5vEQA5wcuMjA/L8fSo1rs7ayCpNGp5edeXBPy9gc+eetSzt0xqwOnKI03PiQIc9hvj89h+dYyxnh3489bvzbbK3HiSoSys5EY8xnJz6ZxmuOOOq9HLlvGI2sQW6K7RJIjovhI2Qcrj+E9c1quOFtslcPrfD4u15Unni5sHm5ssx+9Y9cxfRx4pn/ABOJ1PhfU4m5Y9UmAU7ZUEV2w5MbPCZfC5X+HPSBLoGtqQwvEfA7od/vWrlj8k/7Tmvjkn7E2naxENrwE8uccnfy61PVhfZj7H4vHqTbK20rXr8pG85hhI3IBLZ9Bmm8J7O0+H+Iy/8AqZTGfzXltwOjsgvLm7mcndS+PyqXk14Yy4MPnt2mncGWNraKqRKoA+Isc7/515cs7le3mymON1HQcOyGyuoIAkbRISqHoUJ+3nkfQ16MY8nLZ26h5EcwtHJ+6WYxhuhXchf07+tK81tm1ldZMfhfCVAOOQbH0x61r83mvnbidT1AQXU0Vy+IlhEpilAK5B2IHUb4HrkVNXxHKvmnWp431DULqKR18RiU+LIbJ7Z32Gcg17J1NIoqKn2L5jI8qjzc01Umq5DPbNKMWJwaLGWiXOmW2rJNr1ncXtkisfd4ZRH4jY+EM38ueuN8VbvXTvrK4/dew67xpq76FZcV3nAEdilnFDFp98rmKHx2QqsxXAaUBEARc8q43zmsa3XD7KZZa3+HU+X9+v8Al5lwZw1ccXalfahqt41ro9pm61XU5d/DUnOB/NI52Ve5PlW7dTp6M85xzU+vr+f7pPGXGdzrNsuj6Kj6VwpbHltdNjbAYf8AmTEf8yQ9ST9BUk15Zxxk7y7v19b/AG1Gfsz1N9ETiLUdMkgi4gtrHn0+SUKSnxjxWj5tvEEecemcb0yvg5b3jvxv/j6/u1z8d3E+i6kbo3l9xLqaG2udVvLguY7XIPhRL25sfET22AG9PT2v2V9W/b68rLg3h610DQ4+NeMLdZLLmI0nTJNjqUw6MR18FTux79BS3fUTky9X3Mfr69/2/Kis+MdXi4/tuL7xxeanFdLdHxNlYjoox8qgbADoMVddaa1PT6Y6jjf2warrviQaPpmmaDYPCYWjtrdGlIPNk+KVyPnYfDjZj5mp6ZfLH2GFu7J+k+qiR8C63qvsz4e1DhzS7jUY5rm6N17rH4jo4ZVQEDfHKpx9TT32upOTLO/l/ctX4fu/Z/wbeR68vu3EGvIsEdgWBkt7RXDtJIB8pdlVQPINTzT+POa8T6+v+Gr2gcQ6He8McPaXw5YabAEiW4vjBbsJBMF5ORpW3fYZOABk98VMZfdniwymVuf1/X/DptJ4q9kN1YwDXeBbu1u0QK5s53ZGI7/ODv61rTclnnd/X/KRd+0L2aaKvPwd7Oobi9G6T6s5dFPnyFmz+VSxLjb1f523+Xh51xbxxxLxTLO2sapO1vKFX3SI+Hbqqn4VWMfCAM7VdRrHHGd+684D1yd9An0DR+H9ISeWOYX2uXic7W8LgAuWOyBQCO+Sdhms5T3rlzYyX1ZX8p7/AF+KNfcc6lp6RaTwVqF5pOg2hIi93fwpLp+jTzEblm8uijAFJPm1Met5+a5OJSMsxJY7knqa0zlWzNRkDzpegH1oFtQFAulFK8/tc+P/ADG/U1XWtOPxqbC2AqiLLs3QH61XXFZRQ2UN6r3C5s5YxLGCxGATgjbqQcj7V57lyZYax/inTpZG/SrzS7S655beWR0uAySbMojB6ch6n6/4Vjm4+bkx1Lrr+f5ksit1KWKfUZ5Y1YQvIWAIAOCfIbV6OPG44TG+dJvt0Or3Ji0LSZLBZHiic8l45HiKwzmMjt+JBArw8GG+bOcnm+3t+bWXjpTPKkxDhAjH5gvy58wO30r3Y42dPNl+DEVpkUDzRGm6UvFt1G9I3x3VV9aek6DZBDJPMkUMbSSuQqogyWJ6ADuaI+guAfYm+n6S2t8URwy3Yj54bGTmKRttjxAPmPp0+tWR0xw969z0kTJYRaaYhDcRxKrSQr+6BK55lzv1/hPQ47Vrw6M5tH06w1K31BowLxuZPeGOWOVxufL8hQcF7QuHLWTU4r+OAe9Fgkir0cHyB7+tcc46SxSurwERxCMy8hBLpzdcZ+m5rkmlnHc3DlBOyNh8qAAOUD/WonjwnRxRnlyjMzbKvQD1Ppt33qNS1ZTwTta28EZ3Z+Z39M7k/icfSpY64ZSeUa+ke2uJ5EKgsrMSR1A2B+2a52dukvqkUGrXHM0CRuWPKVw3Y47f+1T/APL1rOfUdOHvPtV6hP406E8xxGdydg2cYFcPL6eN1GiSDxbcLKrFlBUP5+eKsljeHNq6V5hkifmj2AO461uZfN23jW43dqgBeFlk7jG1buUJJj7pJ1BGC+62xcEAcw3Gaz69MZZ4e9Wmk2dxc8r+FuWxzY6EenWueUuTyc3Phj1HTSW8rWaq0SvA+FYgZyuD3HQ+tXHG32fOzz1eq5rUrE2N5DJBOZE5uQPkEFuUbHoc9NvzrvjI4Z5b8uu4Xk5okd+bJBjcEZzg5B/39/Oknbz532X1kiLFKgUMM8wU5G252z07GrPxca4/iz9kyPPbSTSrzo23IChwBsR1O+CPIjtWsZZdxztfMHG0MS63NPbvEYp2LqsbEgbnI36eWK9GO9dpHPZ8600m2B+bPSo8/Mm5BppwLIFBqaQtIqRqzOxwqgZJJ7AU06THrdWUXB3E9/MI7Xh7VpHPYWrj9RVljpjnjPd6kvsz4mvtNi1b2ucTnROH7ZVxHc3HizMFXAWOMfCGxt3PoanhOsP4Zr8/P6Tz/RxPH/GNrrNtbaBwpZNpfCNg3NBbE/vLmToZ5j/E57DtST3qSa7vn6/n/TxHJaXZT6nqVtp9oYRPcOI0M0gjXJ82Owq+Ftknqr0ex9gXGN5IPFOlW0Z38SS7DD/9Qab/AAdJlddT+c/yuX4Q9nvszX3vizWY+K9dj3i0ex2hD9vFbfbPnj6GpbtzuVy6n8v73/HbzXjHijVOM9dfVNYkXmwI4YIxyxW8Y+WONeyj86J1jNRVFBijn6mE0QK7UnTWOXa/4Q494q4Ot5rbh3VZLW3lbnaMorqGxjmAYHB+lV13PMulNql5e6zqM+oavdTXd7O3NJNM3MzH61PHhj1SdRHWFQaWpc6ZhU9qbSZ1kIlFNlyrGRAVxingl7JJLoWbWYnlFoz+I0IY8hbpkjoTTrbduO/VrtkiBRRi5bZVGTHWgM+VXYR6VIAEYp5VjVB9aB3n9rn/ALxv+40dWmiERVEabBNWOuKebab3GSGVCTbsZI3XdWX+MA9D2b7GuEzx9cyl89f4/wAOtl0xa1gFlBP4yxGRT8MnxFiDgkcvQfWrOTL1XHW9fXv/AGYuPSLLEoMZidZyRllQN8O/Q/6V0mXnfTUjqrqB7zh+1bT3trTSBmWVZckpIDggnctknYYr5uGc4+azk3c/E18v7N2bnSo1W1uLGSGC5WEDk50aJccyk9+/2PSvZwcmPJLljtw5JZ0h59a7uRihoxRkY60VWSDDketV65dwkUu4VQSx2AG5NVX0/wCwL2YyaVCuuarbQnUnP7kS5b3dcdgP4z+XTzqxvDH3ercRy3MPulnMiTW9zLhpIlx4YX4gGU8wOSOX6kD1rU+brpvltZ9KspdWdzlUMtwm7jlG+FA6+Wwz3Gehk+RYF1caraLLLbkQTIqx2rDEmW7v5A9fQA53yA8Jv5uP1C3ktoJotTuPfb+L4UmxheQn4eT8cE9yPtWM+2lMbafmOUzG25DHH39K4Vdi5uDaLFHHu5PK3KMknf8AKlJNrK0gzbSFX5XUeHzfzY/iH2NZKkw3zpGzxL8IkVFBTdhtn8qjUjRrJK29y/MXjVDHyDyyBufw+uamUbxvhw01+0jsyMXiUhkZex5SuPQ5HTyIrF7mnbDL03a0sIVuYVjkysjT8uRjmC5yT5ZwAPuazMXbPkutrO2sop5LqW4UBUkUKAcDGPlH3p6N1Jy2SaYRaJb3TOZWLYlCMuMAdSceeAP8e9X0tznyk6ZTaJDGblXjWQorNv5c+M//ABP3xS4vP9tlbO3RaHpaxIsMsMfhtGvw4GRgkH/t6+tTWnPLO27XNvpkaQ8igIOfKk/wMD1/MfhSTrTFztu2yaX3a9lj93UK/wAZTODgjcj6HYj1zV8MW2zamureJPE96gE1pcMoDFQTFjfcj5sHGO/ka1OmMsvk06TJ7ndKpIdHfKO3XuGB7Htv1q9OVq+QOJV50PK2BkNgr9Kac68/9rXD0Ot2Xi20qLdxswQ4Kk84CsM5A5jtjOxreN1e2K+YNZivYrsi/aZmPR5QcsBsCc967zXsbV+aqpdi3xEedRx5Z0m53o4D70EdxJHKksTskiEMrKcEEdCDVdcbPFdrD7WePIoBCuvzkAY53jRm/wDkRmn6tb/91/dy2sapqmvXfvOtahdX0/Z55C2Pp2H2p4Z3MfCOqhVxUrFu2mWIMareOemwS3YTwverjw/5fFbH4Zp0fc+U/Yo4Au9Npc7W0bdKjmYamjR5qjE8oGam9rNkHB2FDWmWcUQEik6D6VAHbrQa/FHNikla9NZg5FGQdtqsCzQLvSKf0oFSBVQqisrwf1yf+8b9TVbrSelAiNiKCLMuDVjtjUv326S6tp5R8KgFE5eVGUfCRgbYO4P3rj9lhcbjP9t7qNcxosr+CGEZOU5hvy9s11xts+95Z32sIrvVrSzjQicWzEBFZSNz0wRgjocV57x8GeVvW/r9HTuOnvNVu4uHtNbwbaO6nc84uFHw8ufjw3fYHJr5+HBhlzZzd1Pl+Ps1b05W8uJrm5eW4n94lbq++Pp0FfU48McMdYzUebPu9tI6+tdGGW+N6DIUZFEQLtOWXboasenju8XuX9H72fi4kj4h1S3Mm+bSFl7D/wAQ5/L/AOqrrjNvojh9NRTRYnVrIMS7mMq+45jyjOdj0ycH6VqO0nSHZapBda74moxvGluFijTHOHn/AIlXHUjpnoftTTUrpDbSXdxHLclS8bExRqTyx9snzb17Z28y3o8sUtbZdVlEWGmWP95jsSd/v3NE93A+0QW+n6jaXbKFLyrBI+OilsgntgH9azVvSsZZHUK2yZG5ODkn/KuNREhg5pZmyV5x8mcjA6fSsaVcRIBDJhwzlOo23xj8KDO1iVRzMQCjDpsM9fv0H4+lFU1w7eHdeJ8bzKH5C3TlByPuB+YrGvmvhyJs3VDEjHMjNKvLjmBwMbd8dMnqaut+HSZd7XvD6NI6kH4Y5ZFfmHxKOVuUj123+tTS3Pe9urji8DTpHYqThJPiGcEA8zH6Hp9BSpvd6RrK4h8WPkVULhjzkdSR+Xb8KkdMt6WccScokBPO6qrN5jmHMPvvijhb5S7CWKbUgp68h7YBJPMMfbP4VmxN/d7XTMjWZIfAKlQ3f5cj/CmmfdhdwrPzyMV5lHNExOOnUH0IOP8A6FXUvSerSoMSyafcW6J4R5vg5jsGzkr+WPvWvyYvasto2a8UMCghLEDHUYP+IFZ7Yy6i7aYyIon/AOWwyu2OVu2DWo5OT1u8KT3EU/iGExliBvtjrsOmxB8tjRNvnr2j6NHC/vtmUe3PzMknMVfAPxDsGUqQR3z5ivRjfYlcBWmkmz/5p+lHLl8J/UVK8xdKoOtFAAog2Gc0ViXXPWovpoGCOtVCLgHei+k+bbPaiaYhy7hI1Z3PRVGSftU016dTdAlGKp6aZkXG1RJjUmz0PVtU0rUNTsLOSawsCguZhgLGXOFznzNXcjpvHD+J1XtR4b0nhl9HTS7yzNy1uIru2iuxcyLKqgtIxHwrzFsBR05azjbXLiyyz36vr6/VxoOauyw80BnFBhK+Fo1ji6r2c8JS8WWevx2otzfJHDFam4lWNA7yZJ5j35Eb8aZXVhzZTC47rlk+FmRiMqSDg56U/IvfcZE0ZPOaBZ3oHkYoFtQFTdCNUZXn9rn/ALxv1NVu+WmilihtonFWN41KtC0+nyRhyJrYmWPfcofnH6H8a45z05y+16/x/h230izvJLymWRm5RyjJ6DyrpjjMfDG9kBcyqqp48gByAOZsGl9GPd03La6G/hZ9DtL3Ug8epxyhBz/8yWMdCQe48yO1eHiyk5cuPj/hs/SVu+N1B1e8TUdRluY1kVXxs5BOw9K9PBxXi45hXn5Lu7QwK7Oez9KBjrRGVEdx7NuBf+Kppbu9Vhp1qQuB1mkPRAfLzqx24Zu7fWOj2TafYGKztkZoojuTyxpyrsowCfwFaezGIkWoahp/D1nHLaWy3MsSJC8ErOhmYnYhgCAOue48q03Ol9pXDsNvo8dpJzStyYeZjh3Ocs2R0ySTSta0rbTVLqPUP2TaSCRTyumosh5DGSRyIRs8gAHxZx8Wd8Yoyx1JY9DgF1p0TNJDzCOBTmS4Ygs3xMe53Zj2Gamj8nlntu98m0XT72aci5nlLJAXKRwr4ZPJ5lg38R322FSpZuJei3HvOjw87ZC8sYLHJb4RjJ885z/rXC/JYuLaNVMZcL4h3K46/Wp5VMtoo4FUcqq67rtv0xt5DpWTYuXWWTdthnp0Bzv/AL+tRHN6w8kngS26iNefDLt8oxv+H5E1Gta6UkKSWs9rcn4VQFETyBPU+mw/GrI1VlokcMepKpK80q86jPplvrsfypv5J7L3UpGWyuYSDyiMdOpJXOPx3qa2mNsu1Ba3X7iynViEASFwN2Rc5D/jjr/jWbjp6PtNy7dBous+9lbYkqTES2NwDlSMHy3yKSuGXTbYXUr3FwwPKgnDR8u+EyRj7f40S61pexSsgWJCxwoDHOw2yf1/SozamW7mWMA5wZCACd8YA/39aSsWoF5yxbM/K7Pknc8qnA/L1qoiq5kgkmCr4hZVB6bA7/ftU8xjJYhCoWPn5oW2X4ftv+VWRzedca3T2Woyx3sQkspIGCSyoPCGc4APdj0KnrjNdMe50lfP/FjoWaSxl/chVglj5SM/yk565A6+YrtiRy1aaS7FTktio48t9kwHfejzmd6gMCqMWYL3qLJtGmmwNjVkdcMHWW/CItdQuY9Sl5jBoB1d0G3KzxgxoT/70NZ3uOdzuWP3eu9fo5k2txDpVvfyAC3nleGM92KBSx+nxCtb706XVzuM9k/g690K04gjuOKrK5v9MRHJtrd+QyPynlBORhc9cb0svs1ljlrWKqgEt3ciCzgkeSRsRwxguxydgANzTx5LjJN5V69wTpNt7OLXVtX40khivmthDBZ2Wo+HqVtMSGC8qg8nMoHMSfhXIO5xWbfVdOOdnLZjJ/b9fr+rkLA6O+uWPEfGGnNHw/fNP4djpxIdzGABkk5wWbdskkg7Vf8A2xccbjPssO9a+p9eFXxhpVtpkmhw2WfEu9Ohu5Qz5w8rMyrk+SlBn70xvm1rit1lcrvV/o9P0X2P6vp2myQ8U6/Db8OXNsl5JHaX6pF4jZEbOz4QgYz8PMSOnnUtc8+XuZYzv59ePb67/B57rycM6fpqaNwzLLq+p3MkfvGqSx+FEuP/AA4UO+ObcucEjAxV7811+9b68+pPb6+vwis4nsItF4o1TS4JGkjsrhrfnbqxXYn8QaTxusYbywmWXlA5wKp6WLSgU0sxW/CnC2q8WXUiafGsdnbqZLq+nPJBbIOrO/QfTqe1LdNWzj/N6NfX/DvDdloGl8M6/eajw4y+JxFNp1pyTScz8uPEbDKGHwBMjYd81izvtxyx9WW75vz6/PW/w+fXzeWXMMeo6zqj8P2M8WnRGW4SF352ggU/xN6Ait+J273rGeq91HR8ippzuOmRohUBVDqA6UQH1poZXn9sn/vG/U0dGmiCqNE79qR0wiU1jLayLA8UE000QdMTDYHp3Az6frXH7WZz1S2SX5O/pSLe9mhxb2Gkot2nzvIhlf64Iwv4VjLjmX3uTPr9p/tZNeI2/tO/QuNQ1K+tbgbpH4eFIwe3TBOB0rP2PHf/AKeEsN/NttBDqCftK2Ror233uoIm5fETuyZzj1FYz9XFfssu8b4t9r+J57Vk84uJC6xRRDssYwMV7MMPRNW7efO7rCtMHRGQG2aJaxYgY7knAHmaNTG19bcDcPrpHC+h2SkxyjlmI6ZOOZyfuf0rpJp7MMfTNPQ2vkj0aV7G2vLyPwmAe2jDL06gkjP1AOfWmnWXTn42TU73TF09mkksLdJY4IFwDJINi2QAgC5+YDc9O1VZ26OzWTV0ki1wRl4mIeyiJMIGfgLZAL7DvgbfL5mos9UtreXTZI7tljhwFBGwTsMY/DA67jvUi1WaFDPPC15qMYF1goqyKOZF6HPq2AT9h2pWZ0+b/wCkvqBsdR0jTkPNHDJPPygkcyNy4DeZ3belYzrZ7L9bgeKK0W3eGPw1YLJJzqpOdh0PXzGO1ccpZ2YPU4Qsc+C3Ng9M7VhqpUyc0h5zyqwztvmsHiI86ZhdbWMDyY/Mw7mml381HeoUJgEyzPuSBsAvYfWou99q64hM93JE8iqFCvggdO/0HL+nrVvTTBlktZYb2QFVtUbkXozc2wH4N/hRL8lrJOLuC4srhs4UNzKdx0Ax6+YpKnhULY+7XMckfzBSAmD8a5xg+RHwipY15brG3eK8nngBXxVAVf5e2D6bj8KzS9+XQWVvJFbYJI8UCMgb4J/3+dRmuls4wYPF5ccx3ONsdc/nRzTWteVCxALEgg+flirpNsLi0W458HmifKnBwynOcelZZ2iJa8kfgyoxIBAbHzb9CPP6VYzY0GIrCi+IemGVgQQRnI/CtRm7eY+0+8ddN1ZbiGRILaL93I0TOCWZcA+eCFPXoT3FdcJ7xnT5zneURNjlaN1CMQcg4bmHqK67XbRDC0h8hRnLORPjQRjAo82WXqrKoyBVUnbC1CTaZw/p9pfzSXOsXvuOk25HjSqvPI5PSONP4nP4Abk0t11G7l6dY492u9n4m9mGl6ba3nDvC19c67b5EcepyF4Cc/PKAcPt0UADfemrVuGV6u/3mvr9p+agj4m0y9N/d6zNdi/1uVIL33OAKlnZqwJjiBPxE8iADoFHfNT032YvHlNTGdTx+P19fh3mje0D2a6jog4X4k4bnh0OylY6dcjLTKrY5mdlOQ7HJOMjoMbVdfN0mNndn7ef19r9dNczewSwHjLFxDqL9RAruAfqTy/rTv8AFfve2/8A4xUar7WrXT7eSz9mfDFjwxE68jX2BLeMPRz8v5n1ppn0d7v+b+9/t+7ym5Es00k07vJM7FndzlmJ6kk9TWo3jlPEen6ZxtwVB7PdDttU4afVOJ9H8SO3WdiLR1eQvzSAMC2M/L598VnVYuGW7r39/rtU8B3dvxh7YdKn4hs2lt7q4Ci0sbcFEAXESLH0Ea4XI6YBz3pZqaM8fRx6il441O/v9e1C0udcvdYsba7lW3lnlLKwDEc6rnAz6Vcda2vHqYy67ReD49NTW47zWb1bazsiLkxhS0lwVORGgAxkkAZOABvTLfiLy3L0+nGb27LhCXgwa1PqHtM96ubnVi9wIrYkJa855g8hXfmOcgDoMEg5xWZ317MY5errHfpnW58/r6rrTwH7Hboma39oVxawncRyFGK/ioP5Vd/j/Jrfyv8A8ah3SexLhf8AeQSa1xfeL8sJbwoCf+o4Xb8avZ96+N/0/wBuK469o+rcU2SaXb29ro3D0RzFpenp4cXoXxu5+v4Uk0uGExvf19fOuq9hE3DsOlX02t6tY6fdWOpW+ohLwEpMkSPgcoILYZs4HcCs5Tdc+fHeUu9fpb89zr9GrhbW+D+I+M/aDJxJfPoena7E5tpo490HjLJy4AO7BRt33FXXhcsLJjv234773v8A08xuXtWv7o6cJFsvFbwBKcuEz8PMfPGM1e/dbLJPV5KowM0BmhoA70pofegXWis7z+2T/wB436mq1WrNRNEx2qrIivymQByQmdyBk4q966dsFrcSQX1xbGa6nuba3jCuqxhGCj+UdMdMnr3ry4zLjxupJb9dutbLrXQ1v7lBbn3Dl5CHkPiPjuWH6bis4fC6y+0yv3v5fseueEe81GCfSrWyEEpMDEiWRwWCn+EbdK3hw5Y8l5N+fb+6XKWaZ6Hf2+mXLzqs0rNGUCMAo38zk5/CnPw5c2MxvSeqY9oo6dhXoeag/WoNTzohxnJ9K1I3OO1pkumxhRikjpOKe7pvZdoU/EPGFukSpIln/XZQ5IDKjD4fuSBWnWR9c6Kq6rxOEdQ9rDAQRzAhn8TBTH8qlfufpWo129C1lVGhXSFA2YCCpAYEeWMjP40a9lbwTpsWmaOZAoNxeubiZ85LsRtk98DAqOk6jTxRdHS7iK6s41luQDJNEMICmwLO2PhXYepKoB0NVLU+0tldluryZrh8B4lIxHD58q/zDfJOT9Kio2n30Qtrxrt0he2Znl5mwFQklWJ8iB+Rppmfi+Tf6S18LvjuwuDG4tzYI0QfYshdiGI/hz5H0zVrGbneEdbTSwbuUxHmOCrMVbBKnBI64ycfUVysSXT2zhrXRqPhrHKCHyxLblBsRnHmNwe48q53Fve3TvIVh5cqWIO4OSMVixUK6YRRSS87HHy4brkb/wC/SpYb2hhGaUcyKspBBwNwNgDnp549DUUmhWCcQMQJGQnkAHNyg/CNunY+e9Rbdt+pRm4mKgqzLGrAN/OEx+pBx6ela2S9K/S4fFg95VR4pjEcnKvNkA5B+vUHbsKi1ZyY5kLqAWgw2eiMAAOvpj8N6XrtnfaVZWzg5dF5+UMR1V9tz+GDWS3a2t4fEtwkjLzPjmHYn0FKlqz01VCCAkFEyuM5z1/z/CpemNrNUEsEJBBUjY+Rqxm3bWY5FldiSHOA4J2O3UipU2wkUMo5lO4IyB1Hr6jA361dIpru5Qs0UjBsZLFtiu3Ubfr51Yzt5h7U5php72AnjXxlSeOcuY1QK2Ad9iMFyR6LXXCJp856nbvDqcsZfxgW5lkxjnU7hsdsiuui9RIQAKBio8d8ss7bUQZz60BTyE65XFFlaBbDO9Xbp9oy8AAU2z6y8FT2ptfXSMIovrYW9uk19BBJNHbpJIqNNJnljBOOY43wOtXfTfqvpt8u91T2Q8aaf+8ttJOqWrDMdxp0izo69iMHP5VN7Z3ubs/v/RUpwBxpO/hx8Ka2zeXub/5U3GZlj8/5X/DpdH9hfFU8JveJTZcMaUm8l1qc6qQPRAc59DilunS8np9v36/3/Itc4l4b4R0q60H2a+NdXV0hhv8AiG4XlklQ9Y4F/gQ9z1P51Nb8ufpuV3n9fp7T+d/J5vGgC4xVXK7YPCDTazLRCGm19Z+AM1dp9pWQiAqbT12s+QYwBRN9tDwDrim25mteD9U07Q9Ya81bRIdaiEMiR208hWMSMMBmA+YDy2+tL34XOXKdXTLiTWTxDr93qhsbOwE5XltrROSKMKoUAD6Dc9zU1pz9MxmogmqyRqKKANAqKM0Gd4f63P8A3jfqaNVpPpQHWqMGjBosy0xjVo5Aykhgcgil76rXqZlR1xRnZcoobMKo6UTdYyzKnU5PlTW2scLUaSZ374XyFV2xwmLUevpVbLzoPoH+j/pgHCk91bW4N7eXhga4yMxxKowd9gA2Tjucdumose38I21x+2PdbCPwIRaJ/WJBzD5zlVGfiboTnYc3XOxsNOq1vTJhaXLHU79+ZTlZGQx4Gcjl5QMEd+vrVair0a9vorhtHs7WeGMFWtry/TkQIRkxouxYqBgDYYG52xUdHX2NjDa20iIHJkJMjOcu5PUk+f6Y2oOcnvV03U/2TLLzPcK08I7JGuAxz2GCNzuW5jRNq7UYOeS21ycFrOJkKW6od0ICiR1/jcEry52Rc7E1OlfK39JS8969qV7EG5vdYIYT9cFj/wB1K5Z+XlwmPJOJGY86/nkGoy9A9mmsvZGaOZrgxuqhScnJ3wQPIYxn1rGU21jdPe7XU4rm2TlLAlBzOvZsfF+Ga5bb2yt4Efwk3XwAxZubPfYHz7k1miTa+IfGnXml5gQuQMbgf5GorU8LJPK5kyuMY8jgY/PFNaX20y8No45ZVYSMo5AWHc7H7ACpU8+GnRJhHcIrqAFCMd8cxKg77dsfenutSYLMrJJzFixBkJyT1HWpUq40eIs2MYRT8AHTH+hoVIHMs6xBAD1Yr1JHapfkiw07w/E/dHAlfBU+eKmmasOWWKF12LLuAdwd8/gatjBmdboEggP1wf4x/v8ASiIbho415MgqcYPU9q0lUGr3QjlkjusmKUqqOcfMc5A+nkev41ZLEeE+16+t7jUG0+SaacQwlPDWQAFgA2ehww39CDiuvHOjF5PPPDciBIomRY15FcuWJGSf8TXVrv3ZEPESDlkBHxVLHLPimXcZ5z0NR5rjcfLLG1RkA0ASdqBGqHnYZqQ0Rx1NAqK0yxB96sbxy0uuHeMeJuGk8PRNZu7WEbiINzJ/8TkU1G56d7nX5dOlb21e0RovDXiGSMdMxwRqfx5afqu/nlf3cdrmtazxDc+Prup3uoS9muZWfH0B2H2p1Gd449zyhxxqvapaxcrWeMdKMl2opAU2o86BjvRBmlNFRWPKM9KbXbIbGqnk6IKgWKKOlNgPSgXSgzvP7XP/AHjfqardaaAz5UQ/tQInFF0xzk9qBMwUZPaiybR5Js7J+NakdseP5tOOuTk0dBtQFA8UH0l7AL0T8CW2nh+aZNQuCq4+QFI9/pkmtzwR9A6NbpZaxZScuEa3eNmBwAAeYc3p13OwztuaKsNV1nSBJPFJqVqMR8z/AB55VO2c9B3qtd6RLSaDUtPimsnhmu7csI2RwQJF2ZSe2SME46VGpUn9vJ7vHGiiXVHQlbOM4JYbEnPypn+JsbEdzVWXau1K1ZZ4GuZfEuJ5OWRx8oBGeRfJBykDPnvuahVnfwi406WJ88sqMhAONiCD+pqK/P8A4/vzqnGesXRKnmuGQFehCYQEZ/8ATS9uN8ubcZqIk2F49oyvHkOpJDZ6Hp/nQem8JcV3ovrWyB5lflZ1j+Hl5tiWx0K4B+mxrncY1K9kinju4g8cimMvuUP8Q2yK52NbWdpM3vnOSjW6xtgA5AABPb6GsqV27k8vLnnIQDPcjc7+W+/0qQkb440hjdmUN+72IOewGB570oh2yFr5pioWJsnPZcYx0++alFxp6F4Rzbsp+5HXf8TQ8LGFMKPDG2xbHXJ6bffNZ8idJa805miOOZOX0yP9/lVZ/BFkLQXZ3HIN/v3z5ncUsRZmfLKfNQW8yMdqM1oRS4g5eUFTnIGzDptVStN5cK7sSTyq+xHnvirpPDnuPmNvosOooEaC3fE3OQAwIyu/bDY3269a7encYnVfJ/FOsLNrF9dW4Rp7mRixPxCIZwFUdDttkjP61qTU03I59pnmfnfHN5hQv6VWl9w/bjURLEzBWAHU/NWtI1anpUlkQyHmj6gilxSyXqoCzdA/WsacMuH/AO1tQ56Hao4Wa8shuaIZ6VBjVUUC6CgBTwFsaL4AFIbHbpvRBTwHtQHagWMUig9aBGgRpQqKPpQP60BQKgM0D6igPKgVNAvB/XJ/7xv1NV0rXnHrRBkUBmgxJ+tVdNbuFBzTTUxtR2JfdjtVjvJJ4Y9tulFPpQGM0B3oH5UHvn9GS95bbVrZ2z4U0UkUYxks45Tj7LucbfkdQj6Sn0VZY9NvtSU3bQyBeRgTEqtswEeeXp/E+SB6nFVrevDq7iJImCJkDlwAuw/CrE9nLxadYPf6mhtIXk8fxXYxEn41VvmPXdRsNthRvHykWVrb6Lqj+728Fvb3w5pCiqmZR3ONyTkZJP8AKBUb92nWIzfSywoT+6Gc9ufZuvoB+YqJVSmqPxDo3jxSeBpsa5lmjbDzlSche6x/Cfi6tvjA3I/N8FXkolu55V+WSRnH0JJo41o6j1qDBxtmgytriS3LmJ2UspU4JGQaD2D2ZcUK+npDes39WxFz4yoBzyg/QfpWMo1O3q9tfQtGCnwpyEZUZ5vUiudxXupTXsULZCs8soKtuOYED9TtWLNK2QSSXEgUHlgACgIcnJ67/jUq3qpZ+AhI0GEOOYZwOw6/WoRb26hLchchXA5m6HJ70sTayteVWdmHxBguR3HQH9KkG9T4cCgfDk5arqMI118ciu2SB8WV6k53H4YNPY20zzPCxHOOVu3kMnP5Y/CiVpa/EUEUgI8MDOR3yNsVZPkzUvTURy3iAE7E536713ww+bGVVXG+nRPwlqWmyqWstQi91jAzzJK+AgHnzP1O2MZNdZNMb73HxPdnLkuoSZSY5ExjcbZ/wP0qXp3aVGKirHRp3t7tWjYgnyGc1YOlYXF1a5kcO6qGCsmMjfO4q9jmJoHXBZCuRzD/AErNiNIcrvuPOppMsJl5bY5lbr+NNaefPhs8N21ZcdaHSiDG4ptRRCPWikKAoGaAFAsd6Bg0B50gOtAsVSg9agWKKRG+3SigimgAUNl33qgxvUUs0gM5oGaId5/bJ/7xv1NV0rQaB9aDEn1oNUkuNl+arp0xw35aT5t18q07SaZeEzDmbZfWoMO9ACgKB0BjP0FB7p/RQaN+JtYtn+d7aORRjqFkwf8AuFag+qOIdUtF0Ge2SUy3Q2SOCBrhldd91UHceTbeflWlZLrs1xHayQaPqcqTRh2dxHGEHqGbOT2wKQ0qI9V1Ia9Mh4c1JVktI5AyvGwLBypXm5+UEA5x9euNzUibqcOqavZPbi2SwjQsyySTBpeYD4CgXIXfuSSOoGcYjoj6fAtxb2dpCrJbiMGTcnmA25STucnJPp9aM7UXtVvl4Z4f1i/D8sc1hKnKF6OEwu/YbgBR3JOKFvT4R6YHlgVlyKgOoqDW671R0PAd2ltr0UU//KuAYiM/xdV/P9alWeXt3DEkiXXJO5BTbmzjIx5edYdNaTri9y3hrzAqxywO52p6U06bTOULEQWIPKCoUgD7/fNc7GasIPkdHHxk75GwA7Cs6aTIrnJi5jt3z0P++tSxPK5hYNGwQ82cheXsKibbY5C68jbP0+/ehpU3l+LSfkuCFjfswOPsR3/0ohJKjRqLYpKh3Xn6gkg99/P8arNqi0/UhrE1xAyrEquAIxgsmVOxG42JrrhGa6SKWTThEbhXliPw+Mo6ZJxzY7AA5Nd8Y56X3DTJrEp1FWSWxVfCtWRsiTmHxv5EZAUHyDb71o0+LfbFop4e9pWu6YAwginLwAnmxE/xqMnfYNis5fN1xu448DAway02QHkkVv5Tk1R1cWomOyZBGzB0AVuXpnbP61YJ00Wn3Q5JQ0KnYFhjDYzt6Yqo5jU7BrSUKcMrbqynIYedZpFTIhQ5H5VFZRTMCBkilYywmXlLjmBPK2xrNefPis7jbtU24gdaoDQFRS7mqDFAAfjUDIwKUYmgNqAoo3oFQOqFUQ6AxVUj1oERUUiKBUXYFA7z+13H9436mq209qDE1VaXkPRetWR1xw+bBVLOFQczk9qOiwjtFtmRrkgNjOOuD5VRqdvGnywx5Cp5EOUcsjD1qhVAUD7bUAKD1b+jXID7UbO0eSRI7uCaJgjcpfC84XPkSm+Oo271qD7fh0+CHTZ7SGGGGJ1YiNVwhJG+QuM5PXuaq3y16LHz6NagRlAsYQLyBMY2+UfLt27ehqiDq8fu9xYXjIx93lKNgEgK+xPUADzJ7dOtG0u+uIraEPM4GTyqO7t/KB3PoKjSk4bUx6ldW0ylZJWNyqZJ5VbAIz02Ixt/nSMW6rxz+lrxFC/CNnp9kwlFxdhXlX5SFUsQp6N1XJGwzSs7r5QJxWUI+lAfpQKgI3aKZHjOHUhlPkR0oPorRTBq2k2mpaezt48as/w/JIcBlz6HNY06zuJc0XPzEfNjy6mtaR1lnPm3hkTJjdMjfP8AvesaZ10mLO+xUKQPSmom2yK4MZYt0OMjG31qek22NerGf5ADzJjv/rWPSz6mE+rMsbnnVsAnckH65qelduK4k489xSQzqkgilXmimGQRtnkx069fOrMNm3nmq+0lY4//AMbKqKGKoqKQVUkZzk+Wfvj77nH82e6PZfxTK3GMVvdXMr+8IwbnbILdQfU4yc7evnW5DVfSdxdSNBBZW7fv7/mjUkcwCDdyfop/EjrXWM6dFw9oa6BZ40qJhYI557NDgQj4mLIPwHLTZrfl84/0vtJhg4w0XVoMf/kLHkkx/NE2PxwwH2qZeGsZrp4JnasNAUHRaTKs0duvNjwz8X4HH17fnWojpI7eOSAPJGZUxzMUYZH28qoqprFjLK8ThoUUKufiXJ3+o7Cpoc/OoimIZMKdyp+tQZzaWZIhNbYK4yQTQ2rmBRt8+VRWyCfGzdKljjycXq7iSNxkHIrLzWaujB39aukPc9KAogziij9TUiCqD61FKqF3oCopGgKAqjKsoXeqEennSKKoVRQdhSBUBeH+uT5/8xv1NV0qOaqtErn5Vqx1xx96wAPygZY7VXRcabam35mYZlC5J/kH+dBqlQhhNcghWBKqDQY2Shph0H18qCPqCBZTgjqagi5poPvQLr9KodB2vsc1hNC9pnDmozMqQRXqLKzHAVHyjEn0DE/akH3l/wASRTQBtLtbvUWwvKYY+RGycZ53wuB1PWtLr5q/h+TXHj1G1tU02ySO5IhLiSVlQ4zzD4eY55vizg+ZpS62n6nod9qFnPFe6tMRJhlW2hji5WXcYZgxzkde1RZdI+n21oLJLucO10uQ8lzI0jo3Q4LfKD6AZBHnWtL6vZA1nTXlNnql2Zo7S2LRvaqwUTI+xaZj0UDfA7dTvgRNvmn+l3rEVzxhpOj2+BHp1sXKqAFUudgB2wqjb1pWd7eDAZ6CsgNAUCqB/WivZvYDqTXHvujSEOkf9aVGx8hGH/AlT9yaaawemajpngujRxuYX+UsdyRsR+NHTW23h1miu30+VcBz4kYI3J7j/fkaWMWL2awlgkIA+IdRWXOxg8JeMsBgqdxVYtVdzKyBgew2p4PLndSu3WRQrEMuT+OQamo1i8e9pNs6Hxg5KGQLjPocfpVkbs93B1WU7h+6Njrthcq3IY50bPlvVH2V7L7mSab3jWRMslwnhw8y/u+RC+4I2HNyM5JwMBRtgVYzp69LcwafZm5umZFUgbblmJwAO5JJAH1qrp84/wBKnhye14T07V51Yyz6i0ksfNzJal490Q+RK8x/6snvTzEnl8vd6y0VQXnCs6JemORVZWwcEdx69qsHW3FhHb2U0uChHxgg4zgE/wCdaRWafLLb8kcnxOTkg7MSRk79/vU2aLVo7bUrCSZcR3cGMqxALDyx3+1NCu0lfHTkXCSrsfOpOyoN9C1tdAuAytkfWl6Ib6csnKIdiwzg0VEKSWknhTgqazY5cmHq7btiMio8nikB5VA6oBUB3xVD71mhZ3NWAoEd6oX1ooNCCoAHFUGd6nRoVAZzVgVVRnaoCgMVRjeH+tz/AN43/caOqJK/KMDqaum8cdtGMAY3Jquy7tdO91sferjaVh8EedwPM1ZPcSQUdgJeVR1JHeggaq5lnjVFKjHKAeoqDPwEtxGz5Yt59KsC1uJBHFJEoVTt96UVO3aoFQGaAPSgsNCujZapaXS7mCeOXB/6WB/wqj9KI1aeLxOYAP8AEuPI7itrtDsua14klARBDdxA84X4udf4STudicAdME96l8FTtR1S3gfwEfxbk7rFH8TbefYD1OKkhFFo8BOp3cNwgQBxcRR5yoz1Pqcn7ffJ1Vq24jlSHh6/Z2VVWFm5mXmC4Gc49OtJNsWvzt9oOvtxPxrq+rlmZLiY+EW6+GPhX8gKzbtXPjaoCgKA7UAaDq/Zjry8Oca6bezPyWjMYLk5wPCkHKxPoMhv/bSLLqvsbTNNj1TTwLp9yeTmRtzt5+vX8KunaOZ4t0G+0UWt8kfMtswbxV775w3r+VSws27iEQajp6Sx4/fcrqx6Yxk701tzrTJo6St4YVll7bYyKunKxxnEWlXNpiTkJhBILgbfes2J+DgL5iJ3fqQcbVl09nnntGUro5AKmMzI6nuc81ai29PNzRhiynANVX2/7Eby2132f6V7xyyc0AVw22CBytv26EVqK7DSku7W6e8nE1xo8EjrbRMAX5i283nuzFVG2FBP8VUc7/Sdhiv/AGL6lPGyOkE1vOjDcf8AMC5H/wAjSMe74abrWGmPapsbrOZ4Z0kjPK46Gmx2811KNNzJysCnhsgGDuMbjvW0SAIYpMjDrgfK24wNvvUVA1GxaW7iK4Zwpd1J69h9zv8AhV0lUN7FJZ3fOhI3yCD/AI1m9DZc3Hv6qObLKdwwwcY8+9LRO0p4xD4F0OVtwpPUfSqM7yK3u7W4F0wSeFTl/Nh0/EYppVAVkglMMmNjsR0NYscOXDfcbKjzDyxUgMedUHbpUBjpQKgPpVgKKR36UB2zUBTQOm9VRUQUCzTSmaIVFFAUGq+OLu4J