در راهرو دانشگاه دوسما دیدم ازم پرسید:
- آهنگ چی داری؟ - من خیلی اهل آهنگ نیسم.
- یعنی اصلا گوش نمیدی؟! - آره، اینجوری راحتترم.
- باورم نمیشه، یعنی از هیچ خواننده ای خوشت نمیاد؟؟!! - جدیدا چند تا آهنگ ... .
- خوب همونا را میگم بفرس بیاد. – ازش خوشت نمیاد.
- نه تو کارت نباشه بفرس... از اون عشقولاناش بده. – نداره.
- خوب از اون قهر و دپرساش بده. – اونم نداره.
- پ چی داره؟!! - گفتم که به تیپ تو نمیاد.
- بابا چقد افاده، خب بده هر چی داری بده. بده بیاد دلم گرفته. - باشه خودت گفتیا، اسمت چیه؟؟
- رها. – اومد؟
- آره از کی تا حالا اسمتا گذاشتی "حامی" ؟!!! - ... .
- این دیگه چیه؟!!! - آهنگ نداری بگو ندارم اینا چیه تو گوشیت؟!!!!

(دو هفته بعد...)
- الو سلام... از اون آهنگا بازم داری؟؟ - آره، برو تو سایته... .


(دو هفته بعد...)
- این آهنگا از کیه؟؟ - چی تو مگه. تو که ازش خوشت نیومده بود.
- آره به گروه خونی ما نمیخوره. حالا میگی از کیه؟! - از یه جوان ایرانی.
- مجرده؟؟ - جانم!!!
- تلفنی چیزی ازش داری؟؟ - این ایمیلشه. میتونی توی پنجره هم عضو بشی.


(سه هفته بعد...)
- تو هم تو پنجره عضوی؟ اسمت چیه؟ - تو هم عضو شدی؟!
- اونی که به کامنتا جواب میده کیه؟ - خب، خودشونن!
- راس میگی!! چقد باحاله. – به کامنت تو هم جواب دادن؟

(سه هفته بعد...)
- ایمیلش چی بود؟ - برات اس میدم.
- میخونه؟!!! - بده، آره!! این روزا چی شده، عوض شدی؟!! با دوستات هم که، نمیری!!
- چادرتا از کجا خریدی؟ - !!!!!!!!!!!!!!
- اگه آهنگ جدید ازش شنیدی برامنم بفرس. -؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


(دو هفته بعد...)
- از کی چادرسرت میکنی؟چقد با چادر خانمتر شدی!
- امروز میخوام بش بگم چقد تو زندگیم مدیونشم. – به کی؟؟
- ...

(دو روز بعد...)
اینا براشون فرستادم؛
با سلام به برادر عزیزتر از جانم
آقا حامد، من اول محجبه بودم ولی به خاطر تمسخر و اذیتهای دوستام تغییر کردم.
طعنه ها مشتی حباب روی آب، تازه وقت استقامتتت شده
بی حجابی اولش سخت بود عذاب وجدان ولم نمیکرد.
 شبانه روز داغونم میکرد. هر روز که میگذشت،
احساس میکردم دارم از حقیقت خودم دورمیشم.
یه روز احساس کردم همه خودما مفت فروختم. احساس پوچی و عدم میکردم.
حس خیلی بدی بود از مرگ هم تلختر.
تو ولی آیینه ای و حیفه که روی آیینه غباری بشینه
ولی نباید از دوستام کم می اوردم. میخواسم بهشون ثابت کنم بهتر از اونام.
زندگیم شده بود برای اونا و اثبات این چیزا.
ولی بزرگترین ارزوم مرگ بود. به نهایت پوچی رسیده بودم.
اصلن نمیدونسم چرا دارم زندگی میکنم، هدفم از زندگی چیه؟
دل شکسته قیمتی تره آره صدای بهتری داره
از وقتی این اهنگتونا شنیدم، شبا باهاش ساعتها گریه میکنم.
**********
بذار دستاتا توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی...
تو میتونی که ببخشی، چیزی از بزرگیات کم نمیشه