قبر ها پر است از جوان هایی كه میخواستند در پیری توبه كنند

گیریم که امروز همه تو را برای زیباییت ستایش کردند....

 برنده همه مسابقه های بی حجابی شدید...

گیریم که توانستید زیباترین پسر شهر

را دنبال خودتان بکشانید تا به شما التماس کند...

دوستتان هم به شما صفت امل و عقب مانده نداد..

ستاره شهر شدید،ستاره همه مهمانی ها..

 هر مدی هم که به  بازار آمد

را اولین نفر شما تجربه کردید و لذت بردید...

با آخرین مد چه خواهید کرد؟

آن روزی که همه لباس هایت را دور میریزند

و روی سنگ مرده شور خانه  کفن پیچت میکنند...

به فکر آن زمان هستی که آخرین سنگ را میگذارند؟؟

ای همسـ♥ـنگر نگران نباش!

بی حجاب ها هم روزی با حجاب می شوند در قبر

...اما...اما دیگر دیر است

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...هر فردی مرگ را خواهد چشید

شما به سوی ما باز میگردید

چقدر تاریک شد...همه رفتند....

همه کسانی که عاشق زیباییت شده بودند،

همه کسانی که تو را بخاطر نوع لباس پوشیدنت تحسین میکردند

 همه کسانی که اگر با مد پیش میرفتی تحقیرت میکردند

....همه رفتند....

همه کسانی که به خاطرشان ارایش و دلبری میکردی رفتند ،

..تنهای تنها هستی...

حال وقت جواب است برای تمامی دلهایی كه لرزاندی ،

جوان هایی كه با دیدن تو تحریك شدند....

باید جواب خیلی از چیز ها را بدهی...

تو نیز حواست را جمع كن ای همسنــ♥ـگرم شیطان در كمین است..


دسته بندی : حجاب برتر ,