/wDMb9TWnfSADzMWPStO0mkzSkQzmSUZVN/qam1XsqPdiRlIjyP5sn6ehqjGzjh8ENg8wX5m60EJUR5+eZgAGwPUUC1SVZXtFjyRg/SinqniNZqDyhVPNgb02ilqBjrQKgD0oNkGPiXzFUfoRwVrWpa1wjod3ZWcYSW2iEk9zMMbIvMyqmc75xuOm9blIw4m0eWWSy1G/vLudrORmMUD+BEUbZlKj4mGMbE74FGunS2sNvFDGlpFHFABzAIABjrn/X1p+See6p9T1i2g4g019NiuL+cymwnW0AKIGHMC7nYcpHQH+LftUJvTh/6Q+q3mneyzWZtRkhja4/qsFrAxKnncAM7HBZgoY4GBnzxV/Fnrb4jC8qVhWP602GKAqA/xqgoMh1oPpf8Ao28e+9268NahJm9tlL2jsf8AmxDcr6svb/p+lajphk+iWMWo6e8Myhwy8vKRkGtOm23QNKjh0+2i5FEcSlAo6ddvyxWdMXpvu7GNnyrFWAA+9GdbQ57NZolimQFHbGcZwMdx3/0o55Y15P7QOB5rGG5vtHVvDGTLAB08yufTtUs+S43XVfMvtBv/ABZbbT435kjZpmH8pbsPtWVycn4Z7URiUODmg+g/6M2vtNpWocNySlS0oKYOCInB8TlPmOU/jW4sfWVk4WGNIlCqq8qgdgBsPsB0qpXjP9IS5Nj7PeJ9N09Xms3EXjsxwto6mIrEg75UFtunfqKSs3y+M2+Y1zaYmga7HaqOh0658e2toXJ50kyGPcAf54q7R0UlvHJCjSxkuFySpxk+fn2FFiLaiNJZOW4mUM3KHzkBQMYPpneg0a5Zyw2nM5WWLs6rjG25xSxHMEOjAg4I32qaFpYXSMB4oz/Dgnv/AJUGy9Urm6jBZG5o2B3IB6b+lWCVrdrHeWnvUI/edcgYG/mKUqgjfm2OzCudeXkw9N22Z2qachk4oDFAdqA7UCqhdKijvQH0oCgKoKgKaBSKDRARVUeVRC+tVUXVGxdTjzkb9TWo9WM72igE8qKN6rou7K3938EsD8QOPXzNBbOVRsFi5cZKpuQM9/KqqOI53nlt2Cx/Fz4zzEZHnUGxbCJUBJPiKM5O9XSqWFnutSVXORHkVllKAMtvcDHwkHBx0FUUZ2+1QKgKBNiqM7c4kBoPuj+j7xJYzezTSoZ7+1ea2tUDRpIGkjwWXDKBkHCrjqT+ukjvNWNzfWN1FY2AdmjIX3tjFGxI77Fsf+2q1PxQdK0mTUNOgfWZ/eFHI4tlBSFWXbpnmcZGfjJ7bDpRdz2WuvBLfSkcM0UdvJG58NhGAA2+W/hXffG+MjvUZ2+Yv6X3E6Xuq6Zw9bSBhaBrq4A7O2yA+vLk/cVcvGknzfOYPMMHrWNqwIxQKgy70CxSB/WgB9aCZpeoXWl6ja3+nzPBd20iyRSr1Rgcg0H3F7MOMLXjTheDV7PliuRiK8tgf+TMBuB/0nqp8j6Gtx2xu47u3uplVhGByls+ucChYmwJLIuWBG+T60TqNyxsrE/ehdVUcaavZ6Jw/f6nqTKtpaQtNKcfEQOgHqdh9TTTOn516/qT6vrl5qEyKkl1M8xRdlXmOeUeg6fas1hH8jWQMMiqjuvYXJye0S0gWXwXnikWOQdUcKSD+R/GrFj7HsNcnuL1NFXEF4ceNMWwVjKnDR+bsQQB/wBLN2xWls+ag/pHWsVp7DNXt7dSkUItwg5iT/zk6k7k+eetIxb2+GG65xXNpi3WgKouOHXBuuSUc0ePwyRv+lIjrVnFq5SaQtCBsxGSuN9/861Rp0ye3aEeK5LuCTlcZ3J/SjQ1Z47qFIoCp3JkwcbYHb1yBTbNcxLnxiCoKgY6+vSoNFxGEw65x5VBZWc8j6TJEQCpyQfM1Z4G/StQlW1W3kjDtG2cF+U/67fpQ0q9YUR6g7pG0Yb4uU/771MmbjLNVqRudQwrDx5Y+m6ZdqkQY2qg7b1AjQKigmgKKDSIOlAUBjahs6BGgMUC+tFPNKhUVB1E51GcdhI36mtx7MZ03aXAZZC5BOOgAySfSq0vbm2k5FlduVQByqp3UE/72oum6YrA/hcuQD9MAd6tKXjquoSG4YRiSMHmPpQa7q6CwTCJHYgH4zsMGgqdIjZlml5iuBnYZNRFrp1rEbEyPgtg/Nvj6VYsczcKY53Q7EMRURgKBnHeoMSMiqCM4kGKD7N/oyoicE2LxxKsssMitIq7tyytgFuw+bAGe52zvueB7YMgrzNuetVYpOH7yy03SpY7qaC1EEkmRMREVGc5wTzHOc5O5znfIqVL3VB7T+MbWx4L1C8isri6s440dppIvDiILrjHOMsfLAONqQ7j4e4h1i71/XL/AFXUXD3d5K00hHQE9APQDAH0rNuxTyKVfIqBYyM0GGCKBg9M0BQMd80CNQMbg1R3fsc48m4D4sjvG55NMuQIb+Bd+ePPzAfzKdx9x3qy6WXV2+9eH3tLmxhu7SaO4gnAkilQ5V0IBDD0IxVdMrb4TZrjlJxyjqBnPX7Vwyyu9J6TF0ACWxy+db476p2el8pf0sePve7yHhLT5cxwFZ74qer4ykZ+gPMfUjyrptMvk+bSfjH1rLCSDgVAyfOqLPhDUf2PxdpGoc2BDdIzH/pJwfyJpB9zcI21rq9pJJchZDPI0viJ8LYzyqA3XZAF+ma2trif6TOtvH7LdS0q6cG+N1bqcYHiRl+bnA7Lkcue5B9aeI5+741PWsNlUBmqJmlSmK+iYPyjOCaQrsLnEqNGMCZsLjPzA9T+u1aSJqyckSc8QyEByo6+WabaqGLGG6imusDmL8iOBuAOpz55z+VErntSRra6Ysebm74xketZqeW60XxrXw2w3KcYNBosS0EhjYc0EvXOdhnrVEnUgIpIZcYUjDYOc4qNNd4i3cMsyMSwIA9cD/WjKnifw5eU/I1TTny4eqbiXWHkHWkoVAHpQFFG1Au1UBHeoDegKA36VQ81EYmq0M1DQoCgDQV92pe/nA3Jlb9a6Pc6rhuyRIpWkADRsc435ttgKqxPlUrDIr/My59aqquOV7mBXRV7o7EbfQCs1BB4dtcwSk87ZKHm3+/p/pVEfXrlRbmNDlmfr5ip4KdrD4FhzFuXniOAT3+lJtE7Qp4EtB4jjn68oBJOD6VYRzesHm1KZuVk5jkBhg1KtQunWiGamgj0oBPmB9ao+vfYJf3cHBXChttHMyE3UXvctwscaHxGxgbnJLYOBk47gYrc7hPd7QlrqF4V97vRBlWDxWS4znp8bfFt6AVau5ELRtIsdI1/UeS1tUnnRZRMwDTOBgHJOWbfHxE+QxtkzRbdPn/+lhxn7xPa8LWsvMEIu7zB6Hfw0/MsftVy8Mz5vnEHB61hQ45lqDUDyn0oB170GI60BTQY60BSgG1AujfnQfTX9FT2iMWXgzU59zzS6Y7n7vD+rL/7h5VqVvG+1fUDxSv8cUrQs3zLyhgT5jNZywla8OP9q3FcHA/Bt7q02HkQckEbneaZtlX6dz6A1qSRd6m35/6nfXGo39xeXszzXM8jSyyMcl2JyTWa4oTGgmpvHRARUitUwzVH2Z7ENfmv+C9Gki/eXkqLbttkIw2Lt6ADm++O9aFV/Sr0pNO9mdk8LvJPJfQrc3EoBluQEcgu3odwBsM4G1X2Z3uvkWsNCgRoMl2YUHbW03vsVvIrlJFRjznscYB/OteUTWFzFEAyJIO783KR/vejUR7CO6a3Tk8NgDzYDgEkn126URScQzeMwBXDhiT2P3HapkiJaM4iUocgqQQdtxUKtLFUltFOD4qj6dq1BC1ZT7lE2WAAGBnv9O1StM9JSV7EqG51OcI3+H3ppmqW5XlJUggrWVb7aTmTB3YdazY8nLhq7bqORbmoCgX0qqKgKoKBk1DQqhVAdDigXbNFKqAGoA1VFBI06xNxqU7HtK36mtvav3aKz1BUi3Xlxj186qs7tHny0gCx7YRT1+tFqthkETSou/IevbrREa9YxupK85GGKgZwP8Kgqr2Rri7UYwfrmiLW7hijto887Pjcltqt0J/Dsf7nG6qVOWxtQVXFsAhu42HVkHbb8alaqhXc0ZZmgxPSgIt5EHbNB9l+xl4D7FNFlt7mPntJm5/DbJVy5JRhsQfiHdR0JOOu8fCS9vYU1zS43KNqNs0hbk5EcOc+WFzvVtXVebe0r2naLwvNPf8A7+W490aOKLwGjW4kD4VeZgCQDzHI2Az1yKbS78PjLWtTu9Z1W71HUZTNeXUhllc9yfL0GwA8gKxV/JBqBg+tKCRc7igwB7GgTDG9QKqAb1A6oKDF+xpoSNOvLjTr6C8spngubd1lilQ4ZHU5DD1BFB+hHsf49tvaBwVbaonIl/H+4vYAf+XMBvgfyt8w9DjsasWdvlL+kt7Qf+L+M20/T5ubRtJLQw8p2llziST13HKPQetLS142aiNZPWgl27ZjGe21QbTvjaqNUmStB9Jf0ZhPJo8V7ZkvNaSSW0kPUOhPPsP5ugz5H7HUWO0/pTXcF97Kg0RJ8LU4omDKRhh4itjPUever7MeK+Nm2NYaY+W1AUDHWoOl4bfn53VlEnKI8How9a1Erpbhx7pK8LqGRDzKw3U47/htVpEBHjjtneRscpByOg2zsaLVVq9vI1gbmZR47/Gx8l6AfSpUU9vJiNlHb/6qQdBbxJKVw5V0HXyOBWtCNqbN4QkuIOREHJHjBB9ajTDh2dGgaIkA4PzHAaiK7VVC3Tgd/Ws+EiujYxuD5GiZY+qaWIORkVnTx2a6PP41GQe2M+tVSoCgMVA6psqA6VAGmiDOaKRoFigKKVUOg6CIMl3cGI8is77/AHNdHuYxxGUyFWJbOST1NBIeV54U55AkZPyL1PoTRUCf93zKoXBXGAOlTwiNcSldPOeU5UHPWmxW6RF4956eZ7CnlF7r3hwxRorAnA7jOKUPRLpYlQNHI6Eb42z+NWUiLxN49yFkljCnHTOSAKiuaU+tEZk1BgaocQzIM/Wg+3fYvw1pZ9k+nRvpNqLmSDxzLNbLMZJW+IuA3U9B9hW9dGOVem2VzDa6JFNIqQFYeaTmKjlwNyxXC9jkjatSaS18Ne2vjg8dcb3F7Ec6fa5trTf5kBOX/wDcd/pgVjK7I4HNZUfSgxzQZq1A2UNuKBDc4aoMWUiqEOtQB3qg70CIypoMR2NB03B3GutcIx6qmiXXgrqVq1rOCM7Ho48nGTg9smrFnTmS2aIxyKgxNButG+IigmdqDVIvpQe/f0UdYhtBrVtO6xpC63TMx2VeXBP25a1iO+/pMaVf6l7NrnWZWa2ignhItF354+fCSSHs45m2GwD75I2vlnxXyDOPjPbO9YaajtioDv61QCgvuGJV8Tw3wSGDJnbfvVg6bUIWuXEUbtDK5PN8OPgA3zn7D71TSvurVpJ0iEsvO7Esw7gY2x9akisNVlL28kMigAL8LKMA77fQ1ay5i3OSyEZLEKKyrotOuCrkTk7tjm6/Y/lWoyk6s4Ol+Imd17E4zio0p+H2UwSh1Vh0UEdW7D8cUg0apA0Eih8tkZyRjepUVUox06UVIs3+HkJ+lZrz82Pukmo4CgKAoCgKgM5qngbUCooFAHpmgxop1As4psBNB1N3EqF5F2Y3DKfpzGur3E2Ilk5ABmiowHJMqgnfck0SIl71YedQVl+gjhKgsRjO5qjdw1Ak1xh84HYHGaIu+KYIoU5IkVFAXoPqP8KCJpp+GNtsr0GNqm0Sde/5NuMDJzk9+hpW/ZxS9RRlkegqBVRlD/zPyoP0E9l2E9k+hHlVh+zFJDDIPwdD6V0nhmPNP6RnEGo6b7K4ILSYRrfXAtpmCgHwyGJUY6dAPp9zS3pddvkvptWFFA6gwO9UMVBkDjag2MAUBoMV3yDRGDbZorEUCNAIc0CI+I0gfcUGLfPQI0GHagygJEgxQWA2IxQEg+Gg7r2B3csHtKsrdCPBuwY5lIyGUEMPzUVYPrv23Rrc+xziYSjIFkZB9QVYH8RW2fd8D3AAK/Uj8651poYbUGJ+WgflQWOh73wGSPhJyOxG4pB3OjTtdzu1wFckJHkjoMAn8Sa0RHljX9oyNuSI8j0y1Co2sHniIbByvXHof8hSjkbfa7UjsT+lZnkXMZJTmPVhhvWtURtWmeK2S3BymFAz1GRnrUoOFiRcFs/IMgHceX+NSDfr4yxJJJDd6VHPy9KihTyyjFWs5eKsK5b7eICtBVAdKqlUB2pAwaoQ60D71AqtCqRTohd6KVVYKg//2Q==" alt="" height="324" width="487"><br><img class="decoded" alt="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/7608205-4263-l.jpg" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/7608205-4263-l.jpg"><br></div> text/html 2017-12-19T15:12:25+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا ☫ بـیـا ... ☫ http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/343 <h1 class="photo_one_title" align="center"><img alt="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/10622743-1321-l.jpg" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/10622743-1321-l.jpg" height="401" width="421"></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">● ارزشمندترین مکان هایی که می توان دردنیاحضـورداشت :</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;√ در فـکـر مـ✿ـولـا ؛</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;√ در قـلـب مـ✿ـولـا ؛ <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;√ در دعـای مـ✿ـولـا </font><font size="3">؛</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">••●! ❤ السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله ❤ !●••</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;▩ ▣ ♪ نـامـ ه ام تنهـا یک کـلمـ ه بـود ... <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">آن هـم : ♥ بـیـا ...</font><font size="4">♥</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">♪ بـ ه امضـا کـ ه رسیـدم ... ♪</font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">&nbsp;یـاد همـان نـامـ ه مـعروف کوفیـان به <br></font></h1><h1 class="photo_one_title" align="center"><font size="3">امـام زمـانـشان دستـانـ م را بـدجور لـرزانـد ! </font></h1> text/html 2017-12-16T12:39:12+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا حجم تنهایی تو بیشتر بودن ماست..! http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/320 <font size="1"> </font><div align="center"><font size="3"><br></font></div><p style="language:fa;margin-top:10.0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-indent:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging" align="justify"><font size="3"><br> </font></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><font color="#FF6600" size="3">آقـــــا&nbsp;جان&nbsp;تمام این سالها که درسخواندیم</font></span></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><font size="3"><font color="#FF6600"><br></font> </font></span></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر ریاضی به ما نگفت که حد&nbsp;غربت&nbsp;تو وقتی شیعیانت</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">به&nbsp;گناه نزدیک می شوند بی نهایت است</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر شیمی نگفت که اگر&nbsp;عشق و ایمان و معرفت&nbsp;با هم</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">ترکیب شوند شرایط&nbsp;ظهور&nbsp;تو مهیا می شود</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر زیست نگفت که این صدای تپش قلب نیست</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"> </span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">صدای&nbsp;بی قراری دل&nbsp;برای مهدیست</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر فیزیک نگفت که جاذبه ی زمین اشک های غریبانه ی توست</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">جاذبه ی زمین به همان سمتی است که&nbsp;تو </span><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">هستی</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر ادبیات از عشق مجنون به لیلی,از غیرت فرهاد نسبت به شیرین گفت</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">اما از&nbsp;عشق شیعه به مهدی, از غیرتش به زهرا(س) </span><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">نگفت</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر تاریخ نگفت که اماممان امسال&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;; font-style: italic;">سال چندم غربتش</span><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">است؟