خانم چادری که جلوی موهایش را مثل یک تاج خروس بیرون میآورد


واقعــــــــا فاجعه است


دختر خانم چادری  که صدای قهقهه اش تا ده تا خانه آنطرف تر می رود


واقعـــــــــــا فاجعه است


دختر خانم چادری که تمام اقوام و خویشانش برایش محرم محسوب


می شوند فاجعه است


دختر خانم چادری که با صورت آرایش کرده از خانه بیرون میرود


واقعا فاجعه است


دختر خانم چادری که حاضره شب عروسی اش لباس نیمه


عریان بپوشد فاجعه است


دختر خانم چادری  که توی دانشگاه با پسرای همکلاسی اش بگو و بخند دارد


واقعا  فاجعه است


دختر خانم چادری  که حیا نمی کند که توی تاکسی کنار یک پسره


واقعا فاجعه است


 خانم چادری كه بعدازدواج چادرشو میندازه كنار بخاطر اینكه چی؟


آقامون ناراضیه!!


_-_-_-_-_واقعا فاجعه است_-_-_-_-_


اما دختر خانم چادری که وقتی یک دختر بد حجاب را می بیند


و از او روی می گرداند


نه تنها فاجعه است بلکه یک بحران شدید و خطر ناک است
دسته بندی : حجاب برتر ,