اتل متل خمپاره ...

      

اینجا غزه است.

هوا صاف تا قسمتی موشک باران است

و برای 24 ساعت آینده بر شدت این موشک باران اضافه خواهد شد.

از کودکانی که در خیابان ها مشغول بازی هستند

در خواست می شود قطره ای آب بنوشند...

در تصویر چند کودک فلسطینی را مشاهده می کنید

که در حال بازی بودند. یکی از آن ها می خواند اتل متل خمپاره...

در کوچه کناری بچه ها گل کوچیک بازی می کردند

که ناگهان توپ می افتد زیر پای مرکاوا (تانک اسرائیل) و شوت، توی دروازه و خون...

پسر همسایه مان از شوق به هواپیمایی که بالای سرش در حال پرواز بود

اشاره می کرد و هواپیمای بالای سرش هم به او ...

آن طرف تر کنج خرابه ای مادری برای آخرین بار در گوش کودک غرق به خونش لالایی می خواند...

فرودگاه غزه دست ودلباز شده است

و پرواز رایگان به بهشت را برای مسافران خود برقرار کرده است...

فرشتگان اینجا فلق می خوانند :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم،  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ...

اینجا غزه است. کودکی می خواند اتل متل خمپاره ...

لعن الله أمة قتلتنا ولعن الله أمة ظلمتنا ولعن الله أمة سمعت بحالنا فرضیت