</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">نگفت غربت اهل بیت علی(ع) از کی شروع شد و تا کی ادامه دارد</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر دینی فقط گفت که انتظار فرج از بهترین اعمال است</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">اما نگفت که انتظار فرج یعنی&nbsp;گناه نکنیم&nbsp;و یعنی</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">گناه نکردن از بهترین اعمال است</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">دبیر عربی به ما یاد داد که مهدی اسم خاصی است که تنوین پذیر است</span></b></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></b></font></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">اما نگفت که&nbsp;مهدی خاص ترین اسم خاص&nbsp;است که تمام غربت</span></font></b></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><b><font color="#CC6600" size="3"><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;"><br></span></font></b></p><b><font color="#CC6600" size="3"> </font></b><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font color="#FF6600" size="3"><b style=""><span style="font-family: &quot;Adobe نسخ Medium&quot;;">و تنهـــــــایی را پذیرا شده است</span></b></font></p><font size="1"> </font><p style="language:fa;margin-top:10.0pt;margin-bottom:0pt;margin-left:0in; text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font size="1"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;2 Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Trebuchet MS&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Kamran&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning:12.0pt;language:ar-SA; font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><font color="#CC6600"> </font></span></font> </p><font size="1"> </font> text/html 2017-12-11T18:28:52+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا حجاب+غیرت=عشق http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/319 <font face="Mihan-IransansLight" size="7"> </font><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-IransansLight" size="7"><span style="font-size: 28pt; color: rgb(153, 102, 204);"></span></font> </p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-IransansLight" size="7"><span style="font-size: 20pt; color: rgb(153, 102, 204);"></span></font> </p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-IransansLight" size="7"><span style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 102, 204);"></span></font> </p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-IransansLight" size="7"><span style="font-size: 18pt; color: rgb(153, 102, 204);"></span></font> </p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="1"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16568999-4140-l.jpg" alt="https://static.asset.aparat.com/lp/16568999-4140-l.jpg" height="437" width="439"></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="1"><br></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="1"><br></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4"><font style="" face="Mihan-Nassim"> <font style="" color="#CC33CC"><span style="font-weight: bold;">شیخ بهاء الدین عاملی در یکی از کتاب های خود می نویسد :</span></font></font></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><font style="" face="Mihan-Nassim"><font style=""><span style="font-weight: bold;"><br></span></font></font></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><font style="" face="Mihan-Nassim"><font style=""><span style="font-weight: bold;">روزی زنی نزد</span></font></font><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;">قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلااز شوهرم طلب دارم </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">و او به من نمی</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">دهد <br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">قاضی شوهر را احضار کرد و او طلب&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">خود را انکار نمود یا فراموش کرده</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"> بود <br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">قاضی از زن پرسید :&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;">آیا بر گفته ی خود شاهدی داری ؟</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;">&nbsp;زن گفت : آری&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;">، آن دو مرد شاهدند .</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Nassim;">قاضی ازگواهان پرسید : گواهی دهید&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">زنی که مقابل</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"> شماست پانصد مثقال ار</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"> شوهرش که این مرد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">است طلب دارد&nbsp; و اونپرداخته</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"> است .</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">گواهان گفتند : سزاست&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">این زن نقاب مقابل صورت خود را عقب</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"> بزند</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4" color="#CC33CC"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">&nbsp;تا ما لحظه ای وی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">رادرست بشناسیم که او همان زن است ، تا آنگاه </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;">گواهی دهیم.</span></font></p><p style="text-align: center; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"><font size="4"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-weight: bold;"><br></span></font></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><font face="Mihan-IransansLight" size="7"><span style="font-size: 24pt; color: black;"></span></font></p><font face="Mihan-IransansLight" size="7"> </font> text/html 2017-12-08T11:24:05+01:00 dabestanbandegi.mihanblog.com بنت الزهرا حرف هایی از جنس دغدغه..! http://dabestanbandegi.mihanblog.com/post/310 <div align="center"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAWoAAAIECAIAAAC/rPMDAAAgAElEQVR4nOyd+1dTV/r/n7/ls6p2OepSkaykv8xqv9rLTHV1Pp3aWm8IIdPOzKedtqNTqdM5nbZeuAW1VamKWm65EBLITRCUgAQFQUFA4KCoQLgFCElIcnLO2ef7w4EQcuFyABG6X4sfzMk5ez/Pvrz3sy8nAofBYDCCgOU2AIPBrFSwfGAwGIFg+cBgMALB8oHBYASC5QODwQgEywcGgxEIlg8MBiMQLB8YDEYgWD4wGIxAsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHBoMRCJYPDAYjECwfmGVCwnGA2Ed04AIr4dhkL0JoGY3CzAssHysIUyJIUppXQwdDRo4DjgPfSHknTdMcxzFtLA1016/l4+Pjy20dZq5g+VgxsKxxP2z7TFHl8XiW25aFQrUyXuC4Nypv3Ljh9Xo5jqMTOG5jb3VJySrw7rcDlo8VA8PoP4atf7l8fRWMzxRF1dfXKxSKpqYmv9/PcRwNnI0obmxs5D9iVgRYPlYMfn/xbtjy12tlq2B8Rgh5vd6hoSGfz8dxHKNHHIzf1WiGhoZWwdTstwOWjxWDvzVtC+xOqaycQT4QQiul+6FEjovz8AsftJTzftVSXj6x8MHKOe7QxFeYlxksHysGqjV1E7yfVl3NLxaEMLkYyXGxXj9FvXjz5gsNnPtTq81mYxiGAZa8bG5ubuZnLj7R1FfLbSZmJrB8rBi8ugTY8Jn23j0qTB2QfFI7gOOAc2a2vuQrCEw64oBqOaMaHBxk2lgGfHdUqr6+PpZlGf3UVyslkvrNguVjxeDx6D77TBEYooOhxZz7b7V6vb6h4UkfuDoyi1/q5VUTxwHH7XpkMpncbjfTxlLgvqvROJ1OjuTYoK+W21DMLGD5WCmYpCDds2fr93cGQkJ6hJDr4LToo/dY4djYGPNSgngjY5y3iora2tpomqZpxgmcU9run7Dfc2/yq2UqasxcwfKxMmAY/T4AWJegslr53YpgXC7X3R3TFOSl/ts8WGU2V1ZW8vEFQmj0B2byq4HgrzAvOVg+VgYMw3R2dhYVFbW3t4cPyzRNd3Z21r/Fca88UP/yS1ZWVs5LjEKhsFgso6OjgaUNr9drtVoVCkX4V5iXGSwfKwaKosbGxqKtiTJSjgNvfXFxaWlpe3v745eVrq6uwcFBj8cTLBD8MRC73W6320O+wrzMYPlYDSDgOPA/qqoym812u52m6eVe4piJaOqAEJrYQpJj+VgZYPlY8SDguANjN2/e1Ol0z58/Z1b0WQngOOCY42N43XRFgOVjZYMQGh0dNZvNZrO5p6dnpfc6v4jjwNVyWolPr68IsHysbBBCLperqanJbrev7LiD41iWtdls2dnZ+fn5Dodjuc3BzA6WjxUPQoiiqNUxVrvd7tra2o6Ojpf81CyGB8sH5iWCl8KVPgX77YDlA4PBCATLBwaDEQiWDwwGIxAsHxgMRiBYPjAYjECwfGAwGIFg+cBgMALB8oHBYASC5QODwQgEywcGgxEIlg8MBiMQLB8YDEYgWD4wGIxAsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHBoMRCJYPDAYjECwfGAxGIFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHygcFgBILlA4PBCATLBwaDEQiWDwwGIxAsHxgMRiBYPjAYjECwfGAwGIFg+cBgMALB8oFZLEwyeE1OouU2A/PiwPKBWRRIuQQgXudwOFiWXW5jMC8ILB+YRcCYCHBQabFY6uvrKYpabnMwLwgsHxjhGBMBEnTFUoDYH7Nv3iwpKbHb7Tj6+O2A5QMjDDJdAnDg+883AOzOLCsrKykpGRgYYBhmuQ3DvDiwfGDmj0kGADF7974KsP6TLLPZXF5ePjg4iLXjtwaWD8w8MclggrUHTytUKlVlZeXIyAies/wGwfKBmRdkmgQAAN44cunSJaVS2dTU5HK5EFrd+7VkxmsAkrRWv3+1ezo/sHwsDmTGawAy429gBHa5XOXl5dnZ2Wazuaen56XaZ0HIGA/itEf0glMi0yUgTn44IRZkhhgANn9tam5+qfxddrB8LA4dcgmITtwbHl7d8399IsD+/Lq6uu7ubrfb/bI56/Xq3oMN31Z0LdAwpi19G2z766/l4+PjHMdxZIYorkB3PmHDzmSv17s4tq4KsHwsDkUJABu/KLhzx+fzLUf+pFwCIE5JlQJAgn7JenVRAsD7P9lsNppe+Ag/M0I8crsL34JXj15vXaB5fG1mlZR4PB6OM0khwIeFq3+mNg+wfCwOuniAPx6vrq5eltEJkfJYAHj33fcB4Hd/r7bZliYuIE+JAHYkPXr0aKnlQ5hHzvsn18GOy52dM9yMEJkqBogriH6P6RDAW0RxY2Oj3+9HCCkOwJvHCn/8A2w/qnzw4AGevwTA8rEokMliWP/p1bq6umVpWwzDdHZ2ajQaq9VaWFj47NmzJZKPEyJYe0De0dGx1NMWYR6NquJg7cFbT55EuxkhYzwAvH/GZDKNjo5OxRFkhgQk6W0Mx3GMPhHg42MazdDQEEIIITQ2NlZVVdXR0VFVVWVbKmlekWD5WBTIZDG881/zw4cP/X7/slhAUdTAwIDb7R4cHAxIWIdcAocKQiIFvksIyIJljfsB1uyXP4nePxeRiB6FQmZIQGZEiOM4lmWt322D7V/39/dH20UuSgD43zMqlaqpqSk4TZrW7wH4+MpTmqaLpLDpK215+eTCB8exLOvz+Wia9vl8IY5HLOEQ5nLPCgXLx2JAZogA3vxW1zkZNiPjxOEI0anGFyYoLNuRLpEkP/RMqgN5UgTrP70aGDADVkHs8VaK4jjOmAjilGaWZUm5BBKKGIZBpFwC0iKKQgjxGxAJRT4+QaYtfSvA//tX/gz9c0k9MspAnNoSbC1rTATRqQaHg2VZhmk7thXWxp11Op0RU2Pa0mNg7zcFBXfv3h0f1yYCAEj5zTKvV7cLYGeyxePRxYPoL5fNzc3Nfr8/PMeQ8gkp4YgUHJr9nhUKlo+5YJIByIxRR2xSLgE4mKRSDQwMIIRIuWRqrQ3WHr3e+mIUhNEnAuxLs1o9Hs/kx61xZ1SDg4NhVsHuzFaKKooD0d9zK0ZHG06JYMNnCpvN1pIqhi1JhqYmiqKYtvSYoARb0yQAHySpVNH655J6hJAxDkSfK6sdjoZkMWz8oqCvr08bD/BeOr8eQbWmbgR4+ztjIGoIQRsP8O6JGzdujI2NtaXzpfGBwm5nWdbbnLIBNvz1Wtl4U3IsHEhSqfr6+hhGH54jXz76Bw8oigop4UBGHXIJiE4+ommO4xhG/1Gke1YHq1c+Jg9HJui806ptvtc5zigDECfXj4xEHD3IjNcAAD44r9VqnU4nP5GBd0/q9fqGon+uh/XSzOJoDXox4c8mwM7vr1/3eDwTH3elmEwmt9vNW/W7v+Xo9fqGhjPvwHppZnHDCRHA7m8KCobv/bgVYPtRZXd31QkRwNtETU2NryV1WoJ8+exMKZnYj1h6pnv0KE0CsPuYRjNSfzwGYHuSqrv71ziAt4hifjI1ro0H+EOa1Rpx84tlO4gYWHvwNL/u69HFA8CafalNTU1+v/9hshjgj2lWq7vp1FbYc0yjcTqdrRFynCgfq9U6UT5TJTwBQuTxWFj/SVZvby/DMA+TxeH3rBpWrXzoA7tt754aGxsLKMJ8r3NkhhjEn6usFRUVk91m6tj2JPv+U1TEr5sihJQHAWDt4eL7DcdjYdPhX/T66c0LMYvM5FC6bdvaaVbt/U9RUVtbG03Tk1ZN8eabb0JMzHpYH3/u3/th286dG9bsTcnZB1s/+mgNrNm4MWKCMXFn1fx+RHBRL71Hvzt16hCIROthfcL5bw/Atl27NqzZl5q9D+DDizqdbmxsjO+0sCOpvb094ioDTet3A6zZn84viHo8HqPRqFAoent7GabtpAjg1UT9gwcej+5DgFelF0ZVceE5TpZPhBIOZEQV8S3pjStdXV5dQsR7Vg2rVj744QXgf/aczAquvMnr8PsvIl4Pvb8tXQJ7LqvV6kC71CdOl47NRy4aDNevXw+Ijtvt1hNv81/+4cfS4N1cljXGhUrPIrE702QynYmb7O+b/3XZbK6srAwol8vlOrYj+IG1f8+tSNu3BgA2/kOVk3P49wCw8cvzOt2XrwMAwJ/PTUsQtiReNBgMhmkbFi/Oo81fFNyZsPZLbW7ukd8DAPyJ0Otramp8Ph/D6PcAbE9S2e32iHMEimr9ciPAmv0NDgfHcSzLjoyMDA0N0TTNa9X2o8onT57QNF37QywAXyo1oTkGl8+mwyElzHEcx5niALYnnfn4Fd7qI5HuWT2sWvnw+XxVVVVZWVm5ubnd3d3M5LyDv37lypXw69XV1VevXs3Lywu6Tp4SwdvfGauqqvgJCMO0fbdtqoW//tW1vLy869evBy+MMQzz7Nmz794BeP3L7OxskiQDX9E03dHRoVarcxaV3NzcgoKCmpqanp4evV6fl5enUCgsFktwV6dpurOzk3gL4JWPf/jll6ysLI1GU19fr1arlUplZWVlaWmpUqk0GAz19fVKpVKtVgcnmJ+fbzKZ+IA8uJxfmEeFhYUBay0WS2lpqUqlunHjBu8jTdMkSQZFiKHQNJ25GwAAtn3XwbLcxA7U5IrQzuSSkhKXy8VxnNfrtVqtSqUyPEelUqnX62tra5VKZXgJcxxXLAXYcvS0QlFRUaFQKCLes5pYtfKBEHK73Y8fP+7v7w8Otme47vF4uru7+RGJv8hvVW5PUvX29vJ7DRRF/fT+lHy8e6oi4vFtvRQghjiv04WMPCzLjo2NPX369PGi0tXVZbfbvV4vwzBOp7O7u3twcNDj8YS02mIpAOwjiotLS0tJkhwdHaUoyuFwDA0NeTye8fHxgYEBl8vl8/nsdvvIyEhwgjabLeIp9RfjUU9PT7i1Q0ND4+PjAR8pinK5XNG2hFiW7e3NfiNimLPxizMq1dOnT3nvEEJer9dut4+Ojvp8vmjlY7fbQ0oYGWUAsYkXDdXV1Q6HY3BwkH9wtWoHt4rlg4dhmIjtKdp1lmWDK5umHyVtgXUJ5wN7DXzQ29LScvt26nZY+w9VTdgxU1MiAMQez7l1y2QyDQ8Ph7SeJVgpYBiGCc6F0ScCgEgkAgCI17IsO2EVxKVUVZnNZrvdzi+IBEwKeDfxD2MiAIjj48UAEK+laXqGndoX4FFwvYT/Y454PJ6qqqp/TpeQP/xYqlKp6uvrQ+ox+HRMtPIJLmFEykUAO5MthYWFAwMDvMGkXG5EiDOZVuu7lKtcPhZIINaIUzsCF1mWbU0VA8Cr0syOjo7pS2KmRIBt398tLy8vKip6/vw5sxxb/f5iKcDmQ4d2AMA735nGxgoSAeBA/s2bN3U63VysooqkAJs/+f6TTQDv/Nc8bS15xYIQcjgcNTU1eXl5/BQpLy/PYDA8fvzY6w3dbpuZkBJ2ONQJAJuP6FUqVWvrxD49f8omNjYWAGB/3nKdJ1xSsHzMBE3T7aVJayASu1JKSkocDse08BWh0dFRs9nMv8y+XIvtFEXV1dUZDIbbt2+bTCaXyzVfq/gUTCaT1WotKyt7ERvPLwSEED8fefr0aVdX18jIyPj4uACJDylhp9PZ39+v1Wrv3LkTKCt/sRQAduzYAQA7jmn6+vpW3y8qYfmYCX68Ks6UTtu/3PB/ZwsKDAZD+DoiQsjlcjU1Ndnt9mWJOwJm+Hy+8fFxr9c7Pj7Osux8rQpOYVXO3sPnR/MipIQZhhkeHm5sbAz+5SSKogxHNvMLZBaL5YWdtXuRYPmYBYZhbDZbaWlpbm4uH+4WFBTU1tZG64oIIWriRPNLxMtp1WqCZdmQEkYIFcYDwKbPFLdDotRVA5aP2WFZ1uPxOByOnp4eh8PhcrlwV8TMBY/HU1ZWVlZW9oLO6b5wsHzMg9U3d8UsKQzDDAwMOJ3O1dpysHxgMEvIahUOHiwfGAxGIFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHygcFgBILlA4PBCATLBwaDEQiWDwwGIxAsHxgMRiBYPjAYjECwfGAwGIFg+cBgMALB8oHBYASC5QODwQgEywcGgxEIlg8MBiMQLB8YDEYgWD4wGIxAsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHBoMRCJYPDAYjECwfGAxGIFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHy8VvDpIHXLCRabjMwqwEsH78pSIsEiHidw+FY3f/zO+bFgOXjN0RLIhAHlRaLpb6+nqKo5TYHs+LB8rH6aUkEIkH3UApE7I+GmzdLSkrsdjuOPjALB8vH6oa0SIA48H3OBiB2Z5aVlZWUlAwMDDAMs9yGYVYDWD5WLyYZAXB6795kgORPssxmc3l5+eDgINYOzGKB5WOVYpIRAAQAAWt/Pq1QqVSVlZUjIyN4zoJZRLB8rErICgkQAMQbRy5duqRUKpuamlwuF0IraL+WrHwNCElan9+/osz+bYHlY3XicrnKy8uzs7PNZnNPT8+s+ywIGZUgrnhEvxjzIkFaJPBz8sMJsSAzzgEQm7+uaW5erk2ioYzXCJC14HgtOlg+FghpkQAhTq2QAgHSZnoZu98ULYlA7M+vq6vr7u52u91zWezwenUXYENRRdecV0YW2XGmLf0MbLvya/n4+DjHcRyZ8VNcge58QurOZK/Xu8DEhTEglxCiE53Dw3i1KBpYPhYEQkbFxBIDEBu/aHz27GVoak0JQLz/k81mo6P2an52I77V4uNHe7e78DS8qrneGv2RaSy6400JQGz8QldS4vF4OM6kDiQOH95fpmkXb1L5nTs+n+/F574iwPKxIBiG6e7uLiwsrK6uLigoaG5u9vv9801kKOM1AoBI1C+SUWSZCIgdSY8ePYqmBbReSgAQ8Gq+to6fGjjvnzwJO251ds5RBeblOELkLTEQcQXREzcpAE4TxY2NjX6/HyF05wBkHCtU/AHkR5UPHjxYlvnLg3gg/ni8urp6ucKflx8sHwuFoiibzeZ0Ont7e8fHx+c3Tk7tj8DpbysESE8kyFIRnDgg7+joiNZdvc0pKQDE61/duXOH75mjqjhi7cH7T57MPYiYo+MIGZUAxPtnTCbT6Ojo1G1kxjmQWNoYjuMYfSIBH2dpNENDQwghhNDY2FhVVVVHR0dVVZXNZluOmI4sF0PKp1fr6urwCd1oYPkQAt/EAx+bpUDEFVAUNbN2tMrgXHpb8EcCgIBt2YrU9LUH8zQah8MRSCEki7nDssZcgBP75U+iawFN0+3t7ZWVlQMDAyzLsizb+t02YvvX/f3989rZnYvjTQlA/O8ZlUrV1NQU3A9pWn8N4NqVpzRNP5RC+lfa8vLJhQ+OY1nW5/PRNO3z+UK8GJBLiEMFM0+y5nLPbJDlYjj7X/PDhw8XSdZXIVg+5gcyTsYLscdtE53BpABI+fTqzIPkgFxCQJylq4tv0/yEJSOpRKfTFV24oC8vv3fvHj/HDs+iJRF+TmlmWXZQLiESihiGQaT8HEgfTvRb0iIBVdHEKgbTln4aIP1f+TNrAd8z+RsYpk23FU7GnXU6nfMpjNkdZ9rST8PeywUFd+/eHR/XFgAQIOX3Mrxe3QWA88kWj0enANHly2Z+BtQqg3OpLTM4e0M0e2k3HJr9nlkgM34GOP2trnNyQheol59PNWJB4cHyEQoplwBI9ZEGrkG5hJha0oOszFa/39+fLiFg67kzqsHBwaiDMJnxM8D5lKry8nKPx8Nx5C0xEJuP5BYU1NXVDQ8P9/X1eTwehFB4FhRVpADRtdyK0dGGMhGkfqaw2Wy9qWJiS1J1UxNFUUxb+hnYp7NaPR4Px3F9aRICPrisUs1dC6jW1HSAM98ZA4N/NAbkEkJ0so+mOY6bi+P344F498SNGzfGxsb603nXPrhrt7Ms621OSYUNV66VjTcln4UDl1Wqvr4+htErQJSjrHY4GsrFkPZFQV9fH+9s1YMHFEUx+sSImQYbxjD6q7PWCGfSABQYowZNg3IJAQcvq1QDAwNh9bJWc70VKwiH5SMEZJSB6JS+sbGnpyds4CLLxZDytxy9Xt/QcOYsrP8ls9hdGE8AELtSTCaT2+2OlmxfmoT48KJarX78+DGfrKPhxEkAAuDsj/cYhpnMK0IWT06ICNh9uaBg+N6PpwHkR5Xd3VWlIiDeJmpqanwtqT8DELAz7/p1j8czsZiyM6VkYgsjKoNyCSFOHWBZjuPGtfEE/EFntc68xYAQWRILyZ9k9fb2MvrEWR1n2Q5DDJw4eJpfxPXo4gmA4/tSm5qa/H5/d7KYgD/qrFZ306nTsCdLo3E6nX1pEgJ2Z2k0I/XHTwPIk1QBZ61W64SzYZlOM4xhupPFs9ZIqwwIcXLnyEjE8GRiMfuD81qt1ul08vVCvHtSr9c3FP0zGdb/klk8q9T+FsDyEQyZLI7/0582flFwJ7xxIIRqD0JwaDDxF0Moi4ra2tpm2CUtE8FpQn/79m2+SyOE7HZ7QUFBvvxAGgCxL5d/NjyLjDffJGJikmH9hXP/zoVt53duOL43pXofnP7oo+OwJn0jEADEtm0nppkUc+6smt/CiOYnv+36y+na0dFRlu0oiQViR1J7e/vMiwVUkXRejtO0PgvgxP50fkHU4/EYjUaFQtHb28swbTdEQLyaWPXggcejuwJwSnphVBVHiEQpsD7z/Le5sO3Crg3H96VOOhvId++1sEwnDXvD0tXl1SVEvGd6hWT8DOIclbWiomJSZE2a0Jrdd62oiF83nayXtcri+4+PxxKbDqv1+hm06bcDlo8pGEb/MQCsjVPcvh1xHHa5XFk7pjeyTV8Vms2VlZUzNCaWNeYApH+tePr0aWCsYxhmaGiouro68w0g1sa12Gz8MkRYFmuv5VZk7VtDAKT9Q5WTczgFgNj4pUKnO/c6EADEn8+ZTKbsuLWT92+5eNFgMBim7XGEYUsVE5sOFxgMY2NjDKO/BiBPUtnt9hkXa00KAHnSmdOvAAFAbD4yq+MU1Zq/EYg1+584HBzHsSw7MjIyNDRE0zQ/kZEfVT558oSmafKHWAKAgI25qhre2fQvtbm5R0Kd3XQ4UqbzNqw/XULsuaxWqwOK2ZI4vVo3HykwGK5fvz42NjZ5LsatJ97mv/3px1K8m8uD5WMK/ixDUVFRtFMMNE13dnb++hYQr3z88y+/ZGVl5efnWyyWmfsqPwgT25NGR0eDryOExpuSMwCO70sLtOPwLDQaTX19vVqtViqVlZWVpaWlSqXSYDDU19crlUq1Wl1TU9PT06PX6/Py8vLz800mEx/DR7MHGWUExGae1zU0NFAURdM0SZJB43BkHkqB2HL0V4WioqJCoVAoFIo5OE6X7ubjo+/4WRJCCCHSwr+PszO5pKTE5XJxHOf1eq1Wq1KpLCwsDDhrsVh4Z/V6fW1trVKpjJjp/A0jy0Rw5jtjVVUVH2MyTJtx25R2pH51LS8v7/r168ErrwzDPHv2LPcdIF7/Mjs7myTJl+F84LKD5WMafr9/dHR0hn3+h1IgYN+vxcWlpaUdHR2Dg4P8kucMadI0fYPvRR9fDWpzZOVrfHv94JJSGbxLEpwFSZK8PQ6HY2hoyOPxjI+PDwwMuFwun89nt9tHRka8Xi/DME6ns7u722azzXJKncz4GSD9S21xcfHIyAhvOUVRLpdrhm0aXnEuXjRUV1c7HI7BwUHemJkdZ1m2tzc7LXy6B0Bs/CJbpQqEYwghr9drt9tHR0d9Pl80Z+12e0imAgzjN7blSare3l7eZYqiTO9P2XbuVEXEw/7NUiBiCIVON3No85sCy0coM6zVFwAQEFdYVWU2m+12O03TczmawbKszZaTHrEXbT6i0Gpra2snI+GZsgj8I9DPWWMiAfBzfPw5ACJeS9P0LKc2yIyfAeT/Mmo0mllXOkKeOp9sKSws5M+JzP1MisfjqaqquvDGNK9/+rFUpVLV19eHxP/ByUZ1ViQiAIh4LcuyiJSHGzYol7cixJlM0V51o+lHhVvgVML5wM4UP6tqaWm5fTs1HdbmqmrCJiamAgAi9rjx1i2TyTQ8PIxfAubB8jFHTGoA4kD+zZs3dTrd8+fP5xW7er3ee/e0P60N7kXrfz6tUKvV9+7dc7vdCCEBWVBFUgI2X/7+k3SAs/81Bybq0VxQAWQklfCzoZmnKiFPyY/oVSpVa+u8dysRQg6Ho6amJi8vLycnJycnJy8vz2AwPH782Ov1zqsT+oulBGw+f2gHAXDmO5PDoQ43jD+acTY2lgAg9udFtDYQayjUjsBFlmVtqWIC4JQ0s6OjY7qwmtQAZ7+/W15eXlRUNN+qX91g+ZgTCKHR0VGz2cy//z7f44wIIZ/P19vbW1FRkZ+fn5eXp9PpLBZLb2+vzzdx3EtAFhRF1dXVmUwmq9VaVlY281Yiy7J9fX06nc5qtc79tz9Ylu3v79dqtXfuRNiNmgu87w6H4+nTp11dXSMjI+Pj4wJ6IO+swWC4ffu2yWRyOp3hhvmLpQRAxo4dBEDGMU1fX194OEbTdHtp0omIweCulJKSkuCzv9yCq351g+VjTiCEXC5XU1OT3W4XPPiwLOv1ep1Op9PpdLvdXq83uHELyILvmePj416vdy4rEaOjoy0tLfP63SCWZYeHhxsbGxf+a0P88RbBiQQ7ywtQuGEURVUf2cyvX1gslogH5/iAqDhTOk1BNvxfbkGBwWAIX3VelKpfrWD5mCsIoVnfannJs2BZ1j//H+9iWXapHRdGuGEIofvxQMCmbMXtkCAiGIZhbDZbaWlpbm4uP58qKCiora2NJhAvoOpXKFg+MKsKj8dTVlZWVlY28+IOy7Iej8fhcPT09DgcDpfLhQVCAFg+MKsKhmEGBgacTuccXx3Gvx29ELB8YFYbWBFeGFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHygcFgBILlA4PBCATLBwaDETuKVzcAACAASURBVAiWDwwGIxAsHxgMRiBYPjAYjECwfGAwGIFg+cBgMALB8oHBYASC5QODwQgEywcGgxEIlg8MBiMQLB8YDEYgWD4wGIxAsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHBoMRCJYPDAYjECwfGAxGIFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHygcFgBILlA4PBCATLBwaDEQiWD6GYZCCRkwgttx1LhkkDEsvqddAkA0jUM8ttxsoGy4cgyAwJwIH8wbGxMZZll9uaJYCslACxeh00JQLEHq9/9uwZTdPLbcwKBsuHAExSgD1Xusxm8/Pnzxlm9Y1grVIgVq2DZIYEIIaoLisrq6+vpyhquQ1awWD5mDsmKUB8YWECwJ4rXXq9/sGDB16vd7mtWkRapUDEF95PAGKVOshPWeDjK0+vX79eV1fndDrRqp2dvQiwfMwNkwxA/M2lb34H8MGFFr1eX1dXNz4+vtxmLR4mDcDP31zS/g6I1ekgxxllACD+2txiMBgePnw4Pj6OtWOBYPmYHWMiABw6fHgTwLq/Zd8sLi5eZY3PmEgAKA4flgOcXJUO8hMWiD2uuXvXYDCQJLnaoqplAsvHLBgTYYI1+9Jzc7VabXt7+2pqfMZEAoAAIGDNmdXpoAz4CUtpaWlFRUVfX5/f719uo1YJWD5mhMwQAQDA77/IunLlyo0bN5al8SFjAQCxJLuMZKUICABi2Rw0yQAAEvVLkvhE0PGDtq7ObDY3Nze7XK7VuJG0bKxC+UDIGA/itEeLsCHHMIzNZtNoNGq1+t497QkRQPSUFzHf6cmiwkMEQPp/LM8WYxNkKF1CiJO7+YnJdAcrTogIgHOL6MJsZULKJQAAsPfXpYh3eO/MZnNlZWV/f/+L3GRZosbwsrEK5cPr1b0HG76t6Fp4Z9NLAfZktbe3OxwOX1ECAABsPlbeGfGwwCLmGwyjV8f8p1FzLGPzkeqFxwVMm2UbnPnrr+X8sqheSsCeikkHVQAEQEY0BwUwa5no4gEA3jiS29nZudg7xGS6BGJ/uNvV1eV2u19w0LFEjeFlYxXKh9td+Ba8evR664L7AHlSBOs/vWaz2RiGoVpTNwHAG/+8ceNGxKFy8fINpjUBCNh6eiMQsKWwecFDdFECARvzskpKPB4Pxw2dFBHrPy2adPDWJiDgjQvRHBTArGXidDrz8/NzcnL6+/sXu4eTqWLYdFg/MDDw4icsS9MYXjpWoXw4759cBzsuz380MyaCOLU1sN3AssZ9ANuPKnt6eliWpSiqvr5eoVA0NTVFjAIE5zsDNE1f/DAj7ozqv+8kx51VP3s2t/mLSQMSS0eEPtN6CIi3iOLGxka/38+yLfuAmLuD0bOTgUQeKbvZy8Tvb03aArD7l0URrOk1SJ4Swdq4s48ePXrxfXghjWHk6muZMZD576VZD1pUVqF8jKriYO3BW0+ezKvm9FIA2PaVrt7n8/FX6EdpW2DLAXm+3W5HCCGEvF7v0NBQ4IZFyZfjhuQSAhKaIo6QDMP09vZWVlY2NTXdvn17jsecGIZRHCAAptY4Jq7r1QDXjmk0Q0NDCCH6UcUWyJi7gzNmBwAgTn4YYt6sZdIxsfjx57z+/ujlZkoEAGnxzL6H1aApDmDtAXlHR0fklE0ygNcyyIlPyCgDAGlqqhhAktYampdJBiAzzZD9dAQ2BossMwb4v1x5xcu/Q7Ta5INlWet322D713MPhhEpFwPExMTAq7JrZWUej4e/ThVJAd4niotdLhd/xZgIEFcQcSgTkC/HcfxBT9hXXVdX53K5InYPhmG8Xi9FUT6fb44HMYqlBHxY9nP8SQAirmAs8FSRlNj0VUV5+cTCB1WkArg03UEC4upnGatNMgBpEUUFki2WAnz4y8/x6wAgOLtoZcJLFcdxHJkhBtiwa9caWPOZ4nY02WInNs83n2hwRCyBiDXIssb9AP/vSN6TyH3YJAOAhCJq0hFdAgBsev/9TQCwO7M1pOsaZQAJRTP1ZzJDAjIjQjM4HsLjb0GV1Rb4+OQ/vHBs0xamZr1zUKnROByR/Z0Xw1ckmUcjN9qFs0Lkg8yQAMTrPLN2IYZpO7YV1saddTqdc3kQkXKR6ERhbe2xHbBmb3Jw3N6cIoYNn127cWNSUEyHANZ/epVfKZgl37mhTyTgY0thYeGtW7cCssVxHEKtUiCkxbwlrVIgpEUUQsiYSIhTemYuAVJ+HuLuVVWVHFpHvP7P8+8BITr5FCHEca3x8PNfLpubm5t5H5tTfoYN2UEOth6CqaWQaOk/SpPAnssNDQ18byflEohTV1UpDq2D1//5z/cARCfvT27rhJYJP8IDAMQeb6WoYinAlqT03CM7AN4mDJOHXMl0CSQUBerLlACw6avT+9fApq+04bsn0WqQ0ScCbD0gz4/Yh0m5BCAuzWptbm7mFWRkZESr1d68ebOwsLCqqmraZMokA4ANnylIkuT7oVEG4tQWlmVJuQQSihiGYY2JIDrV4HCwLDuXxjB8RZIZE3enq4tPkJ+w5KSU6HS6oqwL5vLye/fuzSUMfPwtKC81syw7clWSeayIYRj0VK6KkXZMymLLUcj6JnKjXTgrRD447mGymK/CsbGxGfoP1Zq6EeDt74yBA9czPkieEsGutOrqamXSFlh7QD61zMaf+Fj/F8VkS2pLlwBsjTujGhwcDDcgPN9ZQaQlFvIJvd5oNA4ODgY3cYp6uBuIDy+2+/1+Wq8GuPLT/fueh+WxQLx7qiJYaMIpSjj3lfZe2nvE7szW/Pz8ov+cBrhQ6HKxHZZYyEtSqfr6+liWnTjxsf5ykIPnAE5HczBQYsligHdPBPSuKEH8lfZe2nswmd1bALsKXS6EUEiZTG7STvDB119vg23SC0WlpT++B7DjmIYPgpi29BjYl2a18ul3yCUA+5NUquzUfevWxTe53XOswWIpAHyQpFJF6sNkihg2fK40GAyB+ymK6urqGh4ettlso6OjU9Vhkk0eG0zjl1EQMsaB6HNltcPRkCyGjV8U9PX1aeMB3kt/8OABRVGzN4ZnGYoYUJyvKi8v93g8HEfW7oHM/z2iKCioq6sbHh7u6+vzeDzBtTB8RZL50cmh6UEEQkZzjEijqhgdbbjzEVwlFDabbeCyOPP9pDtNTRRFMYxeF7P11wsz16lwllg+Jos+QeedZv18r3McTdOlSVsAYGdKpXt6GyLlEhCn8kt349p4gD+kWa1TSxjRH6TpR99sCWrR25OCYxYAAHgjvaaGoqgJw3almEwmd2gL5iLmG25bCEVSAv5UrNVqw0cGb/PNDUDsSqv2ehsPAQGvXlJZrQWHCID0Qz9pAnONcBBCqoOTp0gDf+suGB8+9Dws3wpXj2k0TqeTfx8fgABIm3RQA0DArsJoDk6kT8pjAWB7UnV1NR/QqQ5CKOvijQ8f+v3+6WVCJovhd3/L0ev1DQ1n3oH1hw7tgI1f/KTRdHdXHd0CAHAgf5CfhgDs/P76dY/Hw89uplh7sNZuD24YUWuQr6+dKSUTe0whpWQ8ALDu0NnW1mmTFIZhEEIsywYWXzNe49M9sH07wO+/sNlsLMs+SpMA7D6m0YzUH48B2J6k6u7+NQ7gLaKYnyhFawwBhrIkmf+4qFarHz9+zFe9o/nEpRjIjAHF+XsMw4S0B4TI6g8hKymrt7c3+KuhLElmzO68goLhxh9zYyDrB2V3d5X1Q8iMJ2pqanw+X98lceZfojbahbO08qGXTtbru6eCB//5Xufx+Xy/7AbY8U17e3tgLocQeUIEfzpdOzo6yrIdx2MBdiQF3xDtQY7jGIbpLD+2DgBg0x//uH56J4j9JOv714MvxBAXiora2trCp5EIkRHzDbYtxBeEBo/HEuviFfX19eGNzKNThkrA1N/Jk/edTARaEiPe/7FFq9W2tLR4PA8+BOJV6S9xE1+d/SQr//XgO2P00RwMUDxRQa/8PfdUfJhuAAB8fJXPzu9vDS4ThJAyXGgism3b2ukpHjw4cWHtwdO9vb3BYdqMNbgvSa3m95hCvPD7/ec/ANieNDo6GtHNyVGMZ+/3JSVnD60DAIADer0URKL1sD7h/LcHYNuuXRvW7EvN3gfw4UWdTjc2NhatMQRB3vkIfk3V3759m5c2hJDdbi8oKMj/+cDVGMg8nBvyIFUuzYyBzJg37nR1URQ1UeG3EjM/FGXFrM+59G9DzLb8v2y4+FlK/WHI/eKjizFvlNbWukoOZcbsVc5WpwthaeXDw58Kgv/ZczIr2IfJ6/D7LyJeD71/EtMhgHdP3qqsrAxMTVtTxbDp8EWDYWxsjGH0ewC2J6ns08eoiA9O5OjxNDY23rp1q6Ii90Cg2W45erW0tLS01Jr23sSVzf+6bDZXVobGLzzR8g22LeQRmm7+EIg1+6/wA9r0L4dOigK9Oj3hvO7L1wkA4nd/N/76z9TosjLx9+6pimvXrl27dk2r1RqNxsLCwpqaGqfTybJs7Q9nJ27bXDDp4IXJK+oZHORBRhlArDQzc+8agLVrNwMAQLTsaDq0TFwu17EdEeRiw2eKogvS/+E/vP+TyWQ6Exeoic2Jv+hNJlNOTo5Op8vPzx8eHg4R4sg1CLsJg8FgMIQLN8dxNE0/Kjm6BgBgn36yjU2XjAneP9Og0WjKy8ufP6+Uvspf2/qF5m7avjUAsPFLbW7ukd8DAPyJ0Ov5AT96I5yAZY36GMj6QfH06dNAKMEwzNDQUHV19bV9kPlOXPu0VmEyx0DWj2cuvwWBfZnMGMiM2aLTWX/9fE1mDFz7TpWTc/hiDGS+92WBTnf5Y8iMgcw/HS6arU4XyNLKh8/nq6qqysrKys3N7e7uDhQWf/3KlSvh16urq69evZqXlxd8neO4ifo9qDQajYFfeUGkPBZiE87rGhoaKIqiaZokyYqKkNWBCA8GQAhRFOXxeFwu14MHD9RqtUajUalUVVVVw8PDdrvdbDbn5eUpFAqLxRKxLXIcFzHfENtCHvH7+w5vImDN2QaHI+SrtvRzAMTrX13Ly8vLz8/X6/W1tbVKpbKgoOD+/ftarTY3NzcnCnl5eVqt9sGDB8+fP3/27FlPT8/Y2Fhg2djr9VqtVoVCoVQq5+Ug744IYMNnCq1W29raypsxQ3bhZULTdGdnJ/EWwCsf//DLL1lZWbzBarW6rKysuLj42rVrarW6pqamp6dHr9fn5eXxdtrt9tbWVovF0tjYGGHpNFIN5ufnm0ymkFA/AMuy/f39avXZSUUIYesRQ9OtW7cKCgp0Ol1DQ4PT6aQo6uHDhyqVSqPR6HS6+vp6tVqtVCotFktpaalKpbpx4wZfelEaYXBr0WtjIPNAaOyDEBpvS86JgYufpwVHLuS/IfP9o3kKRUVFhUKhCNR1bm5uYWFhwJLKysrS0lKlUmkwGOrr65VK5ax1unCWVj4QQm63+/Hjx/39/cEx5AzXPR5Pd3f30NDQ9NDDJAMA0QlFVZXZbB4ZGUEI8RPjjV9qi4uLJ65wHEVR01+LivRgFCiKGh4e7unpsdvt/MIVy7Iul6u3t3doaChkKSv82Wn5RrItGL/f/9OfCQACYkuCfk90KOM1gl+DKCwstNls/f39LpfL5/PZ7fbR0VGKopxO59OnTx9H4smTJzabzel0+v3+wJQmpDq8Xq/dbh8ZGZmXgxM7Ju+lq9Xq1tZWn8/ndDq7u7tnzi6sLvi5zz6iuLi0tLS9vb2rq2tgYMDpdPKdv6enZ3h42Ov1MgzDpz84OMhbRdO01+v1+/0z9wS+BnnD3G73DHsNfr//8ePHOp0uLy8vLy8v0CF5yVar1bdu3Wpubrbb7YGdXYqihoaGenp6+IpwOBx8oY2Pjw8NDQX/vkG448HQNF31OWTGQOZXV4MsJBv4kCHmgxylMrBbhCyyzJjY/KuG6upqh8PR39//5MkTvrqfPn0absnAwECgwQSa8QwltkBexM4LwzDRzkRFvB60dsVx3ORCpuiEoqpKp9NN/Hwev6j2wTmNRhN1khnxwRlBCPHrZzPZMytzsI1hmM7OW29EnIBs0ZxRqfiYJVA+U2clOC7SwscEczlyEpzU3Bw0JQBs+L98nU7X1tYWWKmZY3aBRBIBAOJSqqrMZrPdbqdpOqSoGX0iAIjj48UAEK/lV0zmnP4EfA3OxTBepJ49e9bS0lJbW3v37t2GhobOzs7+/n5e0cLVKqR5hP9jLrAsa7PlZMWEzET46cYRtVZbW1s7McV+lqGIgfyfLYWFhfwOEcuywdUdbkBwgxm5Kn+MEGcxPV6yM/sv/8atKREg9ofa8vJyg8Hw/Plzv9/P/27glqQSjUZTX18fJUqM+OCLMHgOtnEIIYfDodfrv94+TTv+/NMDPhJ+qX5Hz+Px1NbWPn/+XOhLq6ZEADiQf/PmzRl0nCqSAmz+5PtPNgG881/zzDv0iwXDMDRNU5PMUxMF4vV6793TXn07WDvWXzunUKvV9+7dc7vdCCGOM5XGQPYJvUqlCtkhmgvIIsuMAcWHsZkxkHkkb4ka/8svH5zP56upqTEajT09PfxIzrJsX1+fTqezWq3RDmtGfPAFMEfbOI5jGObZs2darTY7O1ulUhkMBj6Qtlgsdrv9pfpZCoSQz+cTfO4IITQ6Omo2m81m8wx1QVFUXV2dyWSyWq1lZWWr7KcSg+HLs7e3t6KiIj8/Py8vT6fTWSyW3t7ewEIVv0Cj1Wrv3LkjoCj85dLMGLhycEdmDFw5oZk47LPYrAD5YBjGbrcPDw8Hmi/LsqOjoy0tLbP2z5AHXwBztI2HYZiRkZHGxkar1VpRUXH37t3Ozs7x8fGXSjsWDkLI5XI1NTXZ7fYZ6oLvVOPj416vd6kn7S8DLMt6vV6n0+l0Ot1ut9frDa53lmWHh4cbGxvn0pDCoSjqzsnNmTGQ91OFxWKZ12HoubMC5IOLNDlnWXbWhbSID74A5mgbD0LI7/f7fD7+xZYXqXQvEn5/ZNUrwuLCvwYtrNAQQq1JkBmzSVt4e1HenYnIypAPDAYzXzweT1lZWVnQW6CLDpYPDGZ1wjAMvy++dHNhLB8YzKplqRfRsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHBoMRCJYPDAYjECwfGAxGIFg+MBiMQLB8YDAYgWD5wGAwAsHygcFgBILlA4PBCATLBwaDEQiWDwwGIxAsHxgMRiBYPjAYjECwfGAwGIFg+cBgMALB8oHBYASC5QODwQgEywcGgxEIlg8MBiMQLB8YDEYgWD4wGIxAsHxgMBiBYPnAYDACwfKBwWAEguUDg8EIBMsHZoGYZPCanETLbQZm/phkIJGTSHjdYfnALARSLgGI1zkcjqX+z9wxiwyZIQE4kD84NjYmuO6wfGCEY0wEOKi0WCz19fUURS23OZi5Y5IC7LnSZTabnz9/zjCMsFSwfGDmjTERIEFXLAWI/TH75s2SkhK73Y6jj5WASQoQX1iYALDnSpder3/w4IHX6xWcHJYPzLwg0yUAB77/fAPA7syysrKSkpKBgQHBwxfmxWGSAYi/ufTN7wA+uNCi1+vr6urGx8cXkiSWD8ycMckAIGbv3lcB1n+SZTaby8vLBwcHsXa8/BgTAeDQ4cObANb9LftmcXHxw4cPx8fH0QLWTTksH5i5YpLBBGsPnlaoVKrKysqRkRE8Z3n5MSZOVt2afem5uVqttr29fSFzlgBYPjBzgUyTAADAG0cuXbqkVCqbmppcLtcCx66QLDJeA5Cktfr9i5rs0oKMMg4A6V/i+IvMEAEAwO+/yLpy5cqNGzf6+vr8fv+ipL065IPkvgNOJmG7af4zQkZGJg58XFouA3fJ+CIyigoplwCAJO3RlPvxIA58XBRcLld5eXl2drbZbO7p6Zn/Pkuokfwyijj54YRYkBliANj8tam5edE3cZaiQDiOQwh5DwEHmxyWZ3OdwWW8xoEMLThki+iRUQYA4lNN7uCQkGEYm82m0WjUavW9e/ecTuciBoyrQT7QfRknA062eeRuJ03THMd5vbph2YbRe10vYFrOXARGfXcZty2RkZ9WbD5WPuX+e7Dh24pFc1+fCLA/v66urru72+12C0g23EimLX0bbPvrr+UTq3dkhiiuQHc+YcPO5EWJq4NZ9ALhYfSJ/v9YNMd2eI8Y5jies3IJJzoxNjy8QEvCPUKknI8y3jxW6HA4AhGcXgqwJ6u9vd3hcFAUtbiR3WqQD+p5qlcG3Df/vHHjBt/y3O5Cm+zVoepWvqVyHMdxJPsdcDIx88y3uCG39z/Qe0G3kM3zeWUnlwCIU1KlAJCgZxiO46jW1E0A8MY099+CV49eD3Z/QRQlALz/k81mE5xguJFFCQAbv8gqKfF4PPyG4iQfFi7ytGjxC4TjOI4zMQDc1q1eAG5Lkm9ukkcnALfxi6Y7d3w+30LyDveIYfR7AWDNvrNqtdPpnLyRPCmC9Z9es9lsS9E+V4V8UFR9fb1CoWhqauIHASd50inb0d/ZGSgy+p6UkwEne9V2o24RIwWWNXplMc2X8/v7+1/AIiIi5bEA8O677wPA7/5ebbMxDBPB/fsn18GOy0HuLwzylAhgR9KjR4+Ey0eokaZDAG8RxY2NjX6/HyGkOABvHiv88Q+w/ajywYMHixvNLXaBcBzH0TRt+3BLyxnV/XfWt55VP3s2p/kLFQ/cH49XV1cvMMIK9wgh5HA4qqqq2tvbA6EQyxr3AWw/quzp6VmK9rka5AMh5PV6h4aGAoo+ejuO+/Jgz5MngcL1Pk1xy4D75qs7d+4sYtNketIp2Ud3pun9EsIwTGdnp0ajsVqthYWFfJON4L4qDtYevBXk/sIgT4hg7QF5R0eH4ARDjGT0iQAfH9NohoaGEEIIobGxsaqqqo6OjqqqqkUfKoUWCIkkwCUURex4DMP09vZWVlY2NTXdvn3b6XTOIWIiaTG4P71aV7fQMSyiRyzL+ny+YImnH6VtgS0H5Pl2u33SPFMiAEiLFyW+WznycV/GyaR0lMkbugTc+QK+4FiWHVJu4/79dXBEQNN0e3t7ZWXlwMDAIsowVSflZH++bzQGjt+wRknAkqWAoqiBgQG32z04OBhogsZEgLgp963fbYPtX4cERHwvFZAjyxr3A6zZL3+yMD0KNrJICpu+0paXl0+V22TT9/l8Ibl0yCVwaJYineGeaAUyGyYWgNuXU1dXF22PiWEYr9dLUZTPN8cZMekXQ99/zQ8fPlzI3kdUj0wykKS1BvURqkgK8D5RXOxyuSaendjF3XyiwbFwBVkx8sEYJFzG5YaGhkiTRhMtA/fpq/yoxTBtI8fAmXw2JCLgm+bihnD0L8D96/O7N296PB6O4ziO9BFTlixiRsGwbEe6RJL80BMYTw4BrP90yv1jW2Ft3JT7k8uWALHHWymK4zhjIohTmlmWJeUSSChiGAaRcglIiyZaHpkugYSiiS7BtKVvBfh//1rgBC3YSH08iP5y2dzc3Oz3+40yEKe2zGDMSdGUd9FSLzgU9Z7wApkLTCJwH18pLCy8devWZOVyHMchZGQB2GK+85tYALaIQgihRGBTmmfpkGQGC9D7ra6Tn3SQGRwAo/PMWX1m8ehRmgT2TOsjzSli2PDZtRs3Jl0wJQBs+ur0/jWw6SvtwsPwlSIfJE0A98OJkLrkYQwSTra15YpqcHAQIcSvpPZdMs7lQC5rlHDESUZYsNCXwcqAO/yX+9XVEzF5fWKwJULSnAOMPhFgX5rVyhdFW7oEYGvcmUn3W1M3Arz93YT7/H5pgN2ZrRRVFAeiv+dWjI42nBLBhs8UNputJVUMW5IMTU0URTFt6TFB6bemSQA+SFKpZux+JhmAzBjV5WAjmbb0WDiQpFL19fUxjD4ORJ8rqx2OhmQxbPyioK+vjzdG/+ABRVGMPjHYu0CCHXIJiE4+4jdxGP1Hke7hCSmQuYBIOQMH6/V6o9E4ODgYLJoUVeQEcF5s9/v9tF7KwYdP79/3PExmAAZPVYQ3zmnJyiUcHLyjUg0MDPB2epPFHMD4Z4qxsbG5N5goHpHJYoB3g/oIf+Jj/V8UVVX8UkuHXAKwP0mlyk7dt25dfJPbPccco7F48jF5KjFB551WEPO9HgnUJ2dkwH2bVD3ZUafgd22Pp5hMJrfbzXHc+J14TvaHdqs15E5kknBE6vR4nvT+B1yns3p7e+cdLPRlIBlwMuBkb5D8egqvJkGWLAn8+QjY+f316x6PZ6IYdwW5r40H+EPahPtkshh+97ccvV7f0HDmHVgvzSxuOCEC2P1NQcHwvR+3Amw/quzurjohAnibqKmp8bWkRkh/Z0rJxBZJZIwyAHFy/chI5GKcbiTTlr4V9hzTaJxOZ2uaBGD3MY1mpP54DMD2JFXAGKvVOmHMrtAiRYg8HgvrP5mouIfJ4vB7AkwvkKCClEtAnNoRKZ6ipcD96bRWqw0PZ7zNKeMA9rRqr1dHA3Cvyu5brZ5DwMGmRz9pAnOECGS8xgFwH5zXarUBIaZp+mnSFg5gKKVy5jYTbG1EjyaW1bdP9hEyY3LceCO9poaiqMmWM3V4uHZqQUQgiyYf+sDO27ungqV0vtcjwlzkO+orT4sq+HMHDMMwjH6iA/+buFVU1NbWRtM0rwjct0nt7e3BM2GEjH4ZDKtqR0dHp2aGdfx2zBuDXV0URfGJ0jTNzMJkvrLYTvX3zyb+zf/tvTdpSbD9CKHZ0pwLbel8i9i2bW1wO4ghLgS5fzwWYMeE+wgh5cHgW+HNN9+EmJj1sD7+3L/3w7adOzes2ZuSsw+2fvTRGlizcWOk9CEm7qya3yKJXD1khhjEn6usFRWB4XfqiHu4kTSt/xDgVemFUVUciETrYX3C+W8PwLZduzas2Zc6aUyAvf8JK1KqiG89b1zp6vLqEiLeM1ny0wok+PoJEfzp9LT2EPjKGwvO+HP19fXhM2WPLp4DiPK3znffGbnBTNyw9UrNNwAAIABJREFU715RUci6qc/n690N3I5vQiwMMSlgLct2RPSoeKJDvfL33FPxE0UX+0nW969Pq4aPDx5cO6kep3t7exc4l180+fDoeJv/Z8/JrOCKnLwOv/8i4vXQ+8NB92WcLLYjL7PxH8B9udY7rbsCl/SvKrO5snJCvBlG75ZB908q+3Rl9evF3NHDFoNhbGxs8prJL4Pun848+Edwgq849gOTOD2LiH9JR62lpaWlpVbFexEtCcCyxjhYPHZnmkymM3GTHXzzvy5Pd38PwPakKfddLtexHcHPr/17bkXavjUAsPEfqpycw78HgI1fntfpvuQb2p/PTUsftiReNBgMhvBuFqAtXQJ7LqvV6kCD1ifCNKYbiRCq/SEWgDehZsKYL7W5uUdCjdl0+HKEIjXFAWxPOvPxK3ziRyLdM0F4gfC0poph0+GL09rDBDStdwKM7ZfbbLaw3kX6RAGx2NR2Xmd5HTiA8b/n/vrP16PLCnAA3OYjFoPh+vXrYYOliQYYPHmrsrIy2m5usLURPUJGGUCsNDNz7xqAtWs3A8CWo1f59pn2XqAaEn/Rm0ymnJwcnU6Xn58/PDz8skQfPp+vqqoqKysrNze3u7s7EPLx169cuRJ+vbq6+urVq3l5ecHXQ+CnLePnFFqttrW1VavV5ubm5gShUCgsFkugcdM0TZJk0DDIcZMC1Jaja2hoCAg/cxG4b45eVygqKioUCgWfWnZ29qVLl0KyiIhSqayqqhoeHrbb7WazOS8vL8SSADRNd3R0qNXqWdOcldzc3IKCgpqamp6eHr1eH55puPs0TXd2dhJvAbzy8Q+//JKVlaXRaOrr69VqtVKprKysLC0tVSqVBoOhvr5eqVSq1erg9PPz800m04yTO/KUCN7+zlhVVcVPxRmm7bttU9Lx+lfXwkvG6/VarValUllYWBgwxmKx8Mbo9fra2lqlUhmxSIulAFuOnp6suGjFHnA/Qnsg5bEQm3B+WnsI4Pe39m0Cbs1+p8MR8hWTLuEAnn11jS+ZgJ0FBQX3798Pb5zB5OXlXb9+PWw2ZOIAuINKo9EY7SeXQqwN94g/b7rhs2l9JLx98lfsdntra6vFYmlsbHyJlk4RQm63+/Hjx/39/cFR7gzXPR5Pd3f30NBQ1JiNX9c4ma5Wq1tbW30+n9PpfP78+eNJurq6BgcHPR5PcNOhKMrlck2NG30ZrAy8F7XFxcUjIyP8nbygkApDdXW1w+Ho7+9/8uTJ48ePSZJ89OjR49no6uqy2+18vizLulyu3t7eoaGhEEt4WJYdGxt7+vTprMnOMV+v18swjNPp7O7unt39ibB2H1FcXFpaSpLk6OgoRVEOh4M3eHx8fGBgwOVy+Xw+u90+MjISnL7NZpv5lDq/rbs9SRWIhCmK+un9KfnYmWzp6+sLMZI/BmK320dHR30+XzRjAoU89aBRBhCbeHGi4gYHB6MVe9QCITPEABu/nNYegvH7/U//DBwAF/tj0Lck9xpwANyu1MLCQpvN1t/fH7CTL1Kn0xmtlp88eRKpJE0cACc60VBVZTabIxoT0dpgjya21d6b1ke6u7tnaJ80TXu9Xv9ivJq4yDsvDMNEO2MT8TrLstF9MDEyGD+Xr9Pp2traArPQkGnlLEXAa0eWUaPRTM0V+zJYGQzlWAoLC/ljICzLBhKcw9pHhHxZlkUmCScDzkSGW7FIax+h+c5YehNlmAgAEJdSVWU2m+12O78gErAqkM7EP4yJACCOjxcDQLyWpulZ58Y0/ShpC6xLOB9YDmRZdmRkpKWl5fbt1O2w9h+qmmgxefBRlGjGiEQiAIB4Lcuy/DC7M3mq4hBCpFxuRIgzmYxzmcbzy4cfnJvWHqbDMExn5+VnEScgW46WqFR8FBCwM9iLGSoutCTJjIB26HRRXnqY3VpTAsCG/wvtI+ENYw5NRQgv9catx+Opra19/vy50CjLxMrAd62ED9cDq3qsDLyX9SqVqrW1dbHeXOY4E78Cwmjql+7M2DwxJQLAgfybN29GbaDToYqkAJs/+f6TTQDv/Nc8l93EQKwRp54K9VmWbU0VA8Cr0syOjg5hBeIvlgJsPnRoBwC8853J4VAnAGw+Mq3i+LE3NjYWAGB/3my1aZICbEkKaQ+h8Ke/9Xq9dfs07XD89EClUt24cWNuB0xnxoQAmB9qy8vLDQbD8+fPI1k+J2sX3EcWxEstHwih8DOIc4dl2b6+Pp1OZ7VaAwcHWZbt7+/XarV37txZ4C+1TYf0E8DJXm3JUvIHsRcvZYEghEZHR81mM/+K/Vz6MEVRdXV1JpPJarWWlZXNpXxomm4vTQraKAliV0pJSUnw25/zgjfGYDDcvn3bZDI5nc7wivMXSwFgx44dALDjmKavr2+GcClie4gIwzDPnj3TarXZ2dkqlcpgMOTl5eXl5VkslsX6VVefz1dTU2M0GqNVzRytXWAfWSAvtXwsEJZlR0dHW1pagkufZdnh4eHGxsbF/bUblmVtNlt2dnZ+fr4jbMltWUAIuVyupqYmu90+x+bFt8Xx8XGv1zvzgkLwIw6HozhTOm2vd8P/nS0oMBgMQg7URDJmfHycYZjwiqMoynBkMwC8e6rCYrHMfK40YnuIBsMwIyMjjY2NVqu1oqLi7t27nZ2d4+Pji3VqmWEYu90+HP3N/XlZu1ysZvngOI5l2fAlIpZlF/2HDziOc7vdtbW1HR0dizchWigIoaXwNASGYWw2W2lpKb/vkJeXV1BQUFtbO3fZmiPhFYcQKowHgE2fKW7PJcyJ2B6igRDy+/0+n49/sWXRR/hZ1yPmZe2ysMrl40XC99WXZuHjhcKyrMfjcTgcPT09DofD5XK9ANni8fz/du79q6kr7x/452/5rpG6qLpEhEXmh++sfh9txxnH1emMba03wJA+7cw4T7W2FZ02Pu145WK10xarqNwSArkRkgiK3AwoylWJQLDILSAJ5n45ObfvDwdiIAmEI4ji57X6Q3qSs88+l/0+e+9z0Ou9cePGjRs35n5hHC0FjA+0mF78v5xMUdSTJ08W99/gQzHC+ECvPAyO5YLxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4wPhBBPGB8IIZ4wPhBCPGF8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD5eMjoRCHJNDLPc9UBofhgfLxPTWQHAHsmEw+GgaXq5a4PQPDA+Xh46IcCOywN6vX5oaIiiqOWuD0LzwPhYdjohQLpCsQ9gx+UBjUbT0dHh8/mWu1YIzQ/jY1npRAApRy4eeRNg+8/dGo3m7t27Ho9nuauFUEwwPpaNNgMA0g4dWgfwxt8Kb1ZUVNy/f9/j8TA4b4peERgfy0ObAVNW7copLlYqlb29vThmeT3oMkCQ07MS5rYwPpaD6WwyAAD87rP8y5cvX79+fWxsLBAILHe10ItAkpqdkHjMYH4Bs+NaEQAINUu2IYyPZUBRlNlslsvlZWVl9+7dczqdL99jWlPuTwBiQfYYGVyS8yOk1NznMbZimPaqRPHdfnL+n04Za/1IlLewVZaoJnMUpU2HlOyHCy7K61VthTc/V7cRBPH81ZjJlCOAlNPBc6RLB4B1B+sHB5coqjA+loFGCLAjv7e31263EwTxEk52MEYRiAHE64+29ZMkybIsNZ6zUbzxU00Nj5ldn++ONPHLGsNAjBcxU38xL1GUl5h5vWFq64tloTWZsyjVu7Dm67oFF+W9fzoe4g+qWhc9PqienI2w8dOCqXNEaTJ2Fo4ojr69/ovKJerbYnxEY8oVAKScyRICwL5F7f6ZTiZD/CdXzeYX0X3lhzBnrRMDZH1+/fp1bkZGLQPI/iy/qsrr9S60NLf79tXEz6tuGmPMAsKkKUgU5e08G9z6YlloTeYsSvEOrD58bcFFcfHxlb570Zu0eh/A2ulzZDqbMj29Bh9eXKJpNYyPyBhTbhIAbN36FwB48++GxWvqNK3dBbDpcOnIyMhSjFlMDb8FMUCZ5nkKIQiitbVVKpV2dXUFAgGW1aWJ4Z2Cis7OTh4XvbNbeSnxm+b+/hiPYdjWF81CazJXUe0n34DNlxZelKfr9GrYcqGnZ3E7ViyrSwN4Rzx1jkjyYWbCB5ll5z+Oj089Xza4NOMXjI/IKIrq7++Xy+VNTU0KhWIRjz75MDsBEvbkSqxW6yIPW6ZGHABi2KCue56GxzCMz+ezWCx+v59lWao7A8QfHZXLLRYLjzrbdD/mbTl5/9dfYx28zNz6IlpoTeYqSpYKcXtrF16US5EG8PalR48Wtz1TmgyAZ+eIoqjR0dGGhoaurq6Ghgan07kUY2SMj6gIgnjy5Inb7Z6YmIhxmNqXK4C08rnvKoRaCPAXcUWFy+WKfa1w2nIQ1PcE/1cn54Jj4/6qrE0n9v4gl9vt9uAVwzDMQq8ebTmAdKpWahmskypraqYG1X31guBX86Jpuu/813m7z4+Pj8/obdVfykv8pS/K1M+jr0V5hw2Le3+OWhNeRTUd2wibvopWlFYEAClZ3f7wvWs/kQxxe+sfP15wfOhEAEJ1yBELvXLUQlh38Nk5YlmWoiifz0cQhM/no2mtaAn+FBPjYy403ZcjEJy+7+VOmDYDUs48oGnalCuAfWqKohhTruDZGeUmNa7MPanx4EwKrNl/9fr16UmEmWuZzgoA0lVevz/ClRfUVy8AcerlgQHu0uEGLAmKKpVKpS79uaCm5t69e9ytmwl2SX44blzAXJ0uTQzx+VytNOni5I8V+gcPHgQCAZY1nfwh+NX8DYCiRq7/VXTx4BWn0xm63JJ/LO+za21tbZG6GO3XEkX5R+RzbGJ6elUkvfAoxn7W7JoM6mSJoqrqeQ41y7KMVsTNISSfmhq7UVTP0Q0Ql3p+1k6F/D75H5KG9vb2WTcemqZLdgPE7WkaG6NpOsbTzXmYLYAdl0KOWOiVo0mH5I8vTZ0jrQhSsrpDL1RamwGQVma3L+54GeNjLpQmA2BXdlOT1+tlGG0qJP+9uM5mazuVDGv2S81mc3dWCiRkVnZ1EQRBaTIANqSek01MTIReCn25Akg++ZC7kXJvfMR/LG1s5Gazwte6fzoFANbslzocjsiXlOVsshi2KRpramq8Xi/LmrJ+BMj94nx5+d27dycnJ8fGxrxeL8MwpnpBcDgDYni/2hhjS+upF4B4Q2qhbGJighrPSRLvyZTJxsbGaJqmujOCX8XSoyFMmquJooJs7cxHNmO3d4jyMgpqa2vD52Kt+cfyEo8W/Bx1E0+vHOOyIy9RlJd4oOpmTPsVXpOxi+K8RNEVcWXUQz01hR4Ud/iaMRAIEMastQC/P6aN+BxKLQR475xcLh8ZGZkVfxTV868NAP/15eTkZKyne7oip1MAtp4IHrHQK4fqyUmCqXNEUZpUSP5nqcFubzudAms/Kx8bG+s6nQLv5nR0dCzu456lig/T2d8CCHJNDMtynS4AgH0q34wDtNDlL9jU3PWfvr12zev1PswWALx/pLx88t6/NwBsOlw6PNx4Ihng9+Lm5mZ/d1YKAGw7o9Pp3G53sAyGMR1Pgvj/zh8dHaV6cqavxP+X09xMEMTUJmauRZJkdWYCAPzpTENoUUEP6wRw+ZeysrJH0+Nn+68n4sQAYkiqukdR1PQlazr9H3jzSpFGo2lrO7dFHC+UVcT02JXrsPw0VStqPGeDeMdRudzpdLKWsykhX0Ur4OmVY3k7KiZpmmVZT1VeXuL/6puaQnsZzGOdNFGUt+cHg8Ewu/dRfykvUZT3cUn0TYzd3iHKExVoNJo23cX8xM9L8qPu19w1IUmyPetIXqJI8mPkQz3daE9qNJo29efxEC/Mq/B4PB5lOsAfsmfu1NSuMabjSRCXeq61tTX8W8KYtQ5gU6Ys2G2Z93RPFcvN5W/KnDpiM68cqidnA0ydI2O2AOD9o3L509bjiQCbMmXDwwWpAO+IK35djEmfUEsUHzohCPfuhVSZjaZpjXA6u7eeCo3YhS4PxU0OLZnphr5xYxwAwJunTqVBcnI8xKf/+K/dsPFPf1qzaueZol2w4cMPVz27Ne38Rq3umTmjTqiFMEPSf+d/+9aMJRHW8vv9F94H2Hykt7c3bPxvOvUf+H2h5tatW9xdiGEYq9VaXl4uubJnjRigqJhbhWGYUgmE9j7evqxwOBxz7rgmg/vx9+Kfp2tFkpoPxLD6gjB1qpwIFZ55asaaPhSVXmyx2Ww0bTZ8IMrb859ZO2L6F9dx+B+5rM7tdk9vvfU616HYLpVH3wTDMF1fifISD2ivtQ/+/E3eny8pNZqIDS+Wmvj9/sZ/ivL2zl4e3FbpXgCIO1TR3nY8CdYduqDRuFydx5MANmdGXIWiNDsA4vbkms3m8JGCKh0AtnI3pNhO95SKqevoN38vPpUeduWQpOYDgNXCn22yVO5C3ffT13tg47Zta1btyircBZCQ+ZNK5XA4IhbO25LEB033fbsRYHVGSX29z+fzqrj9/T87TuaHXhPTy+F3n0VcPvv3IeVrU2HpvZ+n0+nOpcYBAMD6f8qasnetAoC1/yMrKjr0OwBYe+AnleoAFwbrDl3S6xsaZt1AdKkAmzLPffQbrowvr1RXV1dXN2W/O7WJ9V9GWovlHsJtPVnb0NAw64k9TWt3iWHTRenjkLk3iqIsFovBYPgiG+BkqmH6wnW5XEfPzkiQmP7LnVErhmFariVF/CqiiUvivD9fUlVWOhwOimpVJ4ry/y0LfczE1F/MS/ymJL/k0juivC0HCp8NQ0R5iaK89y6r59uE2+3WZIm53xd9X20wGCK+1zBvTViW5eZZSs5HONTPtiX+PXe6/vDvaoPB4HYrdgBsygwvimVZliCMh9YBxO1tD2urU3Mom4/evXt35iAi6ukOWTFJmJe3cxVAXNz6sCuHYZiW75IAuMuzeepCPaAsLv7idwAAfxZrNM3NzYv+JGtJ4oOiqNHRUbVa3dnZSRCE3+9vbGzMz88vLi4eHh4OXvTc8suXL4cvNxgMV65cKSkpCV0eRJJkX19fWVlZ0ZIpLi4uLy9vbm4eGRnRaDQlJSUKhaK1tbWsrKy0tLShoaG6urq0tLSysrK1tbW0tFQqldbX19tsttDrqUIIkHD4e6m0rq5OKpWWlpY2NjZOTk5arVa9Xl9SUhJxranB295SrVbb2jr73USuLwC5mTabLXQ5wzCeodMJYlh1Ljt4EyNJsr+/X/w9wPGPvrtwIT8/P5Z9D6+Vz+dramqSSqVRKhxSjcc6aeI3xZdUbW1tBEGQJGkymerq6oI3W27YckVcqVQqjUajUqksLi6ee+sRL7DBwcHydFHeRzmFhYUmkyn8Ipm3JizLsmz7jURR3lcNEQ916LaObQF46wC3LZ/PF6mo4Akirx1OAACA3dqQ3sf0iPy9I+XlMzsmc51ulmUZU24ywJr90tAjFu0clZaWhl6o9fX11dXVMpns+vXrcx9SfpZq7iMQCNhsNm4+mWEYt9v96NGj8fHx0CmuOZZ7vd7h4WGLxRKxL0fTtMPhePz48aMlMzAwYLVafT4fRVFOp3NkZMRmsxEEYbfbLRaL1+v1eDxPnjxxuVx+v99qtVqtVm628tleaEUASRm/VBoMBrvdPjExMTk5yf2GpmmXyzU6OsoVFSE7kk9IGxv1ev3Tp09nnXKSJC/kA4gBCq6EtBnT2Z+4vsP2w6WloU8TK8oAxLvEFRXV1dW9vb2x7PjExMTsfWEYn88XcTdnGNSVJoqufne9oqIiWHOCIFwuF1efqccln0jLysqMRqPf73c6nUNDQ3NvPSLTv0R526XlKlXkfsp8NWFZdio7PlTeiHKogzRCgETxT9PbYhgmrKhnKIoaHm7cHTKmDfHXI+XlHR0dIb2AeU73VIfl3ZzQIzY8PDzHOeLaXeiFarFYlugfgljCJy+zqktRVLTDHXE5TdNz7PASz31QFEWFbj20MsEPwWrT2gwASE5OBgBIV9I0zd0x/nS6XqFQPHnyhFt99gHRzF6Le4zHXUwqlSriP1lI07TZXLQp8qDjix+VypaWlukOsC5DDCBOPdPYqNfrrVYrSZIL3fFZx5x7lCOoN0X4elBXmijK+4daLpdHGcO3VyWKrog1KpWqp6cn2IRi3HpoOdcTRXkfKKpqa3U6XfARxkJqMvXUNu8DxY3oh5plWZbVZQBA0vGiaNuKxOv1GgwGbgQR9OanBVKp9NatW8H3fWI43bp9AGv+IZl9xMKvnGmhl1n4h0WHD24XQaBCCLA+LW0zAGw5prPby/YBrP9CI5PJjMaozxRnreVwlGcAJH3XUlNTU1lZOTQ0FG1Fn893755yz4nQ7IjfWyDl/n6Xuz1OZUex5ObNm3M2jwXRicTc853WsDbZXp0oKjrTJJfLW1tbo/1djNfrbWlpGRoaeo7Hh+3XE0WS/3TX1NSo1epI+xVLTdqvJ4qkPxrnO9S6DICN396Jvq3IGIZxOBx37tyRSqXciKykpEStVj948GD67EwVPu/pjnjEwq6cuZ/4LiGMj0VAEMTdu3crKytv3bql0+mcTuf4+LhSqbx9+/YcD0pnreV2u/1+f3Nzs1arHRkZmeOFS4Zh/H7/6OhoXV2dRCIpKSlRqVT19fWjo6PBt48YhrHZbHq9Xq/Xz13aQphO/QdAvHpvYemst9dpmh4bG1OpVE1NTS6Xa47+i9/vf54gm3e/YqxJLIf6eY4hN8BxOBxDQ0PcQNjtds8KiBjrEH7Ewq+c2Cu2uDA+FgF3jj0ej8/n83g8FEVNTk52dnbOcfmGr8UNx6xW6+TkZCwNjKZpn8/ndDqdTqfb7fb5fLM6sS6Xq6ury2q1Lka/Y2qLZrO5sLBQIpHY7fZZX9lstu7u7rl3+fnNu18x1iSWQ70ox3COEdmCTvesis26cvjV7flhfCwJmqb5/UMec8/4LAh3A1zca8vtdre0tPT19YX3tGmaDgQCL+BSnne/YqxJLId6KY7hQuvwMsP4QAvANafF/ktz9KrC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4wPhBBPGB8IIZ4wPhBCPGF8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4yPVx4jAhaEFEUtd0XQawfj41WnowDYdQfNg4NhCWKiBUCfvs8wzPJUjWVZlmUYLQUp9ENyGeuAlgjGx6uN0mR4C0cUR9/2fVEZCARmfNWTQ8LGgYIaj8ezXNVjWdbnU03CGlvdAPaPVh6Mj1eZ6SwDwHL/fXjR5/OFfknuA3btZ4aqKq/Xu1wVZFnW7VaYYbXlmpEksQOy0mB8vMJI8uFkwge3y873x8cbz5cNzhi/6EgAs7iis7NzVq/kBXO2n3TC5vH+/ui9DxMrACbbSNN0cBE34FreYReaF8bHK4yiqNHR0YaGhq6uroaGBqfTGWxvlCaDhY/uyOUWi2X+RqgTsfBb1jT1f4xWxALQWVkMAJNtnL26TsSCKPZK2mSpbNzekV9/jRYfjIjrQG13PHlCURSrE0GGtv1kckpWt91uxyHPywzj49WhE7EgJAkitD1TFOXz+QiC8Pl8NK1lBbnct6QQfAeVNTVTEx90roBNK48yfNCxAOw+NTFdMrEPWFhn+8s6FsCZZ5zVeWFEwO5Tz9WjMZ1lQcQVRdO05dhGdtNX4+PjszoXU3uhE7EA3m3b7LBqSHrL7/ezrCkrJeWg8vvtsP34jRsTExOhK6KXCsbHK4PKFrA7LrW1tfn9fpZlGREwWd00TTO5AnafmqIoWpvBQprHbqdpLQXJpkv6Bw8eBAIBljX5k8H9yRWz2Rx+M2dyBSyk9jY1PXjwgEuQp0+fKpXKmzdvKhSKxsbGGVMqOhEL4NkvNZlMXBhFrkbyKafdTtM0RfU83QDO1PNOp3Nqc1rR1GRN0vEAYaQFwCZkVhYdGoY40y+VXNj15Ag2fF3/v1vgz7m329vbCYJ4MUcYLRTGx6vCRKYAu/VEbW2t1+tlGG0AkodKDXZ7WyAFvJ+Vj42N+U6nsO/mdHR0+LuzKNhzWyYbGxujaZrSZLCwofucbGJiImwgYyJTwPvP0srKyidPnnD3eYIgBgYGJicnzWazzWZ7dvPXTbV8+67shw8fkiQZsRr+dOCqQRAEYczyAYwd03K5wOQK2OBcL4Bj+3YWkkwXtVVV+aNrYfSowuVysSzLaEWQKju6GRIyq2/cuLG8T47QHDA+Xg2MKZcCYDdlGgwGv99PZQtYeP+OXP609XgAYDhTNjxcEAAwiyt+/fVXf3cWATvuyOVOp5M1naUB2G1ndDqd2+2eXSyj9QM4084bjTMGKRRFMQxD0/R03JjY33Jtfs/wJmB/95nZbKZpeu5qUBTlUaaz8IfepiZuVEKmgPtvRRqNpq3t3BjEP0zbzP7lnEKhGG4UEwAsgF9qYRhGJ4LkE+Xpb8D7Fx6q1WouU9BLCOPj1UAJudb7m8fFdW5FOpuc7Ib4np++9sNG67Y19l1Zk7uATcisUakcDgdJapwATqEwMHWf33lPre7p6Qmf+wgEAkPbgd2UabPZIm9YBCH9hZ0dVVXVaW9wOUJphJGr8cEvKpXK4XAwjMmXBOzmzN7eXpIkGYZx7Q0tLey/VbtM3d0kqcmAjKKiXbA6o7Krq66ubnkfPKM5YHy8AhitiIWkvry8zlXAxsX5YP1I+e3KXatYAN8BZXHxF48BWPhzq0aD9L3DAAASh0lEQVTT3Nzs9/sZhrF9lzTVJtd/2ajXNzQ0hHc9WJYlSfJh1WEHAAu7qGC4iCK0bdu5NrlcXlNTMzTU0LuaW7hhVH5njmpQlMYNMJwps1qtXC/G5XLd2RyhcM9+qUajKSgoaGqSZaWknO5SvgfvZRsMtbW1XPS8yKONYofx8bLjhi2e/VKlUmk0GpVKZUlJiUKhaG1tLSsrKy0tra+vr66ulslk169ft9lsXEP1+XxNTU1SqVQqldbX1weXz0LT9Pj4eFnZ+b7VEXsEG55UdtXW1paXl6tUqra2NqfTSRDE/fv3ZTKZXC5XqVRzVIMkSZPJFNp9IEmyv7+/9R1gf/NR2YUL+fn5RUVFEolEpVLdunXr0aNHbrebJMnh4eHa2tr29vampqaIqYdeEhgfL7Wp5xTv5pSVlRmNRr/f73Q6R0ZGbDYbQRB2u91isXi9Xo/HY7FYPB5PMCMYhvH5fFar1Wq1er3eOV79CAQCjx49UqlUJSUlJSUlRUVFRUVFxcXFJSUlEomkrKystrb2wYMHVqv12ZNdgrBYLLFUgyAIl8sV+uSVEgILu1orKqqrq3t7ewcGBqxWq8vl8vl83FMhhmE8Ho/b7eYW4ptjLzOMj5eZjgLw/EOiUql6enq457Usy4bMaLLhH0IxDDP1sCPXFP5tEEVRTqdzcHCwu7u7paXlzp07bW1t/f394+PjTqfT6/UGAoFZ5TMMw02vxlKN4O4wACykPmxs1Ov1VquVJMnQQkILn68o9FLA+Hipeb3elpaWoaEhvu8+6LhhCHW8dd4ZBIqiSJIkplEUtajva+kYAHaP5ObNmyqVamhoCF8nXQEwPl5qDMP4/f7naGmmQDKwsLr7+9KY3l5fMgzD2Gw2vV6v1+tHRkZwNnRlwPhYyWiaNpvNhYWFEonEbrcvY00YhnG5XF1dXVarFfsdKwbGxwrndrtbWlr6+vqW9+9uWZZlGIaY+Qc76FWH8bHCcY0WBwtoKWB8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4wPhBBPGB8IIZ4wPhBCPGF8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD7SEGFNuCgBAuoYkl7suaPFhfKClY8pKAQAA2Hx1aIiiqOWuD1pkGB8oKq0IUrKMgUBg7p8xWhGAUPMwWwAgyOkJ/ar9ZDIArNp5egjjYyXC+EBRqffBX3/oePToETnn0KM7KwVge2ZmAgDsLBwJjQmfz3f79u2Wlhav17v09UUvGsYHisZ0OgW2nqzt7e2dIz4YhrFarUqlsqamRiaTtba2EgQR+q3f7ycIgmGYF1Jn9EJhfLwutBmQkmVcSDPWpUP6/+r1jx8/nnvcQRDEwMCAxWLp6+uz2+00TXPLGUa7j5v6SD7VN70QrSQYH68FjRAANh5Utfr9/ljXMZ1NSjp+vvzIbgAAEKoJOmoEmLIFXE6k5PZNZ4dWBM9sllos2AFZeTA+Vjju0WliYiKsFl29cSM4B9GXK4C08jlGJT05gsSdO1cHE+C9c1arNVKCmHIEz3Ii+WQ7wzCMKTcJ4I8nalQqlXT/Gnjr8/7+fpw6XXkwPlYyxpSbnHxC0dJydDOs2nm6q6tr+jGK6WQyxH9yxWw2R2vVaiEXCG8f02rLj2yOSz3X1NQU3nmhNBkAsFqYJ5f/sHvVqgPKuwRBqNJhpv+SPHmCvY+VB+NjBTOdSoZt2QaDoTQzAeL25D558oTrPlCaDIANqedkExMTUVq1Lh0A4v/7+KVLVVX54sSdOc3NDQ0N4Q9Q7p9OgTf/dkmnq/t6Q/zHlwwGg8/nc5SnPouOLcckEonZbI4+9kGvKoyPFYskHx5JCOkBbMp0Op0sy7KmsykAsO2MTqdzu90R1zWd/S1A6pcSiUx27thGgI3f/lJZef/+/fB3QLg3OwBg/Vd6hULBDVK8Xm/NiT8CAMD/PXD58p07dzwez1LvL3rxMD5WLIqi+muOvgEAsO6Pf4yfOZrY+Y1a3dPTM3PuQycCAEjJUmelQMrhw+/PGoFs/PY2SZLUlJ7QKY/IEg6fLyurr693Op04clmRMD5WMq/X29nZWVtbW1dXvCduulWv//KSXt/Q0BDW9Qi+Y/4MN/2Zu3sVAKw9cODD8Iz4c25hYeHlA7+blRz7pY0KhcJgMNhsNsyOlQrjYyVjGIYgCK/X63K5Ojo6ysrK5HK5TCarr6+P2KoJgrh7V7k3Dt46ePXixYtXrlwpLy9vaWkZGxu7e/duWVlZcXFxUYiSkhK5XN7U1NTa2qpSqSQSiUQi0el0paWlFRUV3d3dbrcbs2MFw/h4XRAEMTk5OTw8bLFYvF5vxFbNvSQ6OTl57969rq6u8fFxp9NJEARN036/32q1DgwMPJr266+/joyMOJ1O7r1St9tttVofP348MjIyNjbmdDrn/WMZ9KrD+HiNMAxDUZQpVwAAglzTHD8jCCIQCMx6VsKtHiraD/Ahy2sC4+N1w82PQtLx1rn/EA6heWF8vG5Mp5IBYPXe70st+CI5ej4YH68XmqbNZnNhYaFEIrHb7ctdHfRqw/h47bjd7paWlr6+PpzaRM8J4+O1w82M4sQHen4YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4wPhBBPGB8IIZ4wPhBCPGF8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiCeMD4QQTxgfCCGeMD4QQjxhfCCEeML4QAjxhPGBEOIJ4wMtHV0GCHJ6qOWuBloqGB8oOp0IACBDw29tktTshMRjBjNFYYKsTBgfKBpTrgAAAHYW+Hw+Hut7vaqt8Obn6jaCIBa9bjkCSDl9n2GYxS4ZLQDGxyLSZYDgzAMfwzDRP79gplwBQEpWthAAhBqSXNDKqnQAgP/3RXF/fz+PHoT3/ul4iD+oal30+KB6cjbCxk8Lajwez+KWjBYE42PR0LR2N2zcL230er3RPr/gKjGMNg2mrf2sfnBwQSngdDolEklRUdH4+DhN0wvdOhcfX+m7A4HAQtedm3ofwNrP8quqXvwhRaEwPhaG60FE7EdQlOYj2PDxpWsejyfa5xdcW4qihoeHFQqFwWAoLy9/8ODBglpyIGDMTICEw1X8Bi+ertOrYcuFnh5ygb2e+ejSAN4RV3R2dgYCAVYnAkFu38LTDT0/jI8FeJgtgNQy9T5IPtEefjcOBCreh4RPr97wer3RPr/4OhMEYTabnU7n6Oiox+NZ0ABKmwEAAOsO3R4f5zF4cSnSAN6+9OjR4k6dUpoMgI+OyuUWi4VhGIqipHsAgPdUiCmHm+KBlGzjIveSVjyMj1hRmgzYWVjw6Zvrv9Dcvn07/IYcMGYnwPtnGhq8Xm+0z8tSc40QILWcIIhYWhfDMFM/M51NAVizbdsqWLVfesvv90f8vVYEAClZ3f7wwttPJEPc3vrHjxc3PtRCWHdQWVMzNfFRIQT44MJ/0t8AgNRyx/z7qBMBCNUEwTDM9OQw548X+/q4jlJfrgDSyhe707QCYXzEyHQqOfnT45+ug/eOabXDw8PhTYIwZq2Dv2QbDD6fL9rn5ai5Lg0g/pMrZvP0A1TTWQFAusrr989o84xWNNWOko4bCWO2ACAhM7vo0CaIy/ilMuLIi9GKAJL/IWlob2+fNT9K03TJboC4PU1jYzRNR9tolDIBAJJPdUYaaunSIfnjS3puIGbKFUBqWWOjNO0NeOvzz98FSD7ZPnf5D7MFsONSW1ubT7VvOjjihMJ3Vu3OuXPnDkEQLGs6mTzziKEoMD5iQtPaXbDr2LEtsO5QcV2d2+0O/41PtQ/W7Ffeu0cQRLTPL77mPTkCgA2p52QTExPBdnX/dAoArNkvdTimbtcz78Owfft2gCTRRW1VVf6BtfD2UYXL5QovXC0EeO+cXC4fGRmZ1dIoqudfGwD+68vJyUluE+EbDTezGnGHrxlnJQhjyk2CPZky2djYGE3T6n0pB5X3st+F9/OMEolE/c07ANsULlf0BDGdTgHYeqK2ttbhcNy7d6+g4PPfA8C6gz/I5dwDJkqTEX7EUEQYHzEhSc0H8MG/r36yZs1+RUtLxJ6816vav1/K3RWjfX7R9ebe+9p2RqfThUYeSZLVmQkA8KczDW63m2tUb/6tSKPRtLWd2wLxaWmb4S/nFArFcKM4AQAg7rs7llltiWFMx5MgLvVca2tr+AEhjFnrADZlypxOZ5SNhuPa9kmNRtOm/jwe4oV5FbN6PVRPzgbYcVQudzqdDMPI9sJsb6Rr79+PdqgZU24SAGzKNBgMTqezs7Pz2BYAAHjrYHV1tcvl4oZs4UcMRYTxEROKogp2wh//ffXA2rWflUeY+GBZnRCEO3Zs+Pb2E4rSRPk84/7MTfstGQ037wmJ4p/V6p6wxx9+v//C+wCbj/T29gYCgdLwdhhq1S59d/esEihKswMgbk+u2WwOn0hWpQPA1m+vXQud8QndaPjMAsMwpXsBIO5QRXvb8SRYd+iCRjOrDZOk5gOA1UJhasR6fnRFqVR2d0d9VFwh5H73m78Xn0qLWAIAwM5vIh0xFA7jIyYMw9hssi2wJe/a4fj4T9qn76hBFKXZBQBv7JM1NXm9qoifQ2/RNK2N3AAW1/ovL+n1DQ0R7/a6NICtJ2sbGhp8Pp/L5Tq6OUIBa/ZLNRpNQUFB08z6syxLEMZD6wDi9rY7HLMPFzd/sfno3bt3Zw7ZZmw0/Di73W6N+Pfcpv/w72pD2IQRwzAt3yUFq7f1VN3Vq1evXr2qVCq1Wq1CoWhubuY6JhFOolYEkCTMy9u5CiAubj0AwPZTdXXl5ed3rYrliKHZMD5i5ff7Ozo6Ojs7Gxsbh4aGwob6VH9/v1qt7u3t9fl8ET+H3s1Ikuzr6ysrKytaSlKptL6+3mazhTUnnQgA9pZqtdrW1laCIEiS7O/vF78D8JuPvrtwIT8/v6ioSCKRqFSqW7duPXr0yO12zyqEJMlrhxMAAGC3NqT3oZua+nzvSHn5zI7J7I2GH2SKogYHB49tAXjrQGFhoclkCp+89Pl8TU1NUqm0pKREqVR2dHQMDQ0NDg6OjIw4HI5oU7OMKTcZYM1+qVKpNBqNSqWyuLi4tLS0vr5+eHi4o6NDJpPNecRQBBgfsWIYxu/3O51Ol8vl9XrDLy+CIBwORyAQYBgm4ufQH9M07XA4Hj9+/GjJDAwMTExMRKqqTgQAySekjY16vf7p06fcDyqEALBLXFFRXV3d29s7MDBgtVpdLpfP54v4AIKiqOHhxt3B+/YMfz1SXt7R0RHSYYm80XAaIUCi+CeVKloXgGEYn89nsVjGxsacTmcgEAgO2KKeO6439G5OWVmZ0WjkzuPw8LDVavV6vRRFBQIBu90+ODgY5YihyDA+FmaOt055FLWUcx8URVER6mk6K5huxiqVarobpcsAAEg909io1+utVitJkpFXn8nr9RoMhuxdMyLkzU8LpFLprVu3nj2sibzRcLoMAEg6XlRbq9Ppgo9soh29mN+j1+0DWPMPiUql6unpCSYaTdOzyqcoinv0I8g1xVby6w7j47WiywBI+q6lpqamsrJyaGgoEAhMNdo9kps3b87ZtiNgGMbhcNy5c0cqlXLDpZKSErVa/eDBg5DBTsSNRq7bxm/v1NTUqNXqBVVjXl6vt6WlZWhoaL5n51MDr6TjrThvGguMj9eL3+9vbm7WarUjIyNcC2EYxmaz6fV6vV4fXBi74OhsaGiIG++43e5ZARG+0YjlPE815q2k3++PIY9Mp5IBYPXe70u5N+IXsQ4rEsbH64WiKKvVOjk5GWxLDMO4XK6uri6r1fo8N/yow6VIGw23WNV4HjRNm83mwsJCiURit9uXpQ6vFoyP1074mJ/rQSzpzTZ8o+FeQDXm5Xa7W1pa+vr6luEdv1cQxgdCz3ARhhMfMcL4QAjxhPGBEOIJ4wMhxBPGB0KIJ4wPhBBPGB8IIZ4wPhBCPGF8IIR4wvhACPGE8YEQ4gnjAyHEE8YHQognjA+EEE8YHwghnjA+EEI8YXwghHjC+EAI8YTxgRDiCeMDIcQTxgdCiKf/D46ucTj1/zMYAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""><br><br><br><br></